Tel/fax: 0269-210082 (Învăţământ liceal) / Tel: 0269-214781 (Învăţământ primar şi gimnazial) Formularul 230
directiune@cnogsibiu.ro / secretariat@cnogsibiu.ro

“Stop bullying. Start incluziune”: UN NOU PROIECT ERASMUS KA1 ÎN DOMENIUL EDUCAȚIEI ȘCOLARE la CNOG Sibiu

UN NOU PROIECT ERASMUS KA1 ÎN DOMENIUL EDUCAȚIEI ȘCOLARE

Colegiul Naţional “Octavian Goga” anunţă începerea unui nou proiect de mobilități internaţionale în cadrul programului Erasmus+, ai cărui beneficiari direcți vor fi 14 dintre cadrele didactice ale Colegiului

Titlu: Stop bullying. Start incluziune (Stop bullying. Start inclusion)

Perioada de desfăşurare: 1 decembrie 2021- 1 iunie 2023

Grupuri ţintă: cadrele didactice ale Colegiului, elevi de la toate nivelurile de învățământ  ale Colegiului, echipa managerială, părinți, comunitatea

SCOPUL PROIECTULUI

Proiectul îşi propune să ofere cadrelor didactice ale Colegiului posibilitatea de a participa la programe de formare desfășurate în spatiul european pentru a putea dezvolta abilități și competențe care să ducă la regândirea relației școală-familie-comunitate şi la combaterea comportamentelor nepotrivite în cadrul şcolii și în afara ei, precum cyber/bullying-ul, discriminarea, conflictele de orice natură. Prin implementarea acestui proiect, Colegiul nostru își propune să  faciliteze cunoaşterea altor abordări ale fenomenului de cyber/bullying și a expertizei și bunelor practici folosite de alte școli europene, îmbunătăţindu-se astfel actul educaţional.

OBIECTIVELE PROIECTULUI

  • Prevenirea şi reducerea fenomenului de bullying la toate nivelurile de şcolarizare din cadrul CNOG, prin conştientizarea elevilor şi rezolvarea situaţiilor în care se confruntă cu acest fenomen;
  • Creşterea gradului de incluziune a elevilor discriminaţi din diverse motive (etnie/religie/aspect etc.) sau victime ale bullying-ului pentru a crea un mediu sigur și relații pozitive între elevi.
  • Realizarea de materiale informative și a unei programe de curs opțional integrat, materiale ce vor putea fi exploatate în cadrul orelor ce către profesorii Colegiului și de către profesorii diriginți în cadrul orelor de consiliere și orientare.

ACTIVITĂŢI DE PROIECT

  • 8 mobilități la care vor participa 14 cadre didactice ale Colegiului, de la nivel liceal și gimnazial, în perioada mai – noiembrie 2022;
  • workshop-uri tematice pentru profesorii Colegiului,  pentru elevii de gimnaziu și liceu, pentru părinții acestora;
  • ore de consiliere individuală pentru elevi cu profesorii consilieri școlari din cadrul Colegiului și cu profesorii formați prin programele de formare la care au participat;
  • realizarea de materiale informative pentru grupurile țintă ale proiectului;
  • activități de informare, de simulare, de diseminare.

Proiectul STOP BULLYING. START INCLUZIUNE (PROJECT N° 2021-1-RO01-KA122-SCH-000014277) beneficiază de sprijin financiar din partea Comisiei Europene prin programul Erasmus+ Short-term projects for mobility of learners and staff in school education – KA122-SCH.

Proiectul este coordonat de prof. Mirela Istrate

Conţinutul prezentului material reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorilor, iar Agenţia Naţională şi Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care va fi folosit conţinutul informaţiei.”

 7,765 total views,  2 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.