Tel/fax: 0269-210082 (Învăţământ liceal) / Tel: 0269-214781 (Învăţământ primar şi gimnazial) Formularul 230
directiune@cnogsibiu.ro / secretariat@cnogsibiu.ro

Prezentarea generală a proiectelor Erasmus+

  Programul de Educație pentru Mediu (Project n°. 2021-1-IT02-KA220-SCH-000024160) (2021-2023) este finanțat din fonduri europene în cadrul Programului Erasmus KA2-Cooperare pentru inovare și schimb de bune practici. Partenerii de proiect sunt din Italia, Portugalia, Spania și Cipru. În cadrul proiectului, partenerii vor proiecta, produce și implementa un curs complet modular de Educație pentru Mediu, care îi va ajuta pe tineri să conștientizeze și să abordeze oportunitățile, riscurile și provocările de mediu pe care le vor întâlni pe parcursul vieții. Toate materialele didactice (programa, prezentări, notele profesorului, videoclipuri, link-uri către resurse externe, fișe de lucru etc.) vor forma un Manual interactiv, accesibil printr-o platformă specifică on-line.


  Proiectul Erasmus+ KA1 în domeniul educației școlare Stop Bullying. Start Incluziune ( 2021-1-RO01-KA122-SCH-000014277) (2021-2023) – Proiectul îşi propune să ofere cadrelor didactice ale Colegiului posibilitatea de a participa la programe de formare desfășurate în spațiul european pentru a putea dezvolta abilități și competențe care să ducă la regândirea relației școală-familie-comunitate şi la combaterea comportamentelor nepotrivite în cadrul şcolii și în afara ei, precum cyber/bullying-ul, discriminarea, conflictele de orice natură. Prin implementarea acestui proiect, Colegiul nostru își propune să  faciliteze cunoaşterea altor abordări ale fenomenului de cyberbullying și a expertizei și bunelor practici folosite de alte școli europene, îmbunătățindu-se astfel actul educaţional.


 

  Proiectul de parteneriat școlar Erasmus+ Career – Adaptability to the labouR markEts with  local, national and Eu background (C.A.R.E.E.R) 2020-1-UK01-KA229-078953_2  (2021-2022) implică o colaborare cu parteneri din Marea Britanie, Italia, Portugalia și Turcia. Scopul proiectului este să ajute tinerii în activitatea lor de evaluare a propriilor abilităţi, competenţe şi interese astfel încât aceştia să poată lua decizii informate în privinţa alegerii unei cariere potrivite.Se are în vedere dezvoltarea competenţelor antreprenoriale ale participanţilor prin colaborarea cu companii şi firme de pe piaţa muncii, la nivel local şi internaţional. Workshop-ul intitulat Your ticket to the interview – Accept our challenge  a fost organizat în colaborare cu două reprezentante ale firmei Stefanini EMEA, doamnele Rebeca Toader, Recruitment Manager şi Natalia Tetcu, Employer Branding Specialist și a for promovat pe site-ul colegiului și în presa locală https://sibiuindependent.ro/2021/06/19/elevii-din-colegiul-national-octavian-goga-se-pregatesc-pentru-cariere-de-succes-in-cadrul-proiectului-erasmus-c-a-r-e-e-r/

 


  Proiectul de parteneriat școlar Erasmus+ Measure me Up! – 2020-1-ES01-KA229-081970_4 (2020-2022) implică o colaborare cu parteneri din Spania, Serbia, Croația, Ungaria și Turcia. Scopul proiectului este de a contribui la reducerea neconcordanței între abilitățile oferite de sistemele educaționale și cele solicitate de societatea aflată într-o continuă dezvoltare, bazată pe achiziții de competențe STEM. Proiectul își propune explorarea patrimoniului cultural al fiecărui participant, prin analizarea istoriei instrumentelor de măsurare și a aplicațiilor acestora în diferite domenii cum ar fi: astronomia, agricultura sau navigația.Elevii vor învăța istoria și utilitatea măsurătorilor și vor efectua propriile lor măsurători în timpul activităților planificate și în timpul vizitelor în țările participante. Vor aduce istoria în secolul XXI prin crearea propriului joc video și a unui catalog virtual cu rezultatele și descoperirile lor.

 


 Proiectul de parteneriat strategic Erasmus+ „STEM, ICT, CODING, ROBOTICS” 2019-1-PL01–KA229-065809_2 (2019-2021) implică o colaborare cu şcoli din Uniunea

Europeană, respectiv Polonia, Italia şi Turcia. Scopul proiectului este  schimbul de bune practici în domeniul producerii și al consumului sustenabil de energie regenerabilă. Participanții își vor însuși conceptele și modul de realizare a proceselor științifice implicate în producerea energiei sustenabile, vor conștientiza alternativa surselor de energie și cum se poate îmbunătăți folosirea energiei. Elevii își vor îmbunătăți abilitățile și competențele științifice, digitale, sociale, prin participarea la proiecte interdisciplinare STEM.


  Proiectul Erasmus+ MOVe on to dIgital and be EuropeanS (MOV.I.E.S)

2018-1-IT02-KA229-048577_1 (2018-2021) a avut ca scop dezvoltarea aptitudinilor artistice și digitale ale elevilor, prin implicarea lor în realizarea de filme de scurt metraj și documentare pe teme sociale, de interes pentru tineri. Elevii din cele 5 țări implicate au realizat un număr de 9 asemenea filme, ce pot fi vizionate pe site-ul proiectului, https://www.movieserasmus.eu/outputs/. Produsul final este un documentar internațional, realizat în comun de participanți, care prezintă efectele pandemiei Covid-19, așa cum a fost ea resimțită de participanții la proiect. Documentarul, filmat în cele 5 țări participante și editat într-un efort comun online a pus la încercare talentul artistic și abilitățile tehnice ale elevilor și profesorilor participanți la proiect. Documentarul poate fi urmărit pe site-ul proiectului https://www.movieserasmus.eu/final-movie/ și a fost diseminat pe site-ul școlii  http://cnogsibiu.ro/documentar-despre-pandemie-realizat-in-cadrul-proiectului-international-erasmus-mov-i-e-s/ precum și în presa locală online.


  Proiectul de mobilitate Erasmus+ Acțiunea cheie 1-  educaţie şcolară “De la e-teacher la e-learner” 2017-1-RO01-KA101-036007 (2017-2019) Activități: 1. The Future Classroom: learning with mobile devices (23-29.07.2017, Portugalia) 2. How to use Tablets, Smartphones, Educational Apps and Social Media in your Classroom (21.08-01.09.2017,Irlanda) 3. Tablets and Smartphones: using mobile devices as educational tools (28.08-2.09.2017, Irlanda), 4. Konzepte für kreative Unterrichtsstunden DaF und Tablets, Apps & Web 2.0 für den Deutschunterricht (18-29.09.2017, Germania) 4. Interactive media for Interactive teaching and learning (24.04-04.05 2018, Cipru), 5. Stimulating creativity and innovation in the classroom / Mobile devices in education (9.07-14.07.2018, Portugalia), 6. Build Your Own Apps (13-18.08.2018. Irlanda), 7. Tablets changing the way to learn and teach – Tap – Swipe – Pinch (5-11.05.2019, Spania)


Proiectul de parteneriat strategic între şcoli  Erasmus+ “United nations in one name” UNION  2016-1-TR01-KA219-034577_3 (2016-2018);

activități semnificative: realizarea unui dicționar comun (disponibil la adresa http://www.union2016.com/category/unions-joint-books/), realizarea unor interviuri cu tema: Ce știi despre țările europene? (disponibil la adresa http://www.union2016.com/2017/05/26/romania-what-do-you-know-about-european-countrys/); realizarea unei broșuri comune și a unei broșuri particulare cu titlul People we are proud of Romania (disponibile la adresele http://www.union2016.com/2017/05/25/people-we-are-proud-of-romania/ și http://www.union2016.com/2017/06/01/a-joint-book-for-the-people-we-are-proud-of/); Proiectul UNION a promovat arta, tradiţiile şi istoria ţărilor partenere, precum şi educaţia tinerilor în privinţa înțelegerii și acceptării diversităţii culturale. Unul dintre obiectivele acestui parteneriat şcolar a fost promovarea spectacolelor artistice tradiționale susținute de către elevi pentru ilustrarea valorilor culturale comune.


◊  Proiectul  de parteneriat strategic între şcoli Erasmus+ Sustainable Consumption and Production” – 2015-1-FR01-KA219-015016_3 – (2015-2017); Obiectivele proiectului: conștientizarea şi responsabilizarea elevilor privind impactul asupra sănătății organismului prin folosirea substanţelor toxice în producerea unor bunuri de consum (în principal, alimente), prevenirea consumului ne-sustenabil, diseminarea importanţei informării referitoare la riscurile

consumului de produse neconforme (care conţin substanţe chimice toxice), dezvoltarea competenţelor de comunicare, digitale, de lucru în echipă, conștientizarea diversităţii culturale europene; activități desfășurate în proiect: workshops teoretice şi practice cu tema: substanţe chimice dăunătoare (cele 6 subteme au fost: substanțe chimice dăunătoare albinelor, metanolul, glifosatul, “greenwashing”, substanţele chimice din produsele cosmetice, accidentul de la Seveso), elaborarea de filme de prezentare a temei discutate, vizitarea a trei uzine chimice din Amiens- Franța, care urmează directivele europene Seveso etc. Produs final: Publicaţia electronică (ghid metodologic) – Educational Apps Enhancing Motivation a fost premiat cu Premiul I l a faza naţională a Concursului Naţional Made for Europe, în 2018.

 

 5,520 total views,  6 views today