Tel/fax: 0269-210082 (Învăţământ liceal) / Tel: 0269-214781 (Învăţământ primar şi gimnazial) Formularul 230
directiune@cnogsibiu.ro / secretariat@cnogsibiu.ro

Locurile speciale pentru absolvenții de etnie romă la universități, după ce obțin diploma de Bacalaureat

Locurile speciale pentru absolvenții de etnie romă la universități, după ce obțin diploma de Bacalaureat

 

Nr. crt. Instituția de învățământ superior LICENTA MASTER DOCTORAT
1 UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCUREŞTI 10 2 1
2 UNIVERSITATEA TEHNICĂ DE CONSTRUCŢII DIN BUCUREŞTI 4 2 1
3 UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ŞI URBANISM “ION MINCU” DIN BUCUREŞTI 1 1 1
4 UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRONOMICE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ DIN BUCUREŞTI 5 5 3
5 UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI 64 42 4
6 UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE “CAROL DAVILA” DIN BUCUREŞTI 2 0 3
7 ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI 27 3 0
8 UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE MUZICĂ DIN BUCUREŞTI 4 0 0
9 UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE ARTE DIN BUCUREŞTI 5 2 1
10 UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE ARTĂ TEATRALĂ ŞI CINEMATOGRAFICĂ “I. L. CARAGIALE” DIN BUCUREŞTI 3 0 0
11 UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT DIN BUCUREŞTI 2 2 1
12 ŞCOALA NAŢIONALĂ DE STUDII POLITICE ŞI ADMINISTRATIVE DIN BUCUREŞTI 10 5 2
13 UNIVERSITATEA “1 DECEMBRIE 1918” DIN ALBA IULIA 5 5 2
14 UNIVERSITATEA “AUREL VLAICU” DIN ARAD 10 5 1
15 UNIVERSITATEA “VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU 3 5 0
16 UNIVERSITATEA “TRANSILVANIA” DIN BRAŞOV 10 5 0
17 UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ–NAPOCA 5 1 1
18 UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ DIN CLUJ-NAPOCA 7 2 1
19 UNIVERSITATEA “BABEŞ-BOLYAI” DIN CLUJ-NAPOCA 40 10 10
20 UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE “IULIU HAŢIEGANU” DIN CLUJ-NAPOCA 3 0 0
21 ACADEMIA DE MUZICĂ “GHEORGHE DIMA” DIN CLUJ-NAPOCA 1 1 0
22 UNIVERSITATEA DE ARTĂ ŞI DESIGN DIN CLUJ-NAPOCA 1 1 0
23 UNIVERSITATEA “OVIDIUS” DIN CONSTANŢA 11 5 0
24 UNIVERSITATEA MARITIMĂ DIN CONSTANŢA 2 2 0
25 UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA 25 5 0
26 UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA 4 1 0
27 UNIVERSITATEA “DUNĂREA DE JOS” DIN GALAŢI 18 2 2
28 UNIVERSITATEA TEHNICĂ “GHEORGHE ASACHI” DIN IAŞI 3 3 3
29 UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ “ION IONESCU DE LA BRAD” DIN IAŞI 5 4 0
30 UNIVERSITATEA “ALEXANDRU IOAN CUZA” DIN IAŞI 30 10 12
31 UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE “GR. T. POPA” DIN IAŞI 8 0 1
32 UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE ARTE “GEORGE ENESCU” DIN IAŞI 4 2 0
33 UNIVERSITATEA DIN ORADEA 20 15 5
34 UNIVERSITATEA DIN PETROŞANI 6 3 2
35 UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI 30 25 2
36 UNIVERSITATEA “PETROL-GAZE” DIN PLOIEŞTI 15 3 1
37 UNIVERSITATEA “LUCIAN BLAGA” DIN SIBIU 10 5 1
38 UNIVERSITATEA “ŞTEFAN CEL MARE” DIN SUCEAVA 10 4 2
39 UNIVERSITATEA “VALAHIA” DIN TÂRGOVIŞTE 10 4 2
40 UNIVERSITATEA “CONSTANTIN BRÂNCUŞI” DIN TÂRGU JIU 12 4 0
41 UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ, FARMACIE, ȘTIINȚE ȘI TEHNOLOGIE “GEORGE EMIL PALADE” DIN TÂRGU MUREŞ 10 2 0
42 UNIVERSITATEA DE ARTE DIN TÂRGU MUREŞ 1 0 0
43 UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMIŞOARA 5 4 2
44 UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ A BANATULUI  „REGELE MIHAI I AL ROMÂNIEI” DIN TIMIŞOARA 6 2 1
45 UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIŞOARA 15 10 5
46 UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE “VICTOR BABEŞ” DIN TIMIŞOARA 2 0 2
484 214 75

 5,118 total views,  2 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.