Tel/fax: 0269-210082 (Învăţământ liceal) / Tel: 0269-214781 (Învăţământ primar şi gimnazial) Formularul 230
directiune@cnogsibiu.ro / secretariat@cnogsibiu.ro

Informații importante pentru elevii participanți la examenul de Evaluare Națională 2022

CENTRUL DE EXAMEN: COLEGIUL NAȚIONAL „OCTAVIAN GOGA” SIBIU

 EVALUARE NAȚIONALĂ 2022

1.Legislație:

  1. Ordin (include calendarul): ORDIN nr. 5.149 din 30 august 2021
  2. Metodologie (în vigoare): ORDIN nr. 4.801 din 31 august 2010

 

Repartiția candidaților pe săli: (afișată  în data de 10.06.2022, conform prevederilor legale în vigoare, la intrarea principală în  corpul A din spre str. Mitropoliei și în curtea colegiului, intrarea în  corpul A din spre str. Mitropoliei)    

 

 

 

 

 

Instrucțiuni:

  • Sălile de examen sunt la etajul II în Corpul A(liceu). Accesul în colegiu se face pe intrarea din str. Bastionului, iar la săli se face prin curtea colegiului, scările dinspre str. Mitropoliei.
  • Este strict interzis accesul la etajul I, Corp A (liceu repartizat pentru examenul de BACALUREAT).
  • Obiectele personale interzise în sălile de examen se depun la sala de bagaje în intervalul 08:00‑08:30. Sala de bagaje:sala 72, etaj II, Corp A.
  • Elevii se distribuie în bănci de profesorii asistenți, conform listelor afișate.
  • Elevii vor avea asupra lor cartea de identitate/certificatul de naștere și instrumente de scris.
  • Lucrările se redactează cu pastă/cerneală de culoare albastră. Pentru executarea schemelor și a desenelor se poate folosi și creion cu mină neagră. Se pot utiliza instrumente de desen la Matematică. Este interzisă folosirea, în timpul probelor, a mijloacelor de calcul. Se folosesc numai colile distribuite de profesorii asistenți.

Atenționări:

  • Holurile și sălile sunt supravegheate audio-video.
  • Frauda sau tentativa de fraudă atrage după sine eliminarea din examen și acordarea notei 1 (unu) la proba respectivă.

Mult succes!

 

2. EXTRAS DIN PROCEDURA privind organizarea şi desfăşurarea, în anul şcolar 2021-2022, a evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a

III. ORGANIZAREA ȘI DESFĂŞURAREA PROBELOR SCRISE

Art.7

(1)… Probele din cadrul simulării naţionale încep la ora 9:00, moment în care, în fiecare sală, se deschid plicurile sigilate care conţin subiectul multiplicat.

 Accesul elevilor în săli este permis până la ora 8:30.  

 

(2) Timpul destinat elaborării unei lucrări scrise pentru fiecare din probele scrise ale evaluării naţionale pentru elevii clasei a Vlll-a:

– timpul de lucru pentru completarea casetei de identificare este de 15 minute;

– timpul efectiv de lucru pentru fiecare probă este de 120 minute și începe după completarea casetei de  identificare.

Notă:

La intrarea în sală, candidații sunt obligați să aibă asupra lor C.I. sau un alt document pe baza căruia poate să fie identificat (copie după certificat de naștere, carnet de elev vizat).

 

 

 

 3,773 total views,  2 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.