Tel/fax: 0269-210082 (Învăţământ liceal) / Tel: 0269-214781 (Învăţământ primar şi gimnazial) Formularul 230
directiune@cnogsibiu.ro / secretariat@cnogsibiu.ro

ERASMUS KA122 ”STOP BULLYING. START INCLUZIUNE” la C.N.O.G. Sibiu

Făcând față diversității: Managementul clasei interculturale

Dublin, Irlanda

În perioada 22.08-27.08.2022 s-a desfășurat în Dublin, Irlanda, una din mobilitățile proiectului ERASMUS KA122 STOP BULLYING. START INCLUZIUNE (proiect cu numărul 2021-1-RO01-KA122-SCH-000014277). În cadrul mobilității, doamnele profesor Ana-Mădălina Sibișan și Ana-Maria Minea au participat la cursul „Facând față diversității: Managementul clasei interculturale”, organizat de EUROPASS TEACHER ACADEMY IRELAND.

Proiectul STOP BULLYING. START INCLUZIUNE urmărește prevenirea și reducerea fenomenului de bulling la toate nivelurile de școlarizare din cadrul C.N.O.G., prin activități de conștientizare a elevilor, dar și prin rezolvarea situațiilor conflictuale apărute.

Pe lângă asta, proiectul urmărește crearea unui mediu sigur pentru elevii care se confruntă cu acest fenomen, dar și creșterea gradului de incluziune a celor discriminați din diverse motive (etnice, religioase etc.) precum și crearea unor relații pozitive între aceștia.

Cursul organizat de Europass Teacher Academy se adresează profesorilor care încearcă să înțeleagă mecanismele și cauzele care determină fenomenul de bullying. Diversitatea la clasă pune la încercare strategiile de predare tradiționale și determină nevoia de soluții inovative.  Cursul și-a propus să trateze următoarele teme: este posibilă crearea unei programe diferențiate în funcție de diversitatea clasei? Cum se poate realiza comunicarea astfel încât să nu apară interferențe care să ducă la discriminare?

O parte importantă a cursului a fost aceea de a defini termenii esențiali ai discriminării, implicit a bullyingului, astfel încât participanții la curs să poată înțelege și identifica mai bine acest fenomen. Au fost prezentate informații utile, site-uri specializate și instituții europene, care ar putea fi aliați ai unităților școlare în lupta contra bullyingului. Prin intermediul unor exerciții practice, profesorii participanți au aflat că la baza fenomenului de bulling stă discriminarea, iar aceasta este adesea produsul prejudecăților înrădăcinate în familie sau societate. Formatorul cursului, prin intermediul unor exerciții de gândire în afara tiparelor, a încercat – și a reușit – să motiveze participanții să înțeleagă fenomenul de discriminare, dar a oferit și soluții pentru depășirea momentelor de tensiune apărute în școală. Exemplele de bună practică, studiile de caz au completat partea teoretică a cursului.

Pe durata unei săptămâni, participanții au învățat să recunoască, să evalueze, să gestioneze și să soluționeze situații de bullying, determinate adesea de discriminare, accentul punându-se pe discriminarea de natură etnică (s-a plecat de la realitatea din Irlanda, unde 10% din actuala populație a țării sunt emigranți).

La nivelul unității noastre școlare, această activitate de formare se va reflecta printr-o mai bună întelegere a fenomenului de discriminare, dar și într-o implicare mai activă a corpului profesoral în eliminarea situațiilor conflictuale care ar putea duce la discriminare și implicit la bullying.

Activitățile culturale, excursiile, vizitele la muzee au contribuit la coeziunea grupului, iar între participanții celor trei țări s-au stabilit relații cordiale, existând oportunitatea stabilirii unor parteneriate în cadrul altor proiecte Erasmus.

Text: Prof. Ana-Maria Minea

Foto credit: Prof. Ana-Mădălina Sibișan

 3,364 total views,  1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.