Tel/fax: 0269-210082 (Învăţământ liceal) / Tel: 0269-214781 (Învăţământ primar şi gimnazial) Formularul 230
directiune@cnogsibiu.ro / secretariat@cnogsibiu.ro

CONCURSUL JUDEȚEAN « LE FRANÇAIS SANS FRONTIÈRES », ediția 2022-2023

CONCURSUL JUDEȚEAN « LE FRANÇAIS SANS FRONTIÈRES », 2022-2023

« Dis-moi dix mots à tous les temps »

Organizatori

 Colegiul Național „Octavian Goga” Sibiu

Inspectoratul Școlar Județean Sibiu

Lectorat du Français din cadrul Universității „Lucian Blaga” din Sibiu

 ediția a IV-a

CAEJ, Nr. 9984/19.10.2022, Secțiunea A, nr. 9

OBIECTIVELE CONCURSULUI

 • Favorizarea însușirii și folosirii de către elevi, în mesaje orale sau scrise, a cuvintelor

francofoniei 2023;

 • Încurajarea creativității elevilor și favorizarea stabilirii unei legături strânse cu limba

franceză prin experimentare și realizarea de creații proprii;

 • Favorizarea muncii în echipă;
 • Dezvoltarea unui demers transversal și co-disciplinar care să privilegieze descoperirea

culturală și artistică prin asocierea creațiilor literare și plastice;

 • Încurajarea folosirii mijloacelor și uneltelor digitale în activitatea la clasă;
 • Promovarea valorilor francofone.

REGULAMENT DE DESFĂȘURARE 

Elevii, de gimnaziu și liceu, au posibilitatea de a participa la concurs individual sau în

echipă. Astfel,

 1. NIVEL GIMNAZIAL:

Pentru elevii de nivel gimnazial se organizează două secțiuni:

 1. Un dessin – une histoire, la care participanţii sunt invitați să realizeze, individual sau în echipe de câte doi, un desen care va fi documentul declanşator pentru o poveste pe care o vor redacta în limba franceză. Legătura dintre desen şi poveste trebuie să fie evidentă. Povestea trebuie să contină cel puţin două dintre cele 10 cuvinte ale Francofoniei 2023 (année-lumière, avant-jour, dare-dare, déjà-vu, hivernage, lambiner, plus-que-parfait, rythmer, synchrone, tic-tac), stabilite de ţările francofone în fiecare an (Les dix mots de la Semaine de la Langue française 2023). Povestea va fi de maximum o pagină A4, redactată cu caractere Times New Roman 12, distanța 1,5, iar cuvintele folosite vor fi marcate în bold în textul redactat.

Elevii vor trimite lucrările realizate prin completarea acestui formular google https://forms.gle/TNvdRABqpd4usBbT7,  care constituie și fișa de înscriere la concurs, la finalul acestuia se vor atașa fotografia desenului realizat ( în format .png, .jpg sau .pdf) și un document word cu povestea.

Notă: Fiecare document conținând desenul/lucrarea va fi denumit cu numele şi prenumele participantului, clasa şi şcoala. (exemplu : ionescu_vasile_7_scoalanicolaeiorga)

 

Criterii de evaluare a lucrărilor:

 • Titlul propus;
 • Corectitudinea textului;
 • Integrarea celor două cuvinte în textul propus;
 • Respectarea cerinţelor de redactare;
 • Calitatea si complexitatea desenului;
 • Originalitate în realizarea celor două opere;
 • Realizarea unei legături între desen şi poveste.

 

 1. Une charade – un haïku, la care participanţii sunt invitați să realizeze, individual, pornind de la unul și același cuvânt dintre cele 10 cuvinte ale Francofoniei 2023 (année-lumière, avant-jour, dare-dare, déjà-vu, hivernage, lambiner, plus-que-parfait, rythmer, synchrone, tic-tac), stabilite de ţările francofone în fiecare an (Les dix mots de la semaine de la Langue française 2023), o charade și un haïku. Acestea vor fi prezentate cu ajutorul aplicației Canva, care va conține cel puțin 3 pagini: una în care se vor regăsi datele elevului (numele și prenumele, școala de proveniență, clasa și profesorul coordonator), una pentru charade, iar a treia, pentru haïku. Cele trei pagini pot fi înfrumusețate la libera alegere a elevului participant, prin desene, fotografii etc. Canva-ul astfel realizat va fi descărcat sub forma de .pdf și atașat la finalul acestui formular google https://forms.gle/NFXVEYVL1eontepLA, pe care participanții îl vor completa și care constituie și fișa de înscriere la concurs.

 

Criterii de evaluare a lucrărilor:

 • Redarea cu strictețe a cuvântului ales prin charade-ul realizat (atenție la despărțirea în silabe, pronunțare etc.);
 • Titlul propus pentru haïku;
 • Calitatea si complexitatea proiectului Canva realizat;
 • Corectitudinea celor două texte;
 • Originalitatea în realizarea celor două compoziții.
 1. NIVEL LICEAL:

Pentru elevii de nivel liceal se organizează două secțiuni:

 1. Un dessin – une histoire, la care participanţii sunt invitați să realizeze, individual sau în echipe de câte doi, un desen care va fi documentul declanşator pentru o poveste pe care o vor redacta în limba franceză. Legătura dintre desen şi poveste trebuie să fie evidentă. Povestea trebuie să contină cel puţin două dintre cele 10 cuvinte ale Francofoniei 2023 (année-lumière, avant-jour, dare-dare, déjà-vu, hivernage, lambiner, plus-que-parfait, rythmer, synchrone, tic-tac), stabilite de ţările francofone în fiecare an (Les dix mots de la semaine de la Langue française 2023). Povestea va fi de maximum o pagină A4, redactată cu caractere Times New Roman 12, distanța 1,5, iar cuvintele folosite vor fi marcate în bold în textul redactat. Elevii vor trimite lucrările realizate prin completarea acestui formular google https://forms.gle/J7FkbCpL8X3EwwXR8, care va constitui și fișa de înscriere la concurs și la finalul căruia se vor atașa fotografia desenului realizat ( în format .png, .jpg sau .pdf) și un document word cu povestea.

 

Notă: Fiecare document conținând desenul/lucrarea va fi denumit cu numele şi prenumele participantului, clasa şi şcoala. (exemplu : ionescu_vasile_7_colegiulpedagogicandreisaguna).

Criterii de evaluare a lucrărilor:

 • Titlul propus;
 • Corectitudinea textului;
 • Integrarea celor două cuvinte în textul propus;
 • Respectarea cerinţelor de redactare;
 • Calitatea si complexitatea desenului;
 • Originalitate în realizarea celor două opere;
 • Realizarea unei legături între desen şi poveste.
 1. Mon journal télévisé, la care elevii de liceu vor lucra în echipe de 2-3. Aceştia vor realiza un videoclip de 1-2 minute care va constitui prezentarea unei ştiri preluate din presă. Știrea prezentată va trebui să conţină două sau trei cuvinte dintre cele 10 cuvinte ale Francofoniei 2023 (année-lumière, avant-jour, dare-dare, déjà-vu, hivernage, lambiner, plus-que-parfait, rythmer, synchrone, tic-tac), stabilite de ţările francofone în fiecare an (Les dix mots de la semaine de la Langue française 2023). Înscrierea se va face prin completarea acestui formular google https://forms.gle/F7VMsJa7v52SyU9i7, videoclipul atașându-se la finalul completării acestuia.

Criterii de evaluare a lucrărilor:

 • Corectitudinea textului/discursului;
 • Titlul propus;
 • Originalitatea prezentării ştirii;
 • Implicarea individuală a membrilor echipei în prezentare;
 • Corectitudinea pronunţiei şi intonaţiei;
 • Încadrarea în cerinţă.

Înscrierea participanţilor

Înscrierile pe secţiuni se vor face prin completarea formularelor google puse la dispoziția participanților şi a lucrărilor/înregistrărilor participante, respectând termenele din prezentul regulament.

CALENDARUL CONCURSULUI:

 • Înscrierea participanţilor: 1-28 februarie 2023
 • Jurizarea: 1-15 martie 2023
 • Anunţarea câştigătorilor: 20 martie 20223
 • Premierea ehipelor câştigătoare: martie 2023

Notă: Se vor acorda premii pentru fiecare categorie.

Responsabilitatea pentru conţinutul lucrărilor revine participanţilor.

Textele trimise nu trebuie să mai fi participat la alte concursuri.

Toţi premianții vor primi diplome, iar profesorii coordonatori vor primi adeverințe.

Câştigătorii vor fi anunţaţi pe data de 20.03.2023 pe site-ul Colegiului Naţional „Octavian Goga” Sibiu, cnogsibiu.ro, pe pagina de facebook a Colegiului și pe pagina inspectorului de specialitate pentru limbile engleză/franceză/spaniolă.

Juriul concursului, format din profesori de specialitate și colaboratori/vorbitori nativi de limbă franceză, va acorda următoarele premii: câte un Premiu I, un Premiu II, un Premiu III, precum și un număr de mențiuni și premii speciale care nu va depăși 20 % din numărul participanților, pentru fiecare dintre secţiuni și fiecare nivel de studiu gimnazial/liceal.

N.B. Lucrările care nu respectă cel puţin una dintre regulile de mai sus vor fi descalificate în mod automat.

Nu se percepe taxă de participare.

Contact: pentru relaţii suplimentare vă stăm la dispoziţie:

Coordonator proiect: prof. Mirela-Cristina Mateescu

Tel. 0743031008

mirelamateescu_cnog@yahoo.fr.          

Vă mulțumim că ați ales să participați la acest concurs și să contribuiți la promovarea valorilor francofone!

 7,126 total views,  1 views today

3 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.