Tel/fax: 0269-210082 (Învăţământ liceal) / Tel: 0269-214781 (Învăţământ primar şi gimnazial)
directiune@cnogsibiu.ro / secretariat@cnogsibiu.ro

Colegiul Național “Octavian Goga” Sibiu: Școala-pilot pentru testarea PISA

În urma deciziei Ministerului Educației și Cercetării privind participarea României la evaluarea internațională PISA (Programme for International Student Assessment)2022, Unitatea de Cercetare în Educație din cadrul CNPEE, în calitate de Centru Național PISA, va derula etapa de pretestare, în perioada 4 mai – 4 iunie 2021.
Colegiul Național “Octavian Goga” Sibiu a fost cuprins în proiectul PISA, între unitățile pilot. Testarea pilot face parte din calendarul activităților internaționale și are ca scop pregătirea evaluării PISA 2022 care vizează competențele de lectură, matematică și științe, precum și gândirea creativă.
În fiecare școală vor fi evaluați maxim 55 de elevi.

Ministerul Educației: PISA (Programme for International Student Assessment) este un studiu comparativ internaţional iniţiat de către Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OECD), cu scopul de a măsura dezvoltarea competenţelor de bază ale elevilor cu vârste între 15 și 16 ani, în domeniile citire/lectură, matematică şi ştiinţe. Intervalul de vârstă 15-16 ani este reprezentativ pentru finalizarea sau apropierea de finalizarea învăţământului obligatoriu. Evaluarea PISA pune accent pe competențele necesare pentru viaţa personală, socială sau pentru integrarea pe piaţa muncii – cu alte cuvinte accentul nu cade neapărat pe ceea ce știu elevii, ci pe aplicarea cunoștințelor în situații concrete de viață.

Administrarea evaluării PISA se realizează de către un consorţiu internaţional, la fiecare trei ani. Pregătirea şi adaptarea la nivelul fiecărei ţări participante a instrumentelor de evaluare este realizată de un centru național, desemnat de Ministerul Educației. În România, evaluarea PISA 2018 a fost coordonată de Institutul de Științe ale Educației, ciclurile anterioare fiind coordonate de Centrul Național de Evaluare și Examinare.

Majoritatea țărilor sau economiilor participante la PISA 2018 au administrat testarea folosind calculatorul. România a administrat testele în format tipărit (format utilizat de 9 țări: România, Moldova, Ucraina, Argentina, Iordania, Arabia Saudită, Macedonia de Nord, Liban și Vietnam), fiind planificată aplicarea pe calculator a testelor pentru următorul ciclu de evaluare – PISA 2021.

Eșantionarea școlilor este realizată de consorțiul OECD pe baza datelor statistice privind rețeaua școlară și distribuția populației elevilor de 15-16 ani. Ponderea diferitelor tipuri de unități de învățământ în eșantion reflectă ponderea acestora în rețeaua școlară.

Inițialele PISA reprezintă Programme for International Student Assessment (Programul International pentru Evaluarea Elevilor), finanțat de către Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE). PISA 2022 este cel de-al optulea studiu de acest tip care a fost derulat începând din anul 2000 și în care sunt implicate peste 85 de țări.

Prestarea pentru evaluarea PISA 2022 are loc în anul 2021, iar testarea principală se va derula în 2022.
PISA are următoarele caracteristici:
• Este cea mai amplă evaluare internațională din domeniul educației.
• Evaluează elevi cu vârsta de 15 ani.
• Evaluează nivelul de pregătire a elevilor pentru viața adultă.
• Măsoară performanțele elevilor în domeniile citire/lectură, științe, matematică și gândire
creativă.
• Adună informații legate de contextul practicilor educaționale din țările/economiile
participante.
Participarea la evaluarea PISA este importantă, deoarece rezultatele evaluării pot fi folosite
pentru:
• a arăta cât de pregătiți sunt elevii din România pentru învățare, la încheierea
învățământului obligatoriu;
• a identifica zonelor de ameliorare la nivelul școlilor, sistemelor educaționale și
autorităților centrale;
• a permite comparații între performanțele elevilor din diferite țări/economii, precum
și a mediului educațional.
Pentru mai multe detalii despre PISA, vă rugăm să consultați site-ul OECD:
https://www.oecd.org/pisa/.

Potrivit noilor reglementari de la Ministerul Educației si a discuțiilor subsecvente avute la nivelul Consorțiului PISA, administrarea PISA  va avea loc în România în perioada 4 mai – 4 iunie 2021, testele urmând a fi desfășurate în Colegiul nostru în data de 11 mai 2021, pe mai multe grupe (informația a fost deja distribuită elevilor prin intermediul platformei Microsoft Office 365).

 4,079 total views,  6 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.