Tel/fax: 0269-210082 (Învăţământ liceal) / Tel: 0269-214781 (Învăţământ primar şi gimnazial)
directiune@cnogsibiu.ro / secretariat@cnogsibiu.ro

Colegiul Naţional “Octavian Goga” din Sibiu se află pe lista celor 100 de Baze de Practică Pedagogică

Lista celor 100 de Baze de Practică Pedagogică, baze care vor coordona la rândul lor între 4 și 6 unități de învățământ, a fost publicată în Monitorul Oficial. La poziţia 88, în ordine alfabetică, se regăseşte Colegiul Naţional “Octavian Goga” din Sibiu, care întruneşte Caracteristicile unei școli de aplicație, aşa cum au fost ele concretizate prin ordinul de înființare a școlilor cu statut de unități-pilot, experimentale și de aplicație, respectiv:

 1. au profil pedagogic;
 2. au un alt profil decât profilul pedagogic și fac dovada:
  a) existenței unor cadre didactice cu statut de profesori mentori și/sau profesori cu experiență didactică și cu activitate metodică;
  b) existenței unei baze materiale adecvate organizării și desfășurării stagiilor practice pedagogice din cadrul programelor de formare inițială și continuă;
  c) accesibilității și versatilității instrumentelor, resurselor și mijloacelor educaționale;
  d) participării la programe/proiecte educaționale internaționale de mobilitate a elevilor și a cadrelor didactice, de tip Erasmus, eTwinning, alte proiecte și programe organizate de
  organisme internaționale cu profil educațional, științific sau cultural.

 

 

O veste bună şi un binemeritat loc în ierarhia şcolilor de înaltă performanţă din ţară, având în vedere calitatea personalului didactic din Colegiul nostru, concretizată prin numărul mare de profesori cu titluri ştiinţifice, profesori metodişti, mentori, profesori cu gradul didactic 1 (mai mult de 70 de procente), experţi în Management educaţional, membri în Consiliul Consultativ pe discipline de la Inspectoratul Școlar Județean Sibiu, precum şi rezultatele meritorii la examenele naţionale, care ne situează pe primele locuri în judeţ.

 3,499 total views,  8 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.