Tel/fax: 0269-210082 (Învăţământ liceal) / Tel: 0269-214781 (Învăţământ primar şi gimnazial)
directiune@cnogsibiu.ro / secretariat@cnogsibiu.ro

Bcalaureat 2021: Discipline socio-umane (Logică, Economie, Filosofie, Sociologie)

Anexa nr. 2 la Ordinul Ministrului Educației nr. 3237/05.02.2021 privind aprobarea programelor pentru Evaluarea Națională pentru absolvenții clasei a VIII-a și pentru probele scrise ale examenului național de bacalaureat, în anul școlar 2020 – 2021

PROGRAMA DE EXAMEN PENTRU DISCIPLINA

LOGICĂ, ARGUMENTARE ŞI COMUNICARE

 

 1. STATUTUL DISCIPLINEI

În cadrul examenului de Bacalaureat 2021, disciplina Logică, argumentare şi comunicare are statutul de disciplină opţională fiind susţinută la proba E. d), în funcţie de filieră, profil şi specializare.

 

 1. COMPETENŢE DE EVALUAT
 • Utilizarea adecvată a conceptelor, operaţiilor şi instrumentelor specifice logicii în argumentare
 • Transpunerea unui enunţ din limbaj natural în limbaj formal şi din limbaj formal în limbaj natural
 • Construirea unor argumente în vederea susţinerii unui punct de vedere sau a unei soluţii propuse pentru rezolvarea unor situaţii – problemă
 • Utilizarea unor raţionamente adecvate în luarea deciziilor
 • Analizarea structurii şi/sau corectitudinii formelor şi operaţiilor logice

 

 • CONŢINUTURI

 

 1. Societate, comunicare şi argumentare
 • Argumentarea şi structura argumentării; analiza logică a argumentelor
 • Termenii: caracterizare generală (definire, tipuri de termeni); raporturi între termeni
  • Propoziţii: caracterizare generală (definire, structură); tipuri de propoziţii categorice; raporturi între propoziţii categorice
 • Raţionamente: caracterizare generală (definire, structură); tipuri de raţionamente
 • Definirea şi clasificarea: caracterizare generală; corectitudine în definire şi clasificare
 1. Tipuri de argumentare
  • Deductivă: argumente/raţionamente imediate cu propoziţii categorice (conversiunea şi obversiunea); silogismul (caracterizare generală, figuri şi moduri silogistice, verificarea validităţii prin metoda diagramelor Venn); demonstraţia
 • Nedeductivă: inducţia completă; inducţia incompletă

 

 

NOTĂ: Programa de examen este realizată în conformitate cu prevederile programelor şcolare în vigoare pentru învățământul liceal. Variantele de subiecte pentru examenul național de bacalaureat evaluează competențele și conținuturile din prezenta programă, iar baremele de evaluare și de notare prevăd acordarea punctajelor pentru orice modalitate corectă de rezolvare a cerințelor. Variantele de subiecte pentru examenul național de bacalaureat se elaborează în baza prezentei programe şi nu vizează conţinutul unui manual anume.

 

PROGRAMA DE EXAMEN PENTRU DISCIPLINA PSIHOLOGIE

 

 1. STATUTUL DISCIPLINEI

În cadrul examenului de Bacalaureat 2021, Psihologia are statutul de disciplină opţională fiind susţinută la proba E. d), în funcţie de filieră, profil şi specializare.

 

 1. COMPETENŢE DE EVALUAT
  • Utilizarea adecvată a conceptelor specifice psihologiei
  • Analizarea şi exemplificarea proceselor psihice, a componentelor personalităţii, precum şi a corelaţiilor dintre ele
  • Explicarea specificului şi a rolului/importanţei diferitelor categorii de procese psihice şi componente ale personalităţii pornind de la elemente date (situaţii de viaţă, texte, concepte)
  • Argumentarea unui punct de vedere personal referitor la o anumită problematică psihologică

 

 • CONŢINUTURI
 1. Procesele psihice şi rolul lor în evoluţia personalităţii
  • Procese cognitive senzoriale: caracterizare generală
  • Procese cognitive superioare: gândirea; memoria; imaginaţia
  • Activităţi şi procese reglatorii: limbajul, motivaţia; voinţa; afectivitatea; atenţia
 2. Structura şi dezvoltarea personalităţii
  • Caracterizarea generală a personalităţii
  • Temperamentul
  • Caracterul

 

NOTĂ: Programa de examen este realizată în conformitate cu prevederile programelor şcolare în vigoare pentru învățământul liceal. Variantele de subiecte pentru examenul național de bacalaureat evaluează competențele și conținuturile din prezenta programă, iar baremele de evaluare și de notare prevăd acordarea punctajelor pentru orice modalitate corectă de rezolvare a cerințelor. Variantele de subiecte pentru examenul național de bacalaureat se elaborează în baza prezentei programe şi nu vizează conţinutul unui manual anume.

 

 

PROGRAMA DE EXAMEN PENTRU DISCIPLINA ECONOMIE

 

 

 1. STATUTUL DISCIPLINEI

În cadrul examenului de Bacalaureat 2021, Economia are statutul de disciplină opţională fiind  susţinută la proba E. d), în funcţie de filieră, profil şi specializare.

 

 1. COMPETENŢE DE EVALUAT
 • Utilizarea adecvată a conceptelor specifice disciplinei în analizarea, explicarea şi compararea unor procese şi fenomene specifice dinamicii economice
 • Caracterizarea agenţilor economici (consumatori şi producători), ca purtători ai cererii şi ofertei pe piaţă
 • Caracterizarea pieţei din perspectiva dinamicii economice
 • Analizarea, evaluarea şi exemplificarea comportamentului raţional al agenţilor economici în economia de piaţă
 • Interpretarea rezultatelor evaluării fenomenelor şi proceselor economice

 

 

 • CONŢINUTURI
 1. Consumatorul şi comportamentul său raţional
  • Nevoi şi resurse
  • Cererea
  • Consumatorul şi comportamentul său (costul de oportunitate, utilitatea economică)

 

 1. Producătorul/întreprinzătorul şi comportamentul său raţional
  • Proprietatea şi libera iniţiativă
  • Oferta
  • Factorii de producţie şi combinarea acestora
  • Costuri, productivitate, profit, eficienţă economică

 

 1. Piaţa -întâlnire a agenţilor economici
  • Relaţia cerere-ofertă-preţ în economia de piaţă
  • Mecanismul concurenţial
  • Forme ale pieţei: Piaţa monetară

 

 

NOTĂ: Programa de examen este realizată în conformitate cu prevederile programelor şcolare în vigoare pentru învățământul liceal. Variantele de subiecte pentru examenul național de bacalaureat evaluează competențele și conținuturile din prezenta programă, iar baremele de evaluare și de notare prevăd acordarea punctajelor pentru orice modalitate corectă de rezolvare a cerințelor. Variantele de subiecte pentru examenul național de bacalaureat se elaborează în baza prezentei programe şi nu vizează conţinutul unui manual anume.

 

 

PROGRAMA DE EXAMEN PENTRU DISCIPLINA SOCIOLOGIE

 

 

 1. STATUTUL DISCIPLINEI

În cadrul examenului de Bacalaureat 2021, disciplina Sociologie are statutul de disciplină opţională fiind susţinută la proba E. d), în funcţie de filieră, profil şi specializare.

 

 

 1. COMPETENŢE DE EVALUAT
 • Utilizarea adecvată a metodelor, tehnicilor şi instrumentelor de investigare sociologică în analizarea unor fenomene şi procese sociale
 • Analizarea rolului şi stadiilor socializării
 • Identificarea şi analizarea unor comportamente şi probleme sociale
 • Argumentarea unui punct de vedere personal referitor la o anumită problematică sociologică

 

 • CONŢINUTURI
  1. Perspectiva sociologică asupra societăţii. Metodologia cercetării sociologice
 • Specificul cunoaşterii sociologice. Metode, tehnici, procedee, instrumente ale investigaţiei sociologice
  1. Societatea şi viaţa socială
 • Structura socială: status şi rol; relaţii sociale; grupuri sociale; grupuri mici
 • Instituţii şi organizaţii sociale: familia, şcoala, biserica, statul; partidele politice, ONG-urile
 • Socializarea: rol, stadii

 

 

NOTĂ: Programa de examen este realizată în conformitate cu prevederile programelor şcolare în vigoare pentru învățământul liceal. Variantele de subiecte pentru examenul național de bacalaureat evaluează competențele și conținuturile din prezenta programă, iar baremele de evaluare și de notare prevăd acordarea punctajelor pentru orice modalitate corectă de rezolvare a cerințelor. Variantele de subiecte pentru examenul național de bacalaureat se elaborează în baza prezentei programe şi nu vizează conţinutul unui manual anume.

 

PROGRAMA DE EXAMEN PENTRU DISCIPLINA FILOSOFIE

 

 1. STATUTUL DISCIPLINEI

În cadrul examenului de Bacalaureat 2021, disciplina Filosofie are statutul de disciplină opţională fiind susţinută la proba E. d), în funcţie de filieră, profil şi specializare.

 

 1. COMPETENŢE DE EVALUAT
  • Precizarea semnificaţiei filosofice a unor concepte
  • Analizarea unui text filosofic din perspectiva temei, problemei, soluţiei propuse şi argumentelor cu care este susţinută soluţia
  • Analizarea comparativă şi critică a structurii argumentative a unor puncte de vedere filosofice, a premiselor şi a consecinţelor acestora
  • Argumentarea unui punct de vedere personal referitor la o problemă filosofică

 

 • CONŢINUTURI

 

 1. Omul
 • Problematica naturii umane
 • Sensul vieţii

 1. Morala
 • Teorii morale
 • Probleme de etică aplicată

 1. Politica
 • Libertate şi responsabilitate social-politică
 • Egalitate şi dreptate
 • Teorii politice moderne și contemporane

 1. Cunoaşterea
 • Forme de cunoaştere şi tipuri de adevăr
 • Adevăr şi eroare

NOTĂ: Programa de examen este realizată în conformitate cu prevederile programelor şcolare în vigoare pentru învățământul liceal. Variantele de subiecte pentru examenul național de bacalaureat evaluează competențele și conținuturile din prezenta programă, iar baremele de evaluare și de notare prevăd acordarea punctajelor pentru orice modalitate corectă de rezolvare a cerințelor. Variantele de subiecte pentru examenul național de bacalaureat se elaborează în baza prezentei programe şi nu vizează conţinutul unui manual anume.

Succes!

 2,122 total views,  4 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.