Tel/fax: 0269-210082 (Învăţământ liceal) / Tel: 0269-214781 (Învăţământ primar şi gimnazial)
directiune@cnogsibiu.ro / secretariat@cnogsibiu.ro

Bacalaureat 2021: Programa pentru Geografie şi Istorie

PROGRAMA DE EXAMEN PENTRU DISCIPLINA GEOGRAFIE

 1. Statutul disciplinei:

Geografia are, în cadrul examenului naţional de bacalaureat 2021, statutul de disciplină opţională, pe care elevul o poate alege în conformitate cu filiera, profilul şi specializarea urmate.

Proba de examen este scrisă şi se desfăşoară pe o durată de 3 ore.

Programa pentru examen vizează Geografia pentru clasa a XII-a: Europa – România – Uniunea Europeană.

CLASA a XII-a

Geografie. Europa – România – Uniunea Europeană

 1. Competenţe de evaluat:
 2. Utilizarea corectă şi coerentă a terminologiei specifice domeniului pentru prezentarea aspectelor definitorii ale spaţiului european şi naţional
 3. Identificarea poziţiei elementelor de geografie fizică şi umană ale Europei și ale României reprezentate pe hărţi
 4. Explicarea unor succesiuni de fenomene şi procese naturale din mediul înconjurător (geografic), la nivelul continentului şi al ţării noastre
 5. Utilizarea reprezentărilor grafice şi cartografice, a datelor statistice pentru interpretarea realităţii geografice a Europei şi a unor ţări
 6. Analiza geografică a componentelor naturale şi sociale ale unui teritoriu la nivelul continentului şi al ţării noastre
 7. Prezentarea caracteristicilor de geografie fizică şi umană ale unui teritoriu la nivelul continentului şi al ţării noastre
 8. Prezentarea comparativă a elementelor de geografie fizică şi umană din Europa şi din România
 9. Explicarea relaţiilor observabile dintre sistemele naturale şi umane ale mediului geografic, dintre ştiinţe, tehnologie şi mediul înconjurător la nivelul continentului şi al României prin analizarea unor sisteme şi structuri teritoriale şi funcţionale sau prin utilizarea datelor statistice şi a reprezentărilor grafice şi cartografice
 10. Prelucrarea informaţiei: transformarea (transferul) informaţiei dintr-un limbaj în altul, de exemplu din informaţii cantitative (date statistice) în reprezentări grafice, din reprezentări grafice în text sau în tabel etc.
 11. Realizarea de corelaţii între informaţiile oferite de diverse surse (texte geografice, tabele, reprezentari grafice şi cartografice, imagini etc).
 12. Rezolvarea de probleme
 • Conţinuturi:

Geografie. Europa – România – Uniunea Europeană

 1. EUROPA ŞI ROMÂNIA – ELEMENTE GEOGRAFICE DE BAZĂ
 2. Spaţiul românesc şi spaţiul european
 3. Elemente fizico-geografice definitorii ale Europei şi ale României:
  • relieful major (trepte, tipuri şi unităţi majore de relief)
  • clima (factorii genetici, elementele climatice, regionarea climatică)
  • hidrografia – aspecte generale; Dunărea şi Marea Neagră
  • învelişul biopedogeografic
  • resursele naturale
 4. Elemente de geografie umană ale Europei şi ale României
  • harta politică a Europei; România ca stat al Europei
  • populaţia şi caracteristicile ei geodemografice
  • sistemul de oraşe al Europei
  • activităţile economice – caracteristici generale
  • sisteme de transport
 5. Ţările vecine României

NOTĂ: Programa de examen este realizată în conformitate cu prevederile programei şcolare în vigoare pentru clasa a XII-a. Variantele de subiecte pentru examenul național de bacalaureat evaluează competențele și conținuturile din prezenta programă, iar baremele de evaluare și de notare prevăd acordarea punctajelor pentru orice modalitate corectă de rezolvare a cerințelor. Variantele de subiecte se elaborează în baza prezentei programe şi nu vizează conţinutul unui manual anume.

Hypathia

ISTORIE

COMPETENȚE DE EVALUAT

 1. Utilizarea eficientă a comunicării şi a limbajului de specialitate
  • Formularea de argumente referitoare la un subiect istoric
  • Folosirea limbajului adecvat în cadrul unei prezentări scrise
  • Evidențierea relației cauză – efect într-o succesiune de evenimente sau procese istorice
  • Formularea, în scris, a unor opinii referitoare la o temă de istorie
 2. Exersarea demersurilor și acțiunilor civice democratice
  • Extragerea informației esențiale dintr-un mesaj
  • Descoperirea constantelor în desfășurarea fenomenelor istorice studiate
 3. Aplicarea principiilor şi a metodelor adecvate în abordarea surselor istorice
  • Selectarea şi comentarea surselor istorice pentru a susţine/combate un punct de vedere
  • Descoperirea în sursele de informare a perspectivelor multiple asupra evenimentelor şi proceselor istorice
  • Analiza diversității sociale, culturale și de civilizație în istorie pornind de la sursele istorice
 4. Utilizarea surselor istorice, a metodelor și a tehnicilor adecvate istoriei pentru rezolvarea de probleme
  • Utilizarea adecvată a coordonatelor temporale și spațiale relative la un subiect istoric
  • Construirea de sinteze tematice

 

DOMENII DE CONŢINUT/CONŢINUTURI (clasa a XII-a)

 

 1. POPOARE ȘI SPAȚII ISTORICE
  1. Romanitatea românilor în viziunea

 1. OAMENII, SOCIETATEA ȘI LUMEA IDEILOR
 2. Secolul XX – între democrație și totalitarism. Ideologii şi practici politice în România şi în Europa.
 3. Constituțiile din România.
 4. STATUL ȘI POLITICA
  1. Autonomii locale și instituții centrale și în spațiul românesc (secolele IX-XVIII).
  2. Statul român modern: de la proiect politic la realizarea României Mari. (secolele XVIII-XX)
  3. România postbelică. Stalinism, naţional-comunism şi disidenţă anticomunistă. Construcţia democraţiei
 5. RELAŢIILE INTERNAŢIONALE
  1. Spaţiul românesc între diplomaţie şi conflict în Evul Mediu şi la începuturile modernităţii.
  2. România şi concertul european; de la „criza orientală” la marile alianţe ale secolului XX – cu excepția aspectelor referitoare la faptele istorice desfășurate după 1920 din acest conținut.

NOTĂ: Programa de examen este realizată în conformitate cu prevederile programelor şcolare în vigoare pentru învățământul liceal. Variantele de subiecte pentru examenul național de bacalaureat evaluează competențele și conținuturile din prezenta programă, iar baremele de evaluare și de notare prevăd acordarea punctajelor pentru orice modalitate corectă de rezolvare a cerințelor. Variantele de subiecte nu vizează conţinutul unui manual anume.

 

 4,422 total views,  2 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.