Tel/fax: 0269-210082 (Învăţământ liceal) / Tel: 0269-214781 (Învăţământ primar şi gimnazial)
directiune@cnogsibiu.ro / secretariat@cnogsibiu.ro

Am început! Cum continuăm?

Dragi părinţi, elevi, colegi profesori,
Răspunsul la întrebările Dvs în legătură cu desfăşurarea procesului instructiv educativ în scenariul galben (despre care citiţi din nou AICI) se regăsesc în  cadrul legal din ORDINUL pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2 (5 februarie 2021).
Art. 9. — (1) Suspendarea cursurilor în unitățile de învățământ preuniversitar/conexe se dispune în următoarele situații:

a) La apariția unui caz confirmat de îmbolnăvire cu virusul
SARS-CoV-2 într-o grupă de învățământ preșcolar sau clasă de
învățământ primar. În această situație se suspendă cursurile
grupei sau clasei respective pentru o perioadă de 14 zile.
În situația în care în aceeași sală cursurile sunt organizate în
schimburi, se vor suspenda doar cursurile pentru clasa în care
a fost confirmat cazul de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2,
urmând ca elevii din schimbul următor să își desfășoare
cursurile, după finalizarea procedurilor de dezinfectare a sălii de
clasă.
b) La apariția unui caz confirmat de îmbolnăvire cu virusul
SARS-CoV-2 într-o clasă de învățământ gimnazial, liceal,
profesional și postliceal se efectuează ancheta epidemiologică
și testarea contacților acestuia. Conducerea unității de
învățământ va decide în urma consultării DSPJ/DSPMB dacă
se impune carantinarea celor care fac parte din aceeași clasă
sau suspendarea cursurilor, după caz.
c) La apariția a două cazuri confirmate de îmbolnăvire cu
virusul SARS-CoV-2 într-o clasă de învățământ gimnazial, liceal,
profesional și postliceal se suspendă cursurile clasei respective
pentru o perioadă de 14 zile. În situația în care în aceeași sală
cursurile sunt organizate în schimburi, se vor suspenda doar
cursurile pentru clasa în care a fost confirmat cazul de
îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2, urmând ca elevii din
schimbul următor să își desfășoare cursurile după finalizarea
procedurilor de dezinfectare a sălii de clasă.
Măsura suspendării este dispusă prin decizia conducerii unității de
învățământ/instituției conexe, după consultarea DSPJ/DSPMB,
cu aplicarea prevederilor art. 9 alin. (4) din Regulamentul-cadru
de organizare și funcționare a unităților de învățământ
preuniversitar, aprobate prin Ordinul ministrului educației și
cercetării nr. 5.447/2020, cu modificările și completările
ulterioare.
(2) DSPJ/DSPMB va efectua ancheta epidemiologică, va
stabili contacții direcți ai cazurilor confirmate și va decide
împreună cu conducerea unității de învățământ dacă se impune
carantinarea celor care nu fac parte din clasa la care s-au
suspendat cursurile, inclusiv a personalului didactic/
nedidactic/auxiliar.
(3) La apariția cazurilor de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2
în rândul cadrelor didactice, didactice auxiliare sau nedidactice,
acestea au obligația de a anunța conducerea unității de
învățământ care va informa DSPJ/DSPMB. DSPJ/DSPMB, în
urma anchetei epidemiologice, va stabili care sunt contacții
direcți ai acestora și va decide împreună cu conducerea unității
de învățământ dacă se impune suspendarea activităților
didactice la nivelul unității de învățământ.
Măsura suspendării este dispusă prin hotărârea CJSU/CMBSU, la propunerea
conducerii unității de învățământ/instituției conexe, cu avizul
ISJ/ISMB și al DSPJ/DSPMB.
(4) În situațiile prevăzute la alin. (1) lit. a)—c) și alin. (3) procesul de învățământ continuă în sistem online.
Şi:
Art. 12. — (1) DSPJ/DSPMB au obligația să informeze

unitatea/instituția conexă/instituția de învățământ superior și
cabinetul medical din cadrul acestora despre fiecare caz
confirmat pozitiv, la elevi/studenți/personalul din
unitățile/instituțiile de învățământ, în vederea întreprinderii
măsurilor necesare.
(2) Nu se vor prezenta la cursuri în unitatea de
învățământ/instituția de învățământ:
a) cei confirmați cu infecție cu SARS-CoV-2, aflați în perioada de izolare la domiciliu;
b) cei care sunt declarați contacți direcți cu o persoană infectată cu SARS-CoV-2 și se află în carantină la domiciliu/carantină instituționalizată;
c) cei care așteaptă să fie testați sau au fost testați și așteaptă rezultatele sau locuiesc cu o persoană care a fost testată și care așteaptă rezultatele.
(3) În situațiile prevăzute la alin. (2), dacă starea de sănătate le permite, elevii/studenții/personalul didactic pot continua
activitatea didactică în sistem online sau vor fi scutiți medical și vor recupera ulterior.
Multă sănătate tuturor!

 4,196 total views,  64 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.