Tel/fax: 0269-210082 (Învăţământ liceal) / Tel: 0269-214781 (Învăţământ primar şi gimnazial)
directiune@cnogsibiu.ro / secretariat@cnogsibiu.ro

Începe școala! Ce trebuie să știm noi, părinții?

Colegiul Național ”Octavian Goga” din Sibiu va începe școala în scenariul galben, care constă în desfășurarea cursurilor cu prezență fizică a nivelului primar, a claselor a VIII-a și a XII-a, și în regim online a elevilor din ciclul gimnazial (clasele a V-a, a VI-a, a VII-a) și din ciclul liceal (clasele a IX-a, a X-a și XI-a). În ceea ce privește măsurile de protecție pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-COV-2, iată câteva recomandări esențiale!

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII

Nr. 93 din 4 februarie 2021

MINISTERUL EDUCAȚIEI

Nr. 3.235 din 4 februarie 2021

ORDIN

pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2

Sfaturi utile pentru părinți:

 1. evaluați zilnic starea de sănătate a copilului înainte de a merge la școală;
 2. în cazul în care copilul prezintă simptome în timpul programului școlar, părintele se va prezenta imediat la unitatea școlară pentru preluarea preșcolarului/elevului și va contacta telefonic medicul de familie sau serviciile de urgență, după caz;
 3. discutați cu copilul despre cum acesta se poate proteja pe el, dar și pe cei din jur împotriva infecției cu virusul SARS-CoV-2;
 4. explicați-i copilului că, deși școala se redeschide, viața de zi cu zi nu va fi la fel ca înainte și că trebuie să respecte măsurile de prevenire pentru evitarea răspândirii infecției;
 5. acordați atenție stării mentale a copilului și discutați cu el despre orice modificări ale stării lui emoționale;
 6. învățați-vă copilul cum să se spele pe mâini corespunzător și vorbiți cu acesta despre cum să respecte sfaturile generale cu privire la o igienă corespunzătoare și la păstrarea distanței; învățați-vă copilul să se spele pe mâini: atunci când ajunge la școală, când se întoarce acasă, înainte și după servirea mesei, înainte și după utilizarea toaletei și ori de câte ori este necesar;
 7. învățați-vă copilul cum să poarte corect masca de protecție și explicați-i importanța și necesitatea purtării acesteia;
 8. sfătuiți-vă copilul să nu consume în comun alimente sau băuturi și să nu schimbe cu alți elevi obiectele de folosință personală (telefoane, tablete, instrumente de scris, jucării etc.) Nu oferiți alimente sau băuturi întregii grupe/clase la aniversări sau cu alte
 9. curățați/dezinfectați zilnic acasă obiectele de uz frecvent ale copilului (telefon, tabletă, computer, mouse );
 10. în situația în care copilul are febră, simptome respiratorii (tuse, dificultăți în respirație), diaree, vărsături, contactați telefonic medicul de familie sau serviciile de urgență, după caz, și nu duceți copilul la școală;
 11. părinții/aparținătorii nu vor avea acces în curtea unității de învățământ și nu vor putea însoți copiii în unitatea de învățământ, cu excepția cazurilor speciale, pentru care există aprobarea conducerii școlii;
 12. comunicați constant cu personalul școlii, telefonic sau prin mijloace electronice, în vederea identificării din timp a semnelor de îmbolnăvire și a inițierii măsurilor de prevenire a îmbolnăvirilor în colectivitate.

Părinții au obligația să anunțe unitatea de învățământ cu privire la absența elevului în următoarele situații:

 • elevul prezintă simptome specifice infectării cu virusul SARS-CoV-2;
 • elevul a fost diagnosticat cu SARS-CoV-2;
 • elevul este contact direct al unei persoane diagnosticate cu SARS-CoV-2 și se află în carantină.

Principalele măsuri pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu noul coronavirus luate în cadrul Colegiului Național Octavian Goga Sibiu, necesare pentru punerea în aplicare a legislației în vigoare (Ordinul ministrului educației și cercetării 3235 din 4 februarie 2021 și al ministrului sănătății nr. 93 din 4 februarie 2021) pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2) sunt:

 • triajul epidemiologic;
 • purtarea măștii de protecție;
 • păstrarea distanțării fizice;
 • igiena riguroasă a mâinilor;
 • aerisirea claselor/sălilor înainte de sosirea elevilor, prin deschiderea ferestrelor timp de minimum 30 minute, apoi în timpul pauzelor minimum 10 minute şi la finalul zilei, ținând cont de temperatura exterioară;
 • curățenia, igiena și dezinfecția spațiilor (clase, săli, holuri, toalete);
 • educație sanitară;
 • Unitatea de învățământ va informa părinții referitor la necesitatea izolarii la domiciliu a elevilor în cazul apariției (la elev sau la un alt membru al familiei) a simptomelor specifice pentru COVID-19:febră, tuse, dificultate în respirație, pierderea gustului și a mirosului, manifestări gastrointestinale (vărsături, diaree) neasociate cu alimentația.
 • Conducerea unității de învățământ va avea în vedere asigurarea resurselor materiale:
 • materiale de curățenie și dezinfecție;
 • materiale de protecție pentru elevi și personal;
 • truse de prim ajutor.
 1. Scenariul de funcţionare al unităţii:
Scenariul 2 a)Participarea zilnică, cu prezență fizică în unitățile de învățământ a tuturor elevilor din învăţământul primar, a elevilor din clasele a VIII-a şi a XII-a, cu respectarea şi aplicarea tuturor normelor de protecţie

b)Participarea zilnică, în sistem on line a

elevilor din celelalte clase/ani de studiu

Incidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din localitate este mai mare de 1/1000 dar mai mică sau egală cu 3/1000 de locuitori.
 1. Pentru pregătirea unității de învățământ, conducerea Colegiului Național Octavian Goga Sibiu a stabilit următoarele aspecte:
 2. organizarea și întreținerea spaţiilor astfel încât să se asigure distanțarea de 1 metru. În situația în care nu s-a putut realiza acest lucru, s-a asigurat distanțarea maxim posibilă, inclusiv prin amplasarea optimă a mobilierului școlar;
 3. stabilirea circuitelor funcţionale;
 4. organizarea spaţiilor de recreere;
 5. evaluarea necesarului de resurse umane;
 6. asigurarea materialelor de curăţenie, igienă şi dezinfecţie;
 7. asigurarea permanentă a unui stoc de rezervă de materiale de protecţie pentru elevi şi cadrele didactice.
 8. Stabilirea circuitelor funcționale din unitate:

–  Intrarea elevilor în curtea școlii se va face pe la poarta situată în Strada Bastionului.

– Accesul în clădire va fi posibil folosind intrările elevilor.

– Intrarea se va face pe un culoar, iar ieșirea pe un alt culoar care vor fi semnalizate corespunzător și igienizate în mod regulat.

– La intrarea în școală, elevii vor avea covorașe cu dezinfectant.

– Vor fi asigurate substanţe dezinfectante pentru mâini și măști de protecţie, pentru fiecare persoană.

– Deplasarea elevilor în interiorul unității este limitată prin alocarea aceleiași săli unei clase de elevi, iar profesorii vor schimba sala de predare, după principiul “1 clasă de elevi = 1 sală”.

– Elevii vor fi însoțiți de către cadrul didactic de la accesul în unitatea de învățământ până în sala de clasă și apoi, după finalizarea activităților, vor fi conduși până la ieșire.

– Se va păstra distanţa de aproximativ 1 metru între cei prezenţi și se vor purta măști de protecţie pe tot parcursul desfășurării activităţilor.

– Se vor respecta pauzele destinate aerisirii sălilor de clasă (minim 10 minute).

-Profesorii supraveghează obligatoriu elevii în intervalul pauzei de 10 minute (rămân la clasă/pe hol sau în curte până la și 55 de minute în fiecare oră).

-Este strict interzis elevilor părăsirea unității de învățământ în timpul orelor sau în pauze fără aprobarea dirigintelui/direcțiunii.

-Este obligatorie respectarea măsurilor de protecție stabilite și comunicate.

Repartiția pe clase a elevilor pentru desfășurarea activităților:

CORP DE CLĂDIRE A

– Etajul 1:

XII A – Sala 42           

            XII B – Sala 40

            XII D – Sala 43

            XII E – Sala 41

            XII F – Sala 48

            XII I – Sala 50

           VIII A – Sala 47

           VIII B – Sala 51

           VIII E – Sala 52

  CORP DE CLĂDIRE B

P, I, II, III, IV – Sălile stabilite la începutul anului școlar


 3,615 total views,  7 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.