Tel/fax: 0269-210082 (Învăţământ liceal) / Tel: 0269-214781 (Învăţământ primar şi gimnazial) Formularul 230
directiune@cnogsibiu.ro / secretariat@cnogsibiu.ro

Asociația „Prietenii Colegiului Național Octavian Goga”

UPDATE: Aici puteţi completa online formularul 230. În cel mult 2 minute şi câteva clickuri puteţi redirecţiona 3,5% gratuit din impozitul tău către Asociația „Prietenii Colegiului Național Octavian Goga”, în scopuri care servesc interesului nostru comun: creşterea calităţii educaţiei! Vă mulţumim!
https://formular230.ro/asociatia-prietenii-colegiului-national-octavian-goga
Asociația „Prietenii Colegiului Național Octavian Goga” și-a propus, ca în fiecare an, următoarele obiective generale:
 • Implicarea în îmbunătațirea calităţii vieţii şi a activităţii elevilor prin crearea şi susţinerea financiară a unor cluburi de robotică, actorie, lectură, matematică etc.
 • Propunerea de discipline şi domenii care să se studieze prin curricula la decizia conducerii Colegiul Național “Octavian Goga” Sibiu;
 • Identificarea surselor de finanţare extrabugetară şi folosirea în atingerea scopului asociaţiei;
 • Sprijinirea parteneriatelor educationale dintre unităţile de învăţământ şi instituţiile cu rol educativ în plan local, naţional şi internaţional;
 • Sprijinirea în ceea ce priveşte activitatea de educare, instruire, formare, îndrumare, supraveghere, consiliere şi orientare socio-profesională a elevilor acestui colegiu, promovarea oportunităţilor deschise de evoluţia pieţei muncii;
 • Sprijin în organizarea sau producţia de spectacole, baluri, excursii, tabere, proiecte artistice
  de muzică, poezie, proză, teatru, dans, film, robotică, media, artă plastică, în scopul promovării valorilor culturale şi educaţionale locale, naţionale etc;
 • Organizarea şi desfăşurarea unor concursuri locale, naţionale sau internationale în domeniile de învăţământ stabilite, precum si susţinerea elevilor în participarea la astfel de evenimente;
 • Sustinerea Colegiul Național “Octavian Goga” Sibiu  în  organizarea  şi  desfăşurarea  unor festivităţi semestriale şi anuale, care presupun suport financiar în vederea promovării şi a implementării;
 • Premierea elevilor, a cadrelor didactice, didactic-auxiliare, nedidactice, care au avut o contribuţie excepţională în optimizarea procesului instructiv-educativ sau a imaginii şcolii;
 • Premierea comitetelor de organizare şi a elevilor premiaţi la concursurile naţionale organizate de CNOG Sibiu: Concursul Naţional “Octavian Goga”, “Radu Stanca – Paşii poetului…”, “Goga Junior”, HEROTECH, “Suflet de copil…”;
 • Amenajarea şi întreţinerea cabinetului de matematică “Laura Constantinescu” (https://sibiuindependent.ro/2021/09/19/celebra-matematiciana-din-sibiu-laura-constantinescu-are-o-sala-dedicata-la-colegiul-octavian-goga/);
 • Întreţinerea si modernizarea bazei materiale a colegiului, mai ales în constituirea unor laboaratoare – ex. laboratorul de informatică din corpul B;
 • Sprijinirea financiară a unor activităţi extraşcolare;
 • Acordarea de burse extraşcolare elevilor cu rezultate excepţionale;
 • Sprijinirea iniţiativelor si proiectelor elevilor, inclusiv cele care privesc caracterul practic aplicativ şi valorificarea pregătirii elevilor;
 • Gestionarea fondurilor provenite din cotizaţii şi alte surse;
 • Promovarea şi cunoaşterea tradiţiilor culturale specifice poporului român, dezvoltarea multiculturalismului si a dialogului social;
 • Organizarea de manifestări pentru promovarea talentelor elevilor Colegiul Național “Octavian Goga” Sibiu;
 • Tipărirea de diverse materiale pentru promovarea activităţilor Colegiului Național “Octavian Goga” Sibiu;
 • Alte activităţi care privesc bunul mers al colegiului;
 • Atragerea şi menţinerea cadrelor didactice tinere defavorizate social.

În plus, anul acesta, având în vedere dubla sărbătoare: 135 de ani de la înființare și 140 de ani de la nașterea poetului, Colegiul și-a propus o serie de activități cultural-artistice și de acțiuni concrete care să ridice nivelul de performanță și vizibilitatea a instituției la un nivel superior, pe drept meritat.

Astfel,  regăsiți ataşat aici  contractul de sponsorizare prin care puteți deveni parte a acestui amplu proiect dedicat școlii care ne-a transformat pe toți în oameni adevărați, modele pentru societatea în care trăim.

Totodată, facem un APEL către toți prietenii Colegiului/absolvenții noștri care pot sprijini Colegiul pe partea de renovare și modernizare a clădirii (arhitecți,  ingineri) și care pot oferi suport tehnic în vederea  dotărilor şi modernizării corpurilor de clădire în care funcționează acum Colegiul Național “Octavian Goga” Sibiu, respectiv a spaţiilor de învăţare.

 

Vă mulțumim!

 6,151 total views,  4 views today