Tel/fax: 0269-210082 (Învăţământ liceal) / Tel: 0269-214781 (Învăţământ primar şi gimnazial)
directiune@cnogsibiu.ro / secretariat@cnogsibiu.ro

Asociația „Prietenii Colegiului Național Octavian Goga”

Asociația „Prietenii Colegiului Național Octavian Goga” și-a propus, ca în fiecare an, următoarele obiective generale:
 • Implicarea in îmbunatatirea calităţii vieţii şi activităţii elevilor;
 • Propunerea de discipline şi domenii care să se studieze prin curricula la decizia conducerii Colegiul Național “Octavian Goga” Sibiu;
 • Identificarea surselor de finanţare extrabugetară şi folosirea în atingerea scopului asociaţiei;
 • Sprijinirea parteneriatelor educationale dintre unităţile de învăţământ şi instituţiile cu rol educativ în plan local, natţonal şi internaţional;
 • Organizarea şi desfăşurarea unor concursuri locale, naţionale sau internationale în domeniile de învăţământ stabilite, precum si susţinerea elevilor în participarea la astfel de evenimente;
 • Sustinerea Colegiul Național “Octavian Goga” Sibiu  în  organizarea  şi  desfăşurarea  unor festivităţi semestriale şi anuale;
 • Întreţinerea si modernizarea bazei materiale a colegiului;
 • Sprijinirea financiară a unor activităţi extraşcolare;
 • Acordarea de burse extraşcolare elevilor cu rezultate exceptionale;
 • Sprijinirea iniţiativelor si proiectelor elevilor, inclusiv cele care privesc caracterul practic aplicativ şi valorificarea pregatirii elevilor;
 • Gestionarea fondurilor provenite din cotizaţii şi alte surse;
 • Promovarea şi cunoaşterea tradiţiilor culturale specifice poporului român, dezvoltarea multiculturalismului si a dialogului social;
 • Organizarea de manifestari pentru promovarea talentelor elevilor Colegiul Național “Octavian Goga” Sibiu;
 • Tiparirea de diverse materiale pentru promovarea activităţilor Colegiului Național “Octavian Goga” Sibiu;
 • Alte activităţi care privesc bunul mers al colegiului;
 • Atragerea şi menţinerea cadrelor didactice tinere defavorizate social.

În plus, anul acesta, având în vedere dubla sărbătoare: 135 de ani de la înființare și 140 de ani de la nașterea poetului, Colegiul și-a propus o serie de activități cultural-artistice și de acțiuni concrete care să ridice nivelul de performanță și vizibilitatea a instituției la un nivel superior, pe drept meritat.

Astfel,  regăsiți ataşat aici  contractul de sponsorizare și  formularul 230 prin care puteți deveni parte a acestui amplu proiect dedicat școlii care ne-a transformat pe toți în oameni adevărați, modele pentru societatea în care trăim.

Totodată, facem un APEL către toți prietenii Colegiului/absolvenții noștri care pot sprijini Colegiul pe partea de renovare și modernizare a clădirii (arhitecți,  ingineri) și care pot oferi suport tehnic în vederea reabilitării corpurilor de clădire în care funcționează acum Colegiul Național “Octavian Goga” Sibiu.

 

Vă mulțumim!

 1,720 total views,  6 views today