Tel. 0269.210082
colegiul.goga.sb@gmail.com

Precizări simulare examene naţionale şi bacalaureat

ANUL ŞCOLAR 2013 – 2014

 

 

*         Pentru obţinerea unor rezultate performante la examenele naţionale 2014 (Evaluare Naţională şi Bacalaureat), la decizia fiecărei unităţi de învăţământ, se poate organiza simularea probei scrise la disciplina limba şi literatura română, în data de 9 decembrie 2013. Simularea probei scrise poate fi echivalată cu lucrarea de evaluare semestrială (teza) pe semestrul I.

*         Pretestarea la nivel judeţean se va desfăşura după următorul program:

*      pentru clasa a VIII-a, între orele 11,00-13,00;

*      pentru clasa a XII-a, între orele 11,00-14,00.

*         Variantele de subiecte vor fi elaborate la nivel judeţean, în conformitate cu modele C.N.E.E. în vigoare şi vor fi transmise în format electronic, în zona securizată a site-ul www.isjsibiu.ro, în intervalul orar 10,00-10,15. Baremele de evaluare a lucrărilor scrise vor fi postate pe pagina inspectorului de limba şi literatura română la ora 14,00.

*         Pentru simularea probei scrise, Evaluare Naţională 2014, subiectele vor viza:

*      Unitatea 1 – Cartea, obiect cultural.

*      Unitatea 2 – Genul liric.

*         Pentru Bacalaureat 2014, proba de pretestare va fi structurată astfel:

*      Subiectul I – interpretare de text la prima vedere (text liric, epic sau dramatic), însoţit de  9 itemi.

*      Subiectul al II-lea – elaborarea unui text argumentativ, dezvoltând o temă punctuală.

*      Subiectul al III-lea – redactarea unui eseu structurat a cărui temă va viza:

*        temă şi viziune despre lume în texte literare studiate din opera scriitorilor canonici din perioada interbelică, poeţi simbolişti şi modernişti / prozatori modernişti;

*        trăsături ale curentelor literare: simbolismul, modernismul.

*         Doamnele / domnii directori sunt rugaţi să asigure buna desfăşurare a pretestării şi confidenţialitatea variantelor de subiecte, prin coordonarea directă a preluării şi a multiplicării acestora.

*        Vă mulţumim pentru colaborare şi le dorim tuturor elevilor din clasele a VIII-a şi a XII–a, succes la proba de pretestare. 

 

Inspector şcolar de limba şi literatura română,

Prof. Ioana Dăneţiu

Baremele se gasesc pe pagina – http://www.isjsibiu.ro/index.php?Itemid=54&id=26&option=com_content&task=view

 13,888 total views,  3 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.