Tel. 0269.210082
colegiul.goga.sb@gmail.com

Invitaţie Simpozion internaţional de creaţie literară şi plastică “Terra – frumoasa noastră planetă albastră”

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN SIBIU

CASA CORPULUI DIDACTIC SIBIU

COLEGIUL NAŢIONAL „OCTAVIAN GOGA” SIBIU

* str. Mitropoliei nr. 34

550179 Sibiu România

(/fax       +40/269/210082

E-mail:  colegiul_goga@yahoo.com

 

 

 

 

INVITAŢIE

 

             CONCURS INTERNAŢIONAL DE CREAŢIE LITERARĂ ŞI PLASTICĂ

(cuprins în CAEJ 2014,  poziţia 29, avizat de M.E.N.)

                              “Terra – Frumoasa noastră planetă albastră”

Colegiul Naţional „Octavian Goga” Sibiu,  în parteneriat cu Casa Corpului Didactic Sibiu şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Sibiu, vă invită să participaţi la prima ediţie a  CONCURSULUI INTERNAŢIONAL Terra- Frumoasa noastră planetă albastră, care va avea loc în data de 09.06.2014, la Colegiul Naţional „Octavian Goga” din Sibiu.

 

Concursul se adresează elevilor din învăţământul gimnazial şi liceal  din ţară şi străinătate, urmărind stimularea originalităţii şi a aptitudinilor artistice, a motivaţiei intrinseci de a proteja natura, prin acţiuni concrete sau prin artă. De asemenea, proiectul îşi propune să ofere profesorilor implicaţi în parteneriate internaţionale cu tematică ecologică posibilitatea de a îşi face cunoscute ideile, produsele finale de proiect, sau de a-şi împărtăşi experienţa în acest domeniu, prin exemple de bună practică sau jurnale de mobilităţi.

 

Activităţile proiectului se vor desfăşura pe secţiuni, după cum urmează:

 

Secţiunea I:

 

Concurs de creaţie literară şi plastică ce se adresează elevilor  şi are următoarele secţiuni:

1. eseu / poezie ( lucrarea se va încadra în limita unei pagini format A4, maxim 2 creaţii)

2. desen (fiecare elev poate participa cu cel mult două desene)

3. fotografie (fiecare elev poate participa cu cel mult 2 fotografii)

Subiectul este legat de tema proiectului, cu precizarea că lucrările inspirate de pe Internet vor fi descalificate din start.

Secţiunea a II-a:

 

Lucrări ale profesorilor din România şi din Europa care prezintă exemple de bună practică ca rezultat al derulării unor proiecte internaţionale de tip: Comenius, Grundtvig etc, pe teme legate de mediu, sau urmărind să reflecte aspecte din experienţele sau proiectele din cadrul activităţilor extraşcolare legate de protecţia mediului

Lucrările se vor încadra în limita  a 2-4 pagini format A4  (maxim).

 

 

Regulament de participare:

 

Lucrările din cadrul secţiunilor eseu/poezie,  precum şi ale profesorilor vor fi expediate până la data de 9 mai 2014 în variantă electronică pe adresele de e-mail: tischer_andra@yahoo.com, lpirca@yahoo.com, specificând secţiunea: eseu/ poezie şi vor fi însoţite de fişa de participare şi copia scanată a chitanţei.

Desenele şi fotografiile vor fi trimise numai prin poştă, pe adresa: Colegiul Naţional “Octavian Goga”, Strada Mitropoliei, nr. 34, judeţul Sibiu, împreună cu fişa de participare. Fiecare desen va avea notat pe verso, cu majuscule, citeţ, în colţul din dreapta jos: titlul lucrării, numele şi prenumele elevului, clasa, şcoala, localitatea, judeţul, numele şi prenumele cadrului didactic îndrumător ( lucrările care nu vor respecta criteriile nu vor intra în concurs). Pe plic notaţi: Pentru concursul Terra- Frumoasa noastră planetă albastră.

Data limită a poştei este 9 mai 2014.

Lucrările elevilor înscrişi în concurs nu se returnează.

În urma jurizării se vor acorda pentru fiecare secţiune Premiile I, II, III şi Menţiune pentru

elevi şi profesorii coordonatori, iar elevilor ale căror lucrări nu vor fi premiate li se vor acorda diplome de participare. Nu se vor acorda premii materiale.

Taxa de participare este de 10 RON/elev, care va fi achitată pe adresa colegiului şi pe numele uneia dintre persoanele de contact: Tischer Alexandra (0740 632207) sau Pircă Lidia.

Taxa de participare profesor: 35 RON-lucrare

Taxa include volumul simpozionului cu ISBN, în format fizic. Aceasta va fi expediată colegilor colaboratori prin colet poştal, în perioada 9-20 iunie 2014.

 

Pentru lucrările elevilor, formularele vor fi completate de către profesorii coordonatori care răspund şi de trimiterea lucrărilor. Înscrierile participanţilor se fac pe adresa de e-mail: tischer_andra@yahoo.com lpirca@yahoo.com,   până la data de 9.05.2014 (inclusiv), prin completarea fişei de înscriere anexată, scanarea chitanţei şi ataşarea lucrării. Se acceptă doar participarea indirectă.

 

Evaluarea creaţiilor  elevilor şi ale profesorilor va fi făcută de către un juriu format din cadre didactice de specialitate

 

CONCURS INTERNAŢIONAL

TERRA- FRUMOASA NOASTRĂ PLANETĂ ALBASTRĂ

MAI 2014

 

FIŞA ÎNSCRIERE ELEVI

 

NUMELE ŞI PRENUMELE CADRULUI DIDACTIC COORDONATOR:

…………………………………………………………………………………

ŞCOALA…………………………………………………………………………………

JUDEŢUL ……………………………………………………………………………………………………

Nr. de reviste comandate  ……………

 

ADRESA  la care veţi primi revista:  ………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………..

  Adresa de e-mail   ………………………….. şi nr. telefon  ……………………………………      

 

 

Nr .crt. Numele si prenumeleelevului Clasa Fotografie Creaţie  literară Creaţie  plastică (desen)


 

 

FIŞA ÎNSCRIERE PROFESORI

 

AUTORUL:

1. NUMELE …………………………..PRENUMELE: ……………………………………..

SPECIALITATEA…………………………………………………………………………………………………

TELEFON FIX/ MOBIL ………………………………………………………………………………………

E-MAIL ……………………………………………………………………………………………………………..

ŞCOALA ……………………………………………………………………………………………………………

ADRESA ŞCOLII ……………………………………………………………………………………………….

Norme de tehnoredactare: format A4, Word 2003. Setare pagină: LEFT 2,5 cm, RIGHT 2,5 cm, JUSTIFY, TIMES NEW ROMAN, format PORTRAIT.

Titlul lucrării va fi scris cu majusculă, centrat, bold, cu Times New Roman, size 14.

La două rânduri de titlu, alineat dreapta, bold, Times New Roman, size 12, va fi scris autorul lucrării în ordinea: numele, prenumele, iar pe rândul următor şcoala de provenienţă şi localitatea.

La două rânduri de autor, aliniat stânga-dreapta, italic, Times New Roman, size 10, va apărea rezumatul, de maxim 10 rânduri, într-o limbă de circulaţie internaţională (engleză,spaniolă, germană).

La două rânduri de rezumat, se începe lucrarea, utilizând Times New Roman, size 12. Se admit maxim 2 fotografii în fiecare lucrare.

La finalul lucrării, se va specifica bibliografia, astfel: nume, prenume autor, titlul volumului, editura, locul şi anul apariţiei.  Obligatoriu, textele vor fi scrise cu diacritice.

Organizatorii simpozionului îşi rezervă dreptul de a nu publica lucrările care nu se încadrează în tematică şi care nu respectă normele de tehnoredactare.

Câştigătorii vor fi anunţaţi pe data de 9 IUNIE 2014, prin e-mail şi pe site-ul Colegiului Naţional „Octavian Goga” Sibiu.

N.B. Lucrările care nu respectă cel puţin una dintre regulile de mai sus vor fi descalificate în mod automat.

Contact: pentru relaţii suplimentare vă stăm la dispoziţie la adresele: tischer_andra@yahoo.com (0740 632207) lpirca@yahoo.com( 0723552978, 0269/560591.)

 

 

 

 

 

 

 

 17,749 total views,  3 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.