Invitaţie Simpozion internaţional de creaţie literară şi plastică “Terra – frumoasa noastră planetă albastră”

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN SIBIU

CASA CORPULUI DIDACTIC SIBIU

COLEGIUL NAŢIONAL „OCTAVIAN GOGA” SIBIU

* str. Mitropoliei nr. 34

550179 Sibiu România

(/fax       +40/269/210082

E-mail:  colegiul_goga@yahoo.com

 

 

 

 

INVITAŢIE

 

             CONCURS INTERNAŢIONAL DE CREAŢIE LITERARĂ ŞI PLASTICĂ

(cuprins în CAEJ 2014,  poziţia 29, avizat de M.E.N.)

                              “Terra – Frumoasa noastră planetă albastră”

Colegiul Naţional „Octavian Goga” Sibiu,  în parteneriat cu Casa Corpului Didactic Sibiu şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Sibiu, vă invită să participaţi la prima ediţie a  CONCURSULUI INTERNAŢIONAL Terra- Frumoasa noastră planetă albastră, care va avea loc în data de 09.06.2014, la Colegiul Naţional „Octavian Goga” din Sibiu.

 

Concursul se adresează elevilor din învăţământul gimnazial şi liceal  din ţară şi străinătate, urmărind stimularea originalităţii şi a aptitudinilor artistice, a motivaţiei intrinseci de a proteja natura, prin acţiuni concrete sau prin artă. De asemenea, proiectul îşi propune să ofere profesorilor implicaţi în parteneriate internaţionale cu tematică ecologică posibilitatea de a îşi face cunoscute ideile, produsele finale de proiect, sau de a-şi împărtăşi experienţa în acest domeniu, prin exemple de bună practică sau jurnale de mobilităţi.

 

Activităţile proiectului se vor desfăşura pe secţiuni, după cum urmează:

 

Secţiunea I:

 

Concurs de creaţie literară şi plastică ce se adresează elevilor  şi are următoarele secţiuni:

1. eseu / poezie ( lucrarea se va încadra în limita unei pagini format A4, maxim 2 creaţii)

2. desen (fiecare elev poate participa cu cel mult două desene)

3. fotografie (fiecare elev poate participa cu cel mult 2 fotografii)

Subiectul este legat de tema proiectului, cu precizarea că lucrările inspirate de pe Internet vor fi descalificate din start.

Secţiunea a II-a:

 

Lucrări ale profesorilor din România şi din Europa care prezintă exemple de bună practică ca rezultat al derulării unor proiecte internaţionale de tip: Comenius, Grundtvig etc, pe teme legate de mediu, sau urmărind să reflecte aspecte din experienţele sau proiectele din cadrul activităţilor extraşcolare legate de protecţia mediului

Lucrările se vor încadra în limita  a 2-4 pagini format A4  (maxim).

 

 

Regulament de participare:

 

Lucrările din cadrul secţiunilor eseu/poezie,  precum şi ale profesorilor vor fi expediate până la data de 9 mai 2014 în variantă electronică pe adresele de e-mail: tischer_andra@yahoo.com, lpirca@yahoo.com, specificând secţiunea: eseu/ poezie şi vor fi însoţite de fişa de participare şi copia scanată a chitanţei.

Desenele şi fotografiile vor fi trimise numai prin poştă, pe adresa: Colegiul Naţional “Octavian Goga”, Strada Mitropoliei, nr. 34, judeţul Sibiu, împreună cu fişa de participare. Fiecare desen va avea notat pe verso, cu majuscule, citeţ, în colţul din dreapta jos: titlul lucrării, numele şi prenumele elevului, clasa, şcoala, localitatea, judeţul, numele şi prenumele cadrului didactic îndrumător ( lucrările care nu vor respecta criteriile nu vor intra în concurs). Pe plic notaţi: Pentru concursul Terra- Frumoasa noastră planetă albastră.

Data limită a poştei este 9 mai 2014.

Lucrările elevilor înscrişi în concurs nu se returnează.

În urma jurizării se vor acorda pentru fiecare secţiune Premiile I, II, III şi Menţiune pentru

elevi şi profesorii coordonatori, iar elevilor ale căror lucrări nu vor fi premiate li se vor acorda diplome de participare. Nu se vor acorda premii materiale.

Taxa de participare este de 10 RON/elev, care va fi achitată pe adresa colegiului şi pe numele uneia dintre persoanele de contact: Tischer Alexandra (0740 632207) sau Pircă Lidia.

Taxa de participare profesor: 35 RON-lucrare

Taxa include volumul simpozionului cu ISBN, în format fizic. Aceasta va fi expediată colegilor colaboratori prin colet poştal, în perioada 9-20 iunie 2014.

 

Pentru lucrările elevilor, formularele vor fi completate de către profesorii coordonatori care răspund şi de trimiterea lucrărilor. Înscrierile participanţilor se fac pe adresa de e-mail: tischer_andra@yahoo.com lpirca@yahoo.com,   până la data de 9.05.2014 (inclusiv), prin completarea fişei de înscriere anexată, scanarea chitanţei şi ataşarea lucrării. Se acceptă doar participarea indirectă.

 

Evaluarea creaţiilor  elevilor şi ale profesorilor va fi făcută de către un juriu format din cadre didactice de specialitate

 

CONCURS INTERNAŢIONAL

TERRA- FRUMOASA NOASTRĂ PLANETĂ ALBASTRĂ

MAI 2014

 

FIŞA ÎNSCRIERE ELEVI

 

NUMELE ŞI PRENUMELE CADRULUI DIDACTIC COORDONATOR:

…………………………………………………………………………………

ŞCOALA…………………………………………………………………………………

JUDEŢUL ……………………………………………………………………………………………………

Nr. de reviste comandate  ……………

 

ADRESA  la care veţi primi revista:  ………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………..

  Adresa de e-mail   ………………………….. şi nr. telefon  ……………………………………      

 

 

Nr .crt. Numele si prenumeleelevului Clasa Fotografie Creaţie  literară Creaţie  plastică (desen)


 

 

FIŞA ÎNSCRIERE PROFESORI

 

AUTORUL:

1. NUMELE …………………………..PRENUMELE: ……………………………………..

SPECIALITATEA…………………………………………………………………………………………………

TELEFON FIX/ MOBIL ………………………………………………………………………………………

E-MAIL ……………………………………………………………………………………………………………..

ŞCOALA ……………………………………………………………………………………………………………

ADRESA ŞCOLII ……………………………………………………………………………………………….

Norme de tehnoredactare: format A4, Word 2003. Setare pagină: LEFT 2,5 cm, RIGHT 2,5 cm, JUSTIFY, TIMES NEW ROMAN, format PORTRAIT.

Titlul lucrării va fi scris cu majusculă, centrat, bold, cu Times New Roman, size 14.

La două rânduri de titlu, alineat dreapta, bold, Times New Roman, size 12, va fi scris autorul lucrării în ordinea: numele, prenumele, iar pe rândul următor şcoala de provenienţă şi localitatea.

La două rânduri de autor, aliniat stânga-dreapta, italic, Times New Roman, size 10, va apărea rezumatul, de maxim 10 rânduri, într-o limbă de circulaţie internaţională (engleză,spaniolă, germană).

La două rânduri de rezumat, se începe lucrarea, utilizând Times New Roman, size 12. Se admit maxim 2 fotografii în fiecare lucrare.

La finalul lucrării, se va specifica bibliografia, astfel: nume, prenume autor, titlul volumului, editura, locul şi anul apariţiei.  Obligatoriu, textele vor fi scrise cu diacritice.

Organizatorii simpozionului îşi rezervă dreptul de a nu publica lucrările care nu se încadrează în tematică şi care nu respectă normele de tehnoredactare.

Câştigătorii vor fi anunţaţi pe data de 9 IUNIE 2014, prin e-mail şi pe site-ul Colegiului Naţional „Octavian Goga” Sibiu.

N.B. Lucrările care nu respectă cel puţin una dintre regulile de mai sus vor fi descalificate în mod automat.

Contact: pentru relaţii suplimentare vă stăm la dispoziţie la adresele: tischer_andra@yahoo.com (0740 632207) lpirca@yahoo.com( 0723552978, 0269/560591.)

 

 

 

 

 

 

 

 17,428 total views,  2 views today

One Comment

 • Brantmsz says:

  Been an increase in loud banging noises near the Downtown Eastside

  If you think there’s been a rise in explosion like sounds around downtown Vancouver lately, you aren’t alone.

  vancouver Coun. Pete Fry has asked the city to what is rise of the sound, Which most believe are bear bangers a noisy flare used in the desert to scare off bears.

  “If they’re being indiscriminately used occurring city, it is not only jarring and upsetting for folks, But somebody might just get hurt,While the noises appear to be targeted near Strathcona and the Downtown Eastside, They’ve recently been heard in Chinatown, Crosstown and as far as the West End at all hours of waking time, Causing plenty of angst in numerous communities.

  “We’re all hearing it and it’s interrupting our sleep. You never know when it will now go off” Said patricia Donnily, A Strathcona co op resident.

  “is that a bear banger, the new firework, a particular gunshot? There’s a sense of panic when you hear it,

  Donnily said members of her co op have let police know of the noises, And that it is bringing extra worry during a time where crime in the area has grown.

  But she also realizes it’s not the easiest problem to solve. “I’m really not sure how the police work to be dealing with it. Aaron Roed said despite social media views, They haven’t received more complaints about bear bangers than usual.

  “But this can be something we’re taking very seriously, Because we don’t wish people misinterpreting this for shots fired, he was quoted saying.

  While Fry said he’s heard conjecture the bangers are used to help arrange drug deals, Roed asserted, the police don’t know why they’re being used.

  but, Both say people will need to call Vancouver’s 311 phone line, saying that more complaints will lead to better data and hopefully, Enough clues over the person behind the noises.

  at the same time, Donnily says she’ll in order to sleep on edge.

  “this really is anxiety inducing, She thought, “Hearing things that could be gunshots going off in town,The Canadian newspapers

  Retaliation after Meng ruling and Trump on flickr; In The News for May 28In The News is a roundup of stories from The Canadian Press intended to kickstart your day. can do for you on the radar of our editors for the morning of May 28. His administration has shelved a proposed executive order empowering the Federal contact Commission to regulate technology companies, Citing complications it wouldn pass legal muster. “We will carefully regulate, Or full them down, Before we can ever allow this to happen, after on, Also on tweets, slavic women dating He vulnerable, “Big Action to follow along with,Press secretary Kayleigh McEnany told reporters that Trump would sign an executive order referring to social media companies but provided no further details. scott Rouleau, The commander of Canadian Joint experditions Command,we really do not leave our fallen behind, And recovering Stalker 22 crew is of the utmost importance to all of us in the Canadian Armed Forces and the Department of National Defence,The CH 148 Cyclone heli-copter, named as Stalker 22, crashed in the Ionian Sea April 29, Killing four members of the air force and two your own navy. He wake up each and every morning with “Very habitual body aches and cold chills. “My child, i feel, continues to be the only child under 10 who tested positive in Nova Scotia,Selfridgechecked their heat and watched for symptoms every day, whilst trying to put them at ease,I asked them into it. They weren concered about it. Whirlpool waived, Telling Hammond she have to go after a third party company she never heard of located in China that owns the factory that manufactured the appliance,I was absolutely astonished. It smelled like shiny, She rumoured,secs later, The smoke alarms went off and I came running downstairs. Her calls would ring through but no you will ever pick up. Hesays while consumer laws differ slightly in the united states, They all include animplied warranty that goes beyond the one that issued by producer or retailer,So it is a warranty from the company but then there is how that interacts with the consumer protection acts She Not just limited to getting the new toaster.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *