Tel. 0269.210082
colegiul.goga.sb@gmail.com

,,Festivalul Culorilor – Dezvoltarea creativităţii şi comunicării prin artă”

REGULAMENT

Pentru Concursul de Fotografie ,,Culorile Naturii”, din cadrul Proiectului Educativ

,,Festivalul Culorilor – Dezvoltarea creativităţii şi comunicării prin artă”

Ediţia a IV-a,  2020-2021

 

În cadrul Proiectului Educativ ,, Festivalul Culorilor – Dezvoltarea creativităţii şi comunicării prin artă”, Colegiul Naţional ,,Octavian Goga” organizează concursul de fotografie ,,Culorile Naturii”, una din activităţile principale ale proiectului. Activitatea presupune realizarea unor fotografii având ca temă natura şi frumuseţile acesteia. Fotografiile realizate de elevii din ciclul gimnazial şi liceal vor ilustra natura surprinsă în diferite momente ale zilei, sau elemente din natură, care se remarcă prin frumuseţe, armonie, culoare şi formă.

Condiţii de participare:

Concursul se va desfășura on-line.

O unitate şcolară poate participa cu maxim 4 fotografii. Nu sunt acceptate fotografii prelucrate, copiate sau alb-negru. Profesorul coordonator va trimite la adresa de mail: carmenmarculescu37@gmail.com, cu mențiunea pentru concursul județean de fotografie Culorile Naturii    următoarele documente: fișa de înscriere (Anexa1) și  fotografia în format  jpg. Fotografia va fi denumită  cu numele  şi prenumele participantului, clasa şi titlul. (exemplu : popescu_andrei_7_magnolii). Expoziția de fotografii se va realiza on-line pe site-ul Colegiului Național “Octavian Goga” Sibiu la secțiunea concursuri.

Înscrierea la concurs se va face până la data de 9 noiembrie 2020, data limită de înscriere. Şcolile care nu respectă cerinţele regulamentului şi termenul limită de înscriere vor fi descalificate.

Jurizarea şi premierea lucrărilor:

Fotografiile înscrise la concurs vor fi postate pe site-ul colegiului  începând cu data de 13 noiembrie 2020 pentru o perioadă de două săptămâni. În data de 16 noiembrie 2020, fotografiile vor fi evaluate de un juriu format din  cadre didactice de specialitate, pe baza criteriilor de evaluare prezentate în regulamentul de înscriere. Premierea se va face în data de  18 noiembrie 2020, Expoziţia va rămâne deschisă, pentru public,  pe o perioadă de 2 săptămâni.

Toate cadrele didactice coordonatoare, ale elevilor vor primi adeverinţe.

Criteriile de evaluare: respectarea tematicii (cerință eliminatorie), rezoluţie şi claritate, reguli de compoziţie, limbajul vizual, expresivitate cromatică.

Materialele înscrise trebuie să respecte legea drepturilor de autor, precum și drepturile de proprietate intelectuală și drepturile exclusive de orice altă natură recunoscute de lege. Participantul trebuie să fie proprietarul tuturor drepturilor asupra materialelor înscrise în concurs sau să dețină drepturile corespunzătoare de utilizare cu privire la acestea. Participantul este unic responsabil asupra oricăror consecințe directe sau indirecte ce pot apărea ca urmare a înscrierii materialelor în acest concurs.

Trimiterea fotografiilor pe adresa de e-mail carmenmarculescu37@gmail.com implică acordul ca materialele înscrise în concurs să poată fi expuse și utilizate de către Organizator, cu menționarea numelui autorului, prezentul regulament reprezentând consimțământul autorilor și titularilor de drepturi de proprietate intelectuală cu privire la aceasta forma de utilizare, nelimitat în timp și spațiu.

 

Director:                                                                                                          Coordonatori proiect / concurs

Prof. Laura Florentina Dumitru                                                                      Prof. Carmen Mărculescu

Prof. Delia Nemeş

 7,751 total views,  5 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.