Tel/fax: 0269-210082 (Învăţământ liceal) / Tel: 0269-214781 (Învăţământ primar şi gimnazial) Formularul 230
directiune@cnogsibiu.ro / secretariat@cnogsibiu.ro

Management

 

Organigramă

Organigrama_CNOG

Consiliul de Administraţie

Componenţa Consiliului de Administraţiei în Anul Şcolar 2022-2023
Hotărâri ale Consiliului de Administraţie – Anul Şcolar 2022-2023

Legislaţie Şcolară

Regulament de organizare şi funcţionare – Anul Şcolar 2022-2023
Ordin de aprobare a regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar
Statutul elevului, aprobat prin OMENCȘ nr.4742/10.08.2016
Ordin pentru modificarea şi completarea statutului elevului
Legea Educației Naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare
ORDIN privind aprobarea Metodologiei de organizare a predării disciplinei Religie în învățământul preuniversitar
Metodologie de organizare a predării disciplinei Religie în învățământul preuniversitar
Codul-cadru de etică al personalului didactic din învățământul preuniversitar

Date Financiar-Contabile

CNOG_Buget_Local_2021
CNOG_Buget_de_Stat_2021
CNOG_Bilant_Buget_Local_2021
CNOG_Bilant_Buget_de_Stat_2021
CNOG_Buget_Local_2022
CNOG_Buget_de_Stat_2022
CNOG_Bilant_Buget_Local_2022
CNOG_Bilant_Buget_de_Stat_2022

Declaraţii de avere şi interese

Dir_Decl_Av_2023
Dir_Decl_Int_2023
DirAdj_Decl_Av_2023
DirAdj_Decl_Int_2023
DirAdj_Decl_Av_2023

Resurse Umane

CNOG_Personal