Tel/fax: 0269-210082 (Învăţământ liceal) / Tel: 0269-214781 (Învăţământ primar şi gimnazial) Formularul 230
directiune@cnogsibiu.ro / secretariat@cnogsibiu.ro

Misiunea scolii

Adaptându-ne în mod firesc cerințelor societăţii de astăzi și pentru o dezvoltarea socială, culturală și economică armonizată realităţilor europene, misiunea fundamentală asumată de Colegiul Naţional ,,Octavian Goga” este: ,,Şcoala noastră asigură tinerilor, printr-o educaţie de calitate, dezvoltarea capacităţilor intelectuale şi formarea competenţelor- cheie care să  le permită integrarea cu succes în societate.”

Evaluând potenţialele beneficii din perspectiva misiunii asumate și a valorilor promovate de școala noastră (libertate individuală, toleranţă, solidaritate), se pot identifica două domenii definitorii pentru dimensiunea europeană a educației: modelarea pentru cetăţenie europeană şi dezvoltarea/exersarea competenţelor lingvistice şi tehnice.