Tel/fax: 0269-210082 (Învăţământ liceal) / Tel: 0269-214781 (Învăţământ primar şi gimnazial) Formularul 230
directiune@cnogsibiu.ro / secretariat@cnogsibiu.ro

Istoric

Asociaţiunea Transilvăneană pentru Literatura Română și pentru Cultura Poporului Român, care își scrisese în programul de activitate obiectivul emancipării femeii române, înființează  în  1886  “Școala civilă de fete” , prima școala românească de fete de pe cuprinsul Transilvaniei. Noua instituție este susținută concret de ASTRA, atât prin mediatizarea ei în presa vremii de către Gh. Barițiu în  “Observatorul“,  ”Telegraful Român“ sau în “Anualele Asociațiunii”, dar și prin construcția noului sediu în care, în present, funcționează școala pentru deficienți de auz.

In vremea Marii Uniri de la 1 Decembrie, Consiliul Dirigent al Națiunii Române din Transilvania a decis preluarea conducerii serviciilor publice din ținuturile unite cu Regatul României și are loc naționalizarea tuturor școlilor din Ardeal. Acest consiliu decide ca în locul fostelor școli să se deschidă licee pentru băieți și fete. Din 15 iulie 1919, Școala civilă de fete se transformă în liceu de fete. Din 1924, prin decret, liceul se va numi  ”Domnița Ileana“. Interesul tot mai mare pentru învățământ, reflectat în numărul mare de solicitări de frecventare a cursurilor liceale, a determinat necesitatea construirii unui nou sediu. Piatra fundamentală a acestui imobil situat pe Bulevardul Victoriei Nr.3-5 (actuala clădire a Facultății de Litere), realizat după planurile arhitectului Smighelschi, a fost pusă în anul 1937, iar construcția a fost finalizată în anul 1940. In această perioadă, cursurile s-au ținut în localul liceului de băieți “Gheorghe Lazăr”.

Din cauza condițiilor politice și istorice de după 1940 – cedarea Ardealului de Nord – Universitatea din Cluj este nevoită să-și mute temporar sediul în Sibiu și din lipsa unui sediu, cursurile vor fi ținute în incinta liceului de fete “Domnița Ileana”. In urma reformei învățământului din 1948, liceul ia numele de Școala Medie. Se legiferează gratuitatea învățământului și obligativitatea lui pentru clasele I-IV. Incepând cu anul 1951-1952, pe lângă secția română, funcționează secția germană, iar un an mai târziu, cea maghiară.

Şcoala centrală elementară (1913) – în prezent este corpul B al Colegiului

Din 1965-1966, Școala Medie devine Liceul Nr.3, iar din anul școlar 1967-1968, durata studiilor se prelungește de la 11 la 12 clase. Acum se înființează liceele de specialitate, clasele speciale de matematică. La Liceul Nr. 3 apar și clase cu filiera tehnologică.

Anul 1970 marchează două evenimente esențiale: schimbarea sediului liceului, ca urmare a cedării imobilului Facultății de Litere și Istorie, în imobilul nou construit în grădina Școlii generale nr.15, de pe strada Mitropoliei, nr.34 și schimbarea numelui liceului. Prestigiul de care se bucura Liceul Nr.3 a fost recunoscut  în 1970 prin acordarea numelui de Liceul “Octavian Goga”, nume cu rezonanțe adânci în istoria și literatura poporului român, dar mai ales a sibienilor. Manifestările care au marcat acest eveniment organizat între 15 martie și 1 aprilie 1970 în incinta liceului, dar și la Teatrul de Stat din Sibiu au constat în: susținerea unor momente artistice, lansarea revistei liceului, organizarea unei expoziții de artă plastică dedicată poetului, organizarea Cenaclului literar “Octavian Goga”. Activitățile având o dublă semnificație: de comemorare a poetului O.Goga și de sărbătorire a primei ediții a zilelor Liceului “Octavian Goga”, au fost marcate de prezența unei delegații de locuitori ai Comunei Rășinari, dar și a Veturiei Goga, soția “poetului pătimirii noastre”.

Mărturisirea acesteia “Tavi, dragă, ne-am întors la tine!” dezvăluie necesitatea eternei reîntoarceri la matricea spirituală, la rădăcinile ancestrale. Numele poetului pe frontspiciul liceului și bustul din incinta acestuia, care eternizează în bronz figura măreață, creatoare a poetului – bust executat de sculptorul Cornel Medrea și adus de însăși soția poetului din casa memorială “Octavian Goga” de la Ciucea – au drept consecință prezența permanentă a poetului în contemporaneitate. Poetul s-a înrădăcinat în memoria afectivă a spațiului sibian, iar “prezența” lui se perpetuează în conștiința profundă de la o generație la alta.

După momentul decembrie 1989, liceul devine din nou numai cu filieră teoretică purtând denumirea: Liceul Teoretic “Octavian Goga”. Treptat dispar clasele de tip indusrial, calitatea învățământului crește, este foarte căutat în rândul absolvenților claselor a VIII-a.

Din 15 septembrie 2003, liceului i se atribuie denumirea de Colegiul Național “Octavian Goga” Sibiu în prezența Ministrului Educației și Cercetării Alexandru Athanasiu, iar în 2004, 2007, 2010 a primit titlul de Școala Europeană, fiind una dintre cele 34 de școli din România cărora li s-a atribuit acest titlu.

In anul 2005, Colegiul fuzionează cu Școala cu clasele I – VIII Nr. 15.

  • 1886 – Asociaţiunea Transilvană pentru Literatura Română şi Cultura Poporului Român înfiinţează prima şcoală românească de fete Şcoala civilă de fete de pe cuprinsul Transilvaniei
  • 1919 – se transformă în Liceul de fete patronat de stat
  • 1924 – liceul primeşte denumirea de ,,Domniţa Ileana”
  • 1937-1940 – se construieşte un local nou în str. B-dul Victoriei nr. 3-5, unde funcţionează după ocuparea Transilvaniei de Nord, Universitatea din Cluj
  • 1945 – localul revine proprietarului de drept Liceul ,,Domniţa Ileana”
  • 1948 – liceul primeşte denumirea de ,,Şcoala Medie nr.3”
  • 1950-1960 – în şcoală funcţionează pe perioade scurte de timp o clasă cu limba de predare germană
  • 1960 – începe să funcţioneze secţia maghiară
  • 1967-1977 – în liceu funcţionează unica secţie specială de matematică din județ
  • 1970 – școala primeşte denumirea de ,,Liceul Teoretic Octavian Goga’’ şi se mută în actualul local pe str. Mitopoliei nr. 34
  • 2003 – acordarea titlului de Colegiu Național  la data de 15 septembrie 2003 în prezenţa Ministrului Educației, Cercetării si Ştiinţei.
  • 2004 – i se atribuie titlul de Şcoala Europeană
  • 2005 – Liceul Teoretic ,,Octavian Goga” fuzionează cu Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 15 şi devine Colegiul Naţional ,,Octavian Goga”
  • 2004, 2007, 2010, 2013, 2016, 2019 – obținerea certificatului de Şcoala Europeană

 

 17,872 total views,  8 views today