Tel/fax: 0269-210082 (Învăţământ liceal) / Tel: 0269-214781 (Învăţământ primar şi gimnazial) Formularul 230
directiune@cnogsibiu.ro / secretariat@cnogsibiu.ro

Baza materiala

Colegiul Naţional „Octavian Goga” funcţionează în două corpuri de clădire: corpul A, construit în 1970 şi corpul B, construit în 1920, care în 2004-2005 a fost reabilitat total. În scopul menţinerii imobilelor la standardele corespunzătoare activităţilor instructiv-educative, în fiecare an sunt efectuate igienizări, reparaţii şi modernizări ale spaţiilor şcolare, în limita fondurilor alocate prin bugetul local (sau venituri extrabugetare realizate de instituţia de învățământ). Clădirile sunt racordate la:

 • Reţeaua publică de apă – canal;
 • Reţeaua publică de distribuire a energiei electrice;
 • Reţeaua publică de distribuire a gazelor naturale;
 • Reţeaua publică de telecomunicaţii.

Baza materiala

Sălile de clasă, cabinetele şi laboratoarele se încadrează în standardele prevăzute pentru şcoli, au iluminare şi aerisire corespunzătoare, respectiv posibilitatea evacuării în caz de necesitate.

Pardoselile în sălile de clasă sunt din parchet (majoritatea au fost raşchetate şi paluxate recent), mozaic pe coridoare, gresie şi faianţă în grupurile sanitare.

Sălile de clasă sunt dotate cu mobilier nou (mese școlare individuale, scaune, dulapuri). Sălile de sport sunt utilate cu echipamentele sportive necesare. Cabinetele şi laboratoarele sunt dotate cu aparatură şi material didactic corespunzător. Instituţia dispune de un atelier pentru efectuarea reparaţiilor în regie proprie, dotat cu dispozitivele şi materialele necesare.

Spaţiile existente la această dată în unitatea şcolară şi dotările:

 1. Săli de clasă:                  70
 2. Laboratoare:
  • 2 laboratoare de fizică
  • 2 laboratoare de chimie
  • 3 laboratoare informatică
  • 2 laboratoare de biologie
 3. Cabinet Limbi Străine:   2
 4. Cabinet Istorie:               1
 5. Cabinet de psihologie:  1
 6. Săli de sport:                   2
 7. Cabinet stomatologic:    1
 8. Cabinet medical:             1
 9. Biblioteci:                         2  (în limba română, cu peste 60.000 de volume)
 10. Cancelarie:                       2
 11. Birouri administrative:   7
 12. Ateliere:                            1

 Aparatură:

 • 88 calculatoare pentru uz didactic,
 • 12 imprimante
 • 4 scannere
 • 7 laptop-uri
 • 6 copiatoare
 • 4 aparate video
 • 6 TV color
 • 10 radiocasetofoane
 • 8 videoproiectoare
 • 2 DVD Playere
 • 2 aparate foto-video digitale

Facilităţi acordate elevilor:

 • burse de merit, de studiu şi sociale
 • alocaţiile de stat pentru elevii care au împlinit vârsta de 18 ani
 • suplimentul de hrană acordat prin programul „Lapte, corn
 • plata transportului pentru elevii navetiști
 • programul “Bani de liceu”