Tel/fax: 0269-210082 (Învăţământ liceal) / Tel: 0269-214781 (Învăţământ primar şi gimnazial) Formularul 230
directiune@cnogsibiu.ro / secretariat@cnogsibiu.ro

Invitație la Concursul Național de creație literară și traduceri, ediția a XIV-a, “Octavian Goga sau Ecoul cântecului pătimirii noastre în mileniul III”.

CONCURSUL NAȚIONAL DE CREAȚIE LITERARĂ ȘI DE TRADUCERI

înscris în CAERI 2023, Nr. 9985/19.10.2022, Poziţia 17

OCTAVIAN GOGA SAU ECOUL CÂNTECULUI PĂTIMIRII
NOASTRE ÎN MILENIUL III

31.03.2023 SIBIU

Stimaţi colaboratori, vă anunţăm cu drag, deschiderea CONCURSULUI NAȚIONAL DE CREAȚIE LITERARĂ ȘI DE TRADUCERI Octavian Goga sau Ecoul cântecului pătimirii noastre în mileniul III, organizat de Colegiul Național Octavian Goga în parteneriat cu ISJ Sibiu, Asociațiunea ASTRA Sibiu, Universitatea Lucian Blaga și Biblioteca ASTRA Sibiu, ediția a XIV-a, Anul şcolar 2022-2023.
REGULAMENT DE PARTICIPARE:
CONCURSULUI NAȚIONAL DE CREAȚIE LITERARĂ ȘI DE TRADUCERI CUPRINDE URMĂTOARELE SECŢIUNI:
1. Secțiunea de critică literară pe texte din creația lui Octavian Goga
2. Secțiunea de creație lirică sau epică pe teme la liberă alegere
3. Secțiunea de traduceri din opera lui Octavian Goga
4. Secţiunea de creaţie – o poezie dedicată lui Octavian Goga
Concursul se adresează elevilor din clasele V-XII care pot participa la una sau mai multe secțiuni.
Participanții vor trimite lucrările redactate conform regulamentului de mai jos, împreună cu fișa de participare la adresa concursogoga@yahoo.com, până la data de 01 martie 2023.

Regulament de participare:

Participarea la sesiunea de comunicări, secţiunea Critică literară, se face cu o lucrare de maximum 3 (trei) pagini A4, iar pentru secţiunea Creaţie literară se va trimite un set de 2 texte pentru poezie şi un set de 1-2 texte ce nu vor depăşi 2 (două) pagini A4, pentru proză.
Pentru secțiunea traduceri se vor traduce 2 (două) texte lirice la alegere, din opera poetului Octavian Goga, într-una din limbile de circulație internațională: engleză, franceză, germană, spaniolă etc. Se vor ataşa, pe două coloane, în acelaşi document word, poeziile în limba română şi traducerea acestora în limba aleasă de participant.

În toate situațiile, înscrierea se va face până la data de 01 martie 2023, prin completarea şi trimiterea fişei de înscriere, prin e-mail la adresa: concursogoga@yahoo.com, precum și a link-ului următor:

https://forms.gle/5aAbyfhCpstwVJ478

Comunicările, creaţiile şi traducerile vor fi expediate în format electronic, ca fişier ataşat, prin e-mail, la adresa mai sus menţionată. Fișa de înscriere se trimite ca document separat și se completează link-ul de mai sus! Un concurent poate participa la una sau mai multe secţiuni în condiţiile respectării regulamentului.
Pentru secţiunea traduceri, lucrările şi fişele de înscriere vor fi expediate la adresa:

mirelamateescu_cnog@yahoo.fr

Pentru redactare se vor respecta următoarele instrucţiuni: formatul paginii va fi A4 cu margini egale de 25 mm; conţinutul va fi redactat în fontul Times New Roman, 12, la 1 rând, text aliniat „justified”; titlul va fi scris cu majuscule, Times New Roman, 14, Bold, centrat; la două rânduri de titlu se vor scrie: autorul, clasa şi instituţia, localitatea și județul cu Times New Roman 12, profesorul coordonator; la două rânduri de numele profesorului se începe scrierea textului; bibliografia se va consemna la sfârşitul lucrării, în ordinea următoare: numele şi prenumele autorului, titlul lucrării, oraşul, editura, anul, pag.
Tehnoredactarea se va realiza obligatoriu cu diacritice (ă, â, î, ş, ţ).
Responsabilitatea pentru conţinutul lucrărilor revine participanţilor.
Textele trimise nu trebuie să mai fi participat la alte concursuri sau să cuprindă compilații.
Organizatorii vor edita un volum cu ISSN conţinând lucrările participanţilor premiați.
Toţi premianții vor primi diplome, iar profesorii coordonatori vor primi adeverințe.

Câştigătorii vor fi anunţaţi pe data de 24.03.2023 pe site-ul Colegiului Naţional „Octavian Goga” Sibiu, cnogsibiu.ro.
Premierea va avea loc într-un cadru festiv în Biblioteca Astra din Sibiu la data de 31.03. 2023, în prezenţa unui membru descendent al familiei Goga.
Juriul concursului, format din profesori de specialitate, va selecta lucrările premiate, care vor fi publicate în revista concursului înregistrată: ISSN 2067-922X.
Se acordă următoarele premii: câte un Premiu I, un Premiu II, un Premiu III pentru fiecare dintre secţiuni: critică literară, creaţie literară-poezie, creaţie literară-proză, traduceri, poezie dedicată lui O. Goga, pentru fiecare nivel de studiu, gimnazial/liceal.

N.B. Lucrările care nu respectă cel puţin una dintre regulile de mai sus vor fi descalificate în mod automat.

Contact: pentru relaţii suplimentare vă stăm la dispoziţie la adresa: lpirca@yahoo.com sau la numerele de telefon: 0723552978.

Nu se percepe taxă de participare.

Coordonatori proiect: prof. dr. Lidia Carmen Pircă şi prof. Mirela-Cristina Mateescu

Vă așteptăm cu interes lucrările!

FIŞA DE ÎNSCRIERE

CONCURSUL NAŢIONAL „OCTAVIAN GOGA SAU ECOUL CÂNTECULUI PĂTIMIRII NOASTRE ÎN MILENIUL III”

Ediția a XIV-a 31.03.2023 SIBIU

NUMELE ŞI PRENUMELE ELEVULUI: … ……………………………….. ………………………………………………………………………………………………

• PARTICIPARE CU (bifaţi):

• ESEU □ TITLU………………………………………
• POEZII □
• PROZĂ □
• TRADUCERI □
• POEZIE DEDICATĂ LUI O. GOGA □

CLASA: … ………………………………………

UNITATEA ŞCOLARĂ: ………………………………………………..LOCALITATEA…………….JUDEȚUL……………

ADRESA PERSONALĂ: ……… ………………………………………

E- MAIL PERSONAL: …… ……………………………

TELEFON PERSONAL: ……………………………….

NUMELE ŞI PRENUMELE PROFESORULUI COORDONATOR: … ……………………

ADRESA DE E- MAIL… …………………………………………………………………

 7,743 total views,  2 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.