Tel/fax: 0269-210082 (Învăţământ liceal) / Tel: 0269-214781 (Învăţământ primar şi gimnazial)
directiune@cnogsibiu.ro / secretariat@cnogsibiu.ro

Înscrierea în clasa pregătitoare

Înscrierea în clasa pregătitoare pentru anul școlar 2021-2022

Ministerul Educației a publicat vineri, 12 03.2021, metodologia de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2021-2022, precum și Calendarul înscrierii, potrivit unui comunicat de presă transmis de minister.

Astfel, înscrierile încep în data de 27 martie – 28 aprilie 2021 (prima etapă) şi se vor desfăşura în două etape, până în data de 4 iunie 2021, odată cu afișarea la fiecare unitate de învățământ a listelor finale pentru clasa pregătitoare.

TELVERDE:  0 800 816 269 Program de functionare: luni-joi 8.00-16.30, vineri 8.00-14.00, va funcționa PÂNĂ ÎN 4 IUNIE 2021. 

DOCUMENTE (click pe fiecare!):

Spre informare:

 • Art. 4. (3)La alocarea numărului de clase pregătitoare se ține cont de numărul copiilor care au împlinit vârsta pentru a începe învățământul primar, de arondarea străzilor la unitățile de învățământ, precum și de efectivul maxim de elevi la clasă prevăzut la art. 63 (22 cu posibilitatea de suplimentare cu maxim 3) alin. (1) lit. c) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.
 • În anul școlar 2021-2022, conform planului de școlarizare de mai sus, CNOG Sibiu oferă 4 clase de pregătitoare cu predare în limba română, 1 clasă cu predare în limba germană și 0,5 clase în regim simultan, cu predare în limba maghiară.
 • Art. 34 (2) […] părinții copiilor care au ca limbă maternă limba minorității respective pot solicita înscrierea la oricare dintre unitățile de învățământ cu predare în limba respectivă.
  (3) Pentru unitățile de învățământ cu predare în limba unei minorități naționale din localitățile menționate la alin. (2), înscrierea copiilor aparținând minorității naționale respective se face în prima etapă de înscriere, aplicând criteriile generale și criteriile specifice de departajare elaborate de fiecare unitate de învățământ, conform prevederilor art. 31.
 • Vă rugăm să analizați cu atenție circumscripția arondată CNOG Sibiu și să vă asigurați că aveți pe buletin reședința (domiciliul) în această circumscripție.
 • Art. 5 (1) Părinții ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani până la data de 31 august 2021, inclusiv, au obligația de a înscrie copiii în învățământul primar în clasa pregătitoare, în conformitate cu prevederile legii și ale prezentei metodologii.
 • (2) Procesul de înscriere în învățământul primar nu este condiționat de frecventarea grupei mari a învățământului preșcolar.Art. 6 (1) Părinții ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2021, inclusiv, pot să își înscrie copiii în învățământul primar, în clasa pregătitoare, dacă nivelul lor de dezvoltare este corespunzător.(2) În situația copiilor menționați la alin. (1) care au frecventat grădinița, înscrierea în clasa pregătitoare se face la solicitarea scrisă a părinților, în baza recomandării eliberate de unitatea de învățământ cu nivel preșcolar.
 • Programul de înscriere se desfășoară începând cu data de 29 martie până în 28 aprilie a.c., de luni până joi, orele 08.00-18.00, respectiv vineri, 08.00-17.00, la sediul din strada Bastionului nr.7, Sibiu, etajul I (secretariat). Înscrierea se poate face și online sau prin poștă (cu recomandare de primire), dar părinții vor trebui să depună documentele spre a fi semnate și validate la sediul Colegiului.
 • Repartizarea copiilor la clase se va face în luna septembrie a.c, pe baza criteriului alfabetic.
 • Colegiul Național ”Octavian Goga” Sibiu aduce la cunoștință părinților că ordinea în care se programează telefonic pentru completarea și/sau validarea cererilor-tip de înscriere sau în care se prezintă pentru completarea și/sau validarea cererilor-tip de înscriere nu presupune crearea unei liste de preînscriere și/sau acordarea unei priorități la înscriere.
 • Colegiul Național ”Octavian Goga” Sibiu informează părinții cu privire la faptul că aplicația informatică nu permite înscrierea la mai multe unități de învățământ.

Pentru consultarea legislației și a informațiilor utile, vă rugăm să accesați pagina Înscriere în învățământul primar pe care îl găsiți în cadrul paginii principale a site-lui nostru, la PREZENTARE.

Vă răspund la toate informaţiile necesare d-na Bianca Schiau, secretară, tel. 0269- 210082 și d-na Mirela Vulcan , tel. 0269 214 781 (între orele 10.00-14.00, de luni până vineri) sau la mail: secretariat@cnogsibiu.ro.

Notă:

Unitatea de învățământ Colegiul Național „Octavian Goga” din Sibiu prelucrează datele dumneavoastră personale în conformitate cu prevederile GDPR, în calitate de operator, în conformitate cu prevederi le specifice aplicabile: Ordinul ministrului educației nr 3473 din 10.03.2021.

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate pentru îndeplinirea obligațiilor legale care îi revin operatorului, conform articolului 6 alin. (1) litera c) și e) din GDPR.

 

Misiunea pe care Colegiul Național „Octavian Goga” din Sibiu și-a asumat-o de-a lungul întregii sale existențe are în centru obiectivul performanței: „Şcoala noastră asigură elevilor, printr-o educaţie de calitate, dezvoltarea aptitudinilor intelectuale şi formarea competenţelor – cheie care să le permită integrarea cu succes în societatea cunoaşterii.”

 5,378 total views,  10 views today