Tel/fax: 0269-210082 (Învăţământ liceal) / Tel: 0269-214781 (Învăţământ primar şi gimnazial) Formularul 230
directiune@cnogsibiu.ro / secretariat@cnogsibiu.ro

CNOG Sibiu: ”STOP BULLYING. START INCLUSION” în Portugalia

STOP BULLYING. START INCLUSION

Proiectul Erasmus+ STOP BULLYING. START INCLUSION (PROJECT N° 2021-1-RO01-KA122-SCH-000014277), cu activități planificate între 1 decembrie 2021 și 1 iunie 2023, continuă prin participarea cadrelor didactice implicate în proiect la cursuri de formare pe teme legate de bullying și cyberbullying. Un prim flux de formare a avut loc în perioada 8-12 august 2022, când doamnele profesoare Canter Maria și Galaftion Camelia au participat la cursul intitulat „Cyberbullying”, organizat de Anatolia Education în Lisabona, Portugalia.

Cursul și-a propus sensibilizarea cadrelor didactice participante și formarea acestora cu privire la riscurile pe care le presupune expunerea elevilor la scene de bullying și cyberbullying în mediul școlar și extrașcolar. Accentul s-a pus pe metodele de prevenire și detectare a situațiilor de această natură, astfel încât acest fenomen să fie redus considerabil. Cursul a cuprins atât o parte informativă, de identificare și definire a elementelor implicate în acest fenomen, cât și una practică, de reperare a unor pași utili și eficienți în gestionarea situațiilor de cyberbullying.

O primă parte importantă a cursului a fost aceea în care s-au definit termenii esențiali ai fenomenului pentru o mai bună înțelegere și identificare clară a situațiilor de cyberbullying și bullying. Astfel, au fost evidențiate diversele forme de bullying, particularitățile cyberbullyingului, metodele de identificare a comportamentelor agresive, precum și caracteristicile agresorului și ale victimei. Au fost prezentate informații utile, statistici, link-uri spre site-uri specializate, instituții și organizații care pot deveni partenerii unității de învățământ în construirea unei strategii de combatere a bullyingului și cyberbullyingului pe termen mediu și lung. De asemenea, fenomenul a fost discutat atât în contextul școlar cât și în contextul mai amplu al lumii contemporane, cu toate implicațiile sale sociale și culturale.

Un alt aspect demn de menționat este cel legat de identificarea unor soluții practice de prevenire și combatere a cyberbullyingului și bullyingului în general. În acest sens, au fost prezentate și discutate studii de caz, exemple de bună practică, strategii de creare a unui mediu sigur în sala de clasă și online, activități de spargere a gheții, de încurajare a interacțiunii și de dezvoltare a competențelor sociale. S-a punctat faptul că un mediu plăcut va încuraja comportamentele pozitive și empatice, reducând tendințele agresive. Spre exemplu, activități precum „Dixit”, „Două adevăruri și o minciună”, „Ce oferi și ce speri să primești pe parcursul acestei lecții?”, scurte activități pe grupe sau în perechi, rezolvarea unui puzzle împreună cu colegul de bancă etc. vor oferi ocazia unei interacțiuni plăcute în timpul căreia elevii se vor cunoaște mai bine și vor descoperi că au multe lucruri în comun.

La nivelul unității de învățământ, rezultatul acestor activități de formare se va reflecta într-o mai bună înțelegere a fenomenului de bullying și cyberbullying, o implicare activă a membrilor proiectului în activități de  informare a celorlalte cadre didatice și a elevilor pe această temă, workshopuri, campanii, publicarea unor materiale pe blogul proiectului, crearea unui curs opțional care vizează combaterea bullyingului în școală. Se va crea o comunitate de practică la nivelul instituţiei, având ca scop diminuarea acestui fenomen și construirea unui mediu sigur pentru elevii noștri.

 4,165 total views,  1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.