Comisii

În anul școlar 2018-2019, la nivelul Colegiului Național ”Octavian Goga” Sibiu au fost constituite următoarele comisii, în conformitate cu prevederile art. 79 (1) din Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul MENCȘ nr. 5079/2016 și cu prevederile art. 28 și 29 din OMEN nr. 3027/8.01.2018 pentru modificarea și completarea Anexei – Regulament – cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar.

Componența comisiilor a fost aprobată în ședința Consiliului de administrație nr.1 din data de 6.09.2018.

COMSII CU CARACTER PERMANENT


COMSII CU CARACTER TEMPORAR


COMISIA PENTRU EVALUAREA ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII

1,305 total views, 2 views today

*

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Top