Comisii

În anul școlar 2019-2020, la nivelul Colegiului Național ”Octavian Goga” Sibiu au fost constituite următoarele comisii, în conformitate cu prevederile art. 79 (1) din Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul MENCȘ nr. 5079/2016 și cu prevederile art. 28 și 29 din OMEN nr. 3027/8.01.2018 pentru modificarea și completarea Anexei – Regulament – cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar.

Componența comisiilor a fost aprobată în ședința Consiliului de administrație data de 5.09.2019.


COMISIA PENTRU EVALUAREA ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII

 3,645 total views,  2 views today