Tel. 0269.210082
colegiul.goga.sb@gmail.com

Invitatie Simpozionul National

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN SIBIU

CASA CORPULUI DIDACTIC SIBIU

COLEGIUL NAŢIONAL „OCTAVIAN GOGA” SIBIU

* str. Mitropoliei nr. 34

550179 Sibiu România

(/fax   +40/269/210082

E-mail:  colegiul_goga@yahoo.com

 

 

INVITAŢIE

Colegiul Naţional „Octavian Goga” Sibiu în parteneriat cu Casa Corpului Didactic Sibiu, Inspectoratul Şcolar Judeţean Sibiu şi Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu, vă invită să participaţi la a V-a ediţie a  SIMPOZIONUL NAȚIONAL Octavian Goga sau Ecoul cântecului pătimirii noastre în mileniul III, care va avea loc în data de 04.04.2014, la Colegiul Naţional  „Octavian Goga” din Sibiu.

Concursul se adresează elevilor din învăţământul gimnazial şi liceal din unităţi şcolare din ţară, în care activează cercuri de creaţie literară.

Concursul propune trei secţiuni:

Secţiunea Interpretare critică a unei poezii semnate de poetul Octavian Goga sau a aspectelor reprezentative ale operei poetului;

Secţiunea Creaţie literară-epică liberă;

Secţiunea Creaţie literară-lirică liberă;

Secţiunea Traduceri ale poeziilor lui O. Goga.

 

Regulament de participare:

Participarea la sesiunea de comunicări, secţiunea Interpretare critică, se face cu o lucrare de maximum 3 (trei) pagini A4, iar pentru secţiunea Creaţie literară se va trimite un set de 3 texte pentru poezie şi un set de 1-2 texte ce nu vor depăşi 2 (două) pagini A4, pentru proză.

Pentru secțiunea traduceri se vor traduce 2 (două) texte lirice la alegere, din opera poetului Octavian Goga, într-una din limbile de circulație internațională: engleza, franceza, italiană, spaniolă, germana etc.

În toate situațiile, înscrierea se va face până la data de 15 martie 2014, prin completarea şi trimiterea fişei de înscriere, prin e-mail la una dintre adresele: tischer_andra@yahoo.com; lpirca@yahoo.com.

Comunicările, creaţiile şi traducerile vor fi expediate în format electronic, ca fişier ataşat, prin e-mail, la una dintre adresele mai sus menţionate.

Pentru redactare se vor respecta următoarele instrucţiuni: formatul paginii va fi A4 cu margini egale de 25 mm; conţinutul va fi redactat în fontul Times New Roman, 12, la 1 rând, text aliniat „justified”; titlul va fi scris cu majuscule, Times New Roman, 14, Bold, centrat; la două rânduri de titlu se va scrie autorul şi instituţia cu Times New Roman 12; la două rânduri de numele autorului se începe scrierea textului; bibliografia se va consemna la sfârşitul lucrării, în ordinea următoare: numele şi prenumele autorului, titlul lucrării, oraşul, editura, anul, pag.

Tehnoredactarea se va realiza obligatoriu cu diacritice (ă, â, î, ş, ţ). 

Responsabilitatea pentru conţinutul lucrărilor revine participanţilor.

Organizatorii vor edita un volum cu ISSN conţinând lucrările participanţilor.

Toţi participanţii vor primi diplome şi volumul cu lucrări.

 

Câştigătorii vor fi anunţaţi pe data de 1 aprilie 2014, prin e-mail şi pe site-ul Colegiului Naţional „Octavian Goga” Sibiu.

Se acordă următoarele premii: câte un Premiu I, un Premiu al II-lea, un Premiu al III-lea pentru fiecare dintre următoarele secţiuni: interpretare critică, creaţie literară-poezie, creaţie literară-proză, traduceri.

 

N.B. Lucrările care nu respectă cel puţin una dintre regulile de mai sus vor fi descalificate în mod automat.

 

Contact: pentru relaţii suplimentare vă stăm la dispoziţie la adresele: tischer_andra@yahoo.com , lpirca@yahoo.com sau  la numerele de telefon: 0723552978, 0269/560591.

 

 

Menţionăm că proiectul este inclus în CAER 2014,  poziţia 1070, avizat de MEN.

 

 

 

Coordonatori proiect:

 

Prof. dr. Pircă Lidia Carmen

Prof.  Tischer Alexandra Maria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIŞA DE ÎNSCRIERE 

 

SIMPOZIONUL NAŢIONAL-ONLINE „OCTAVIAN GOGA SAU ECOUL PĂTIMIRII NOASTRE ÎN MILENIUL III”

 

Ediția a V-a 04.04. 2014, SIBIU

 

NUMELE ŞI PRENUMELE ELEVULUI : ………………………………….. ………………………………………………………………………………………

 

PARTICIPARE CU (bifaţi):

 

ESEU  □ TITLU………………………………………

POEZII  □

PROZĂ □

TRADUCERI 

 

CLASA: …………………………………………

 

ŞCOALA: …………………………………………………………………………

 

ADRESA PERSONALĂ: …………………………………………………………………………

 

E- MAIL PERSONAL: ……………………………………………………………

 

TELEFON PERSONAL: ……………………………………………………..

 

NUMELE ŞI PRENUMELE PROFESORULUI ÎNDRUMÃTOR: ……………………………

 

 

 

 14,851 total views,  7 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.