Tel/fax: 0269-210082 (Învăţământ liceal) / Tel: 0269-214781 (Învăţământ primar şi gimnazial) Formularul 230
directiune@cnogsibiu.ro / secretariat@cnogsibiu.ro

Proiectul de Acreditare Erasmus 2022-2023: INTEGRATING CREATIVITY AND INNOVATION INTO TEACHING

Proiectele Erasmus repezintă, atât pentru elevi cât și pentru profesori, oportunitatea de a evolua, de a cunoaște, de a învăța, de a te deschide către diversitate și multiculturalitate.

O astfel de experiență inedită din cadrul Proiectului de Acreditare Erasmus 2022-2023 nr. 2022-1-R001-KA121-SCH-000060478 a fost și cursul intitulat INTEGRATING CREATIVITY AND INNOVATION INTO TEACHING, desfășurat în Florența, Italia, fiind organizat de EUROPASS TEACHER ACADEMY.

Din cadrul Colegiului Național Octavian Goga, la acest curs a participat doamna profesoară Mirela Sima, în perioada 10.05.2023 – 15.05.2023.

Într-o ambianță plăcută, într-o atmosferă destinsă și un spațiu cultural copleșitor, dominat de Renașterea italiană, cei 11 profesori din 6 țări europene (România, Spania, Grecia, Cipru, Lituania, Germania), coordonați de trainer Tatiana Speri, au devenit, în scurt timp, o echipă sudată, entuziastă și creativă. Munca în echipă, în cadrul activităților practice, a prilejuit schimburi de experiență benefice. Activitățile culturale, vizitele, excursiile au determinat coeziunea grupului și au creat oportunități pentru stabilirea unor parteneriate în alte proiecte Erasmus.

Obiectivul general al  acestui curs a presupus dezvoltarea abilităților de predare integrând creativitatea și inovația în cadrul lecțiilor.

What is creativity?

O provocare pentru participanți. Întrebări, dezbateri, activitți practice care s-au încheiat cu soluții, cu posibile răspunsuri. Profesorii implicați au dobândit cunoștințe și abilități privind planificarea activității didactice în acord cu stilul de învățare al elevilor. De asemenea, gândirea creativă, predarea și învățarea vizuală (creative thinking, visual thinking) devin strategii de succes și datorită utilizării cu ingeniozitate a instrumentelor TIC (Smart padlet, Edpuzzle, Quizlet, Quizizz, Goosechase).

Interacțiunea dintre profesori, pe tot parcursul proiectului, a contribuit la dezvoltarea competențelor lingvistice, comunicarea orală și scrisă în limba engleză, precum și comunicarea interculturală. Educația media și valorificarea resurselor vizuale la clasă optimizează procesul de învățare.

Dincolo de metodele inedite și tehnicile învățate, de un real folos a fost modul de lucru al trainerului care s-a raportat la grup întocmai cum profesorul ar trebui să o facă în colectivul de elevi. Deschiderea, jovialitatea, umorul, jocul de rol și chiar elementele de stand-up comedy, transformă clasa într-o echipă redutabilă, dornică de noi descoperiri și pregătită pentru provocările lumii noi.

Participanții la curs nu au rămas străini de cultura  florentină, de arta culinară sau de podgoriile care au adus renumele Toscanei.

O vânătoare de comori realizată în aplicația Goosechase a fost pretextul pentru a descoperi în Florența comori și valori culturale sau tradiționale: David al lui Michelangelo,  biserica Santa Croce, Ponte Vecchio, cea mai veche pizzerie, cockteil-ul inventat la Florența – Negroni, casa lui Dante, Domul…

Amintiri și oameni de neprețuit ….

Florența, în sine, un muzeu – o lecție superbă despre măreția omului și despre  credința în perfecțiune.

Participarea la proiectul Erasmus rămâne o experiență unică, excepțională, ce trebuie împărtășită tuturor celor care cred în dezvoltarea permanentă a educației și în rezultatele ei de netăgăduit.

Prof. Mirela Sima

Proiectul de Acreditare Erasmus Nr. 2021-1-R001-KA120-SCH-000045167 este co-finanțat de Uniunea Europeană prin contractul de finanțare nr. 2022-1-RO01-KA121-SCH-000060478 .

 

 5,190 total views,  2 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.