Tel/fax: 0269-210082 (Învăţământ liceal) / Tel: 0269-214781 (Învăţământ primar şi gimnazial) Formularul 230
directiune@cnogsibiu.ro / secretariat@cnogsibiu.ro

ÎNSCRIEREA ELEVILOR ÎN CLASA PREGĂTITOARE, an școlar 2022-2023

ÎNSCRIEREA ÎN CLASA PREGĂTITOARE  ÎN ANUL ȘCOLAR 2022-2023

LEGISLAȚIE – Ordinul 3.445 din 17 martie 2022 privind aprobarea Metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2021-2022 și a Calendarului înscrierii 

Linkuri UTILE

Metodologie:

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/253111

 

Programa orientativă testare – limba germană

http://cnogsibiu.ro/wp-content/uploads/2022/05/Programa-orientativa-testare-germana.pdf

 

Ordinul și CALENDARUL ÎNSCRIERII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR pentru anul școlar 2022-2023:

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/253110

 

 CIRCUMSCRIPȚIE ȘI PLAN DE ȘCOLARIZARE

Circumscriptia 17 – C.N.O.Goga

http://cnogsibiu.ro/wp-content/uploads/2022/03/0001-e1648461102339.jpg

http://cnogsibiu.ro/wp-content/uploads/2022/03/0002-e1648461115221.jpg

 

CRITERII GENERALE și SPECIFICE

http://cnogsibiu.ro/wp-content/uploads/2022/03/criterii.jpeg

http://cnogsibiu.ro/wp-content/uploads/2022/03/criterii2.jpeg

 

DOCUMENTE NECESARE ÎNSCRIERII

http://cnogsibiu.ro/wp-content/uploads/2022/03/Acte-necesare-inscriere-cls-pregatitoare-1.jpg

 

PROGRAM de completare și validare a cererilor

Programul de înscriere se desfășoară începând cu data de

 • 11 aprilie 2022 până în  10 mai 2022, de luni până joi, orele 08.00-18.00, respectiv vineri, 08.00-17.00,
 • la sediul din strada Bastionului nr.7, Sibiu, etajul I (secretariat).

Înscrierea se poate face și online sau prin poștă.

 Programarea telefonică pentru înscrierea copiilor în clasa pregătitoare se poate realiza la numărul:

                     0269 214 781/ 0269 210082, zilnic între orele 900– 1500  sau la mail: secretariat@cnogsibiu.ro

 http://cnogsibiu.ro/wp-content/uploads/2022/03/prg1.jpeg

 

Evaluarea psihosomatică Sibiu 2022-2023

Precizări CJRAE  cu privire la activitatea de evaluare a dezvoltării copiilor în vederea înscrierii în clasa pregătitoare

http://cjraesibiu.ro/evaluarea-nivelului-de-dezvoltare-a-copiilor-in-vederea-inscrierii-in-invatamantul-primar-in-anul-scolar-2021-2022/?fbclid=IwAR3F9YEBHm526ktMo9HP_VWV0LrdZyM-gUnj189EAyAF3nEAy671dMQvYTs)

 

Oferta școlară:

Organizarea programului „Școala după școală”, în anul școlar 2022-2023, este condiționată de numărul cererilor de înscriere existente.

 

Clasa de germană maternă (Deutsch muttersprache)

Pentru înscrierea la secţia germană în unităţile de învăţământ din județ, I.S.J. Sibiu nu a alocat circumscripţii şcolare.   

 

  EXTRAS DIN METODOLOGIE  –

Art.2 (a) prin domiciliu se înțelege inclusiv reședința.

Art. 4.  (3) La alocarea numărului de clase pregătitoare se ţine cont de numărul copiilor care au împlinit vârsta pentru a începe învăţământul primar, de arondarea străzilor la unităţile de învăţământ, precum şi de efectivul maxim de elevi la clasă prevăzut la art. 63 alin. (1) lit. c) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 5 (1) Părinții ai căror copii împlinesc în anul curent vârsta de 6 ani până la data de 31 august inclusiv au obligația de a înscrie copiii în învățământul primar în clasa pregătitoare, în conformitate cu prevederile legii și ale prezentei metodologii.

Art. 6 (1) Părinții ai căror copii împlinesc în anul curent vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie-31 decembrie inclusiv pot să își înscrie copiii în învățământul primar, în clasa pregătitoare, dacă nivelul lor de dezvoltare este corespunzător.

Art. 9. (1) Toți copiii ai căror părinți solicită înscrierea în clasa pregătitoare la școala de circumscripție sunt înmatriculați la unitatea de învățământ solicitată.

Art. 34 (2) […] părinții copiilor care au ca limbă maternă limba minorității respective pot solicita înscrierea la oricare dintre unitățile de învățământ cu predare în limba respectivă.

(3) Pentru unităţile de învăţământ cu predare în limba unei minorităţi naţionale din localităţile menţionate la alin. (2), înscrierea copiilor aparţinând minorităţii naţionale respective se face în prima etapă de înscriere, aplicând criteriile generale şi criteriile specifice de departajare elaborate de fiecare unitate de învăţământ, conform prevederilor art. 31.

 • Condiții de înscriere în învățământul primar – art. 5-8
 • Alegerea unității de învățământ la care va fi înscris copilul – art.9-11
 • Procedura de înscriere în clasa pregătitoare – art. 13-16
 • Procedura de înscriere în clasa pregătitoare în unitățile cu predare în limbile minorităților naționale – art.30-31
 • Comisia de înscriere din unitatea de învățământ – art. 48
 • Dispoziții finale – art. 49-51

 

Spre informare:

 • Vă rugăm să analizați cu atenție circumscripția arondată CNOG Sibiu și să vă asigurați că aveți pe buletin reședința (domiciliul) în această circumscripție.
 • Repartizarea copiilor la clase se va face în luna septembrie a.c, pe baza criteriului alfabetic.
 • Colegiul Național ”Octavian Goga” Sibiu aduce la cunoștință părinților că ordinea în care se programează telefonic pentru completarea și/sau validarea cererilor-tip de înscriere sau în care se prezintă pentru completarea și/sau validarea cererilor-tip de înscriere nu presupune crearea unei liste de preînscriere și/sau acordarea unei priorități la înscriere.
 • Colegiul Național ”Octavian Goga” Sibiu informează părinții cu privire la faptul că aplicația informatică nu permite înscrierea la mai multe unități de învățământ.

 

 • TELVERDE 0 800 816 269
  • Program de funcționare: luni-joi 8.00-16.30, vineri 8.00-14.00, în perioada 11 aprilie – 10 iunie 2022

 ANUNȚ

 

PROCEDURA CONSTITUIRE FORMATIUNI DE ELEVI CP 2022-2023

 DOCUMENTE UTILE

 1. Anexa nr. 1 la Metodologia de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2022-2023 – solicitare recomandare din partea unității de învățământ preșcolar pentru copiii care împlinesc 6 ani după 31 august;
 2. Anexa nr. 2 la Metodologia de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2022-2023 – cerere evaluare C.J.R.A.E. (cerere către CJRAE evaluarea nivelului de dezvoltare pentru copiii care împlinesc 6 ani după 31 august dar nu au frecventat grădinița/sau au revenit din străinătate)
 3. Anexa nr. 3 la Metodologia de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2022-2023 – declarație pe propria răspundere – părinte

 

Link I.Ș.J. Sibiu:

 

 Colegiul Național „Octavian Goga” din Sibiu dispune de săli de clasă în care se vor organiza activităţile instructiv-educative, dotate cu mobilier adecvat și cu materiale didactice necesare desfășurării activităților.

 

Misiunea pe care Colegiul Național „Octavian Goga” din Sibiu și-a asumat-o de-a lungul întregii sale existențe are în centru obiectivul performanței:

„Şcoala noastră asigură elevilor, printr-o educaţie de calitate, dezvoltarea aptitudinilor intelectuale şi formarea competenţelor – cheie care să le permită integrarea cu succes în societatea cunoaşterii.”

 

Notă:

Unitatea de învățământ Colegiul Național „Octavian Goga” din Sibiu prelucrează datele dumneavoastră personale în conformitate cu prevederile Regulamentului general privind protecția datelor, în calitate de operator, în conformitate cu prevederile specifice aplicabile: Ordinul ministrului educației nr nr. 3.445/2022. Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate pentru îndeplinirea obligațiilor legale care îi revin operatorului, conform articolului 6 alin. (1) litera c) și e) din Regulamentul general privind protecția datelor.

 

Anexa_2

Anexa_1

Anexa_3

 

 

EVALUAREA NIVELULUI DE DEZVOLTARE A COPIILOR (click aici)

 

TELVERDE:  0 800 816 269 

 

 

 13,349 total views,  2 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.