Tel/fax: 0269-210082 (Învăţământ liceal) / Tel: 0269-214781 (Învăţământ primar şi gimnazial)
directiune@cnogsibiu.ro / secretariat@cnogsibiu.ro

Începe școala! Ce trebuie să știm noi, elevii?

Colegiul Național ”Octavian Goga” din Sibiu va începe școala în scenariul galben, care constă în desfășurarea cursurilor cu prezență fizică a nivelului primar, a claselor a VIII-a și a XII-a, și în regim online a elevilor din ciclul gimnazial (clasele a V-a, a VI-a, a VII-a) și din ciclul liceal (clasele a IX-a, a X-a și XI-a). În ceea ce privește măsurile de protecție pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-COV-2, iată câteva recomandări esențiale!

 

Baza legală: ORDIN pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2

Măsuri de protecție la nivel individual

 1. Spălarea/Dezinfectarea mâinilor

Atât elevii, cât și personalul au obligația de a se spăla/de a-și dezinfecta mâinile:

 1. imediat după intrarea în școală și înainte de a intra în sala de clasă; înainte de pauzele de masă;
 1. înainte și după utilizarea toaletei;
 2. după tuse sau strănut;
 3. ori de câte ori este
  1. Purtarea măștii de protecție:
 4. masca de protecție este obligatorie pentru întreg personalul unității de învățământ și va fi purtată în sălile de clasă, în cancelarie, în timpul deplasării în incinta unității de învățământ și în timpul pauzelor, atât în interior, cât și în exterior;
 5. masca de protecție este obligatorie pentru elevii din învățământul primar, gimnazial și liceal și pentru studenți și va fi purtată în sălile de clasă, în timpul deplasării în incinta unității de învățământ și în timpul pauzelor, atât în interior, cât și în exterior;
 6. masca de protecție nu este obligatorie în cazul preșcolarilor;
 7. schimbul măștii de protecție între persoane este interzis.

Protocol de izolare a copiilor cu simptome specifice COVID-19:

Se aplică în cazul în care elevii prezintă în timpul orelor de curs simptomatologie specifică COVID-19 (febră, tuse, dificultăți respiratorii, diaree, vărsături, mialgii, stare generală modificată) și constă în:

 1. anunțarea imediată a părinților/reprezentanților legali și, după caz, a personalului cabinetului medical școlar;
 2. izolarea imediată a elevului. Elevul va purta mască, va fi separat de restul grupei/clasei și va fi supravegheat până când va fi preluat și va părăsi unitatea de învățământ însoțit. Măsurile de protecție individuală vor fi respectate cu strictețe;
 3. dacă pe perioada izolării elevul care a prezentat simptome folosește grupul sanitar, acesta trebuie curățat și dezinfectat, folosind produse de curățenie și dezinfecție avizate, înainte de a fi folosit de o altă persoană;
 4. nu se va transporta elevul până la sosirea părinților/reprezentanților legali la medicul de familie, serviciul de urgență sau spital decât în situația în care simptomele/semnele sunt severe, caz în care se va apela serviciul de urgență 112;
 5. persoana care îngrijește elevul izolat trebuie să poarte mască și se va spăla bine pe mâini timp de minimum 20 de secunde;
 6. igienizarea încăperii în care a fost izolat elevul suspect de infecție cu virusul SARS-CoV-2 se face cu substanțe dezinfectante avizate, pentru a reduce riscul de a transmite infecția la alte persoane;

Important!  După finalizarea perioadei de carantină/izolare, preșcolarul/elevul/studentul va reveni la unitatea de învățământ cu adeverință medicală eliberată de medicul curant/medicul de familie, cu precizarea diagnosticului și care atestă că nu mai prezintă risc epidemiologic.

 

În corpul A (str. Mitropoliei), clasele vor fi repartizate după cum urmează:

XII A – Sala 42
XII B – Sala 40
XII D – Sala 48
XII E – Sala 41
XII F – Sala 43
XII I – Sala 53

VIII A – Sala 47
VIII B – Sala 51
VIII E – Sala 52

Izolator Sala 24

 

Circulația elevilor la etajul al doilea  în Corpul A este interzisă, pentru a preveni aglomerarea în incintă.

 

În corpul B (str. Bastionului) , repartizarea claselor pe săli rămâne neschimbată!

 

Profesorii supraveghează obligatoriu elevii în intervalul pauzei de 10 minute .

 

Este strict interzis elevilor părăsirea unității de învățământ în timpul orelor sau în pauze fără aprobarea dirigintelui/direcțiunii.

 

Este obligatorie respectarea măsurilor de protecție stabilite și comunicate.

 

Orele de intrare în școală pentru ciclul primar rămân neschimbate. Pentru clasele a opta și a douăsprezecea, intrarea se va face  începând cu ora 8.45.

 

Principalele măsuri pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu noul coronavirus luate în cadrul Colegiului Național Octavian Goga Sibiu, necesare pentru punerea în aplicare a legislației în vigoare (Ordinul ministrului educației și cercetării 3235 din 4 februarie 2021 și al ministrului sănătății nr. 93 din 4 februarie 2021) pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2) sunt:

 • triajul epidemiologic;
 • purtarea măștii de protecție;
 • păstrarea distanțării fizice;
 • igiena riguroasă a mâinilor;
 • aerisirea claselor/sălilor înainte de sosirea elevilor, prin deschiderea ferestrelor timp de minimum 30 minute, apoi în timpul pauzelor minimum 10 minute şi la finalul zilei, ținând cont de temperatura exterioară;
 • curățenia, igiena și dezinfecția spațiilor (clase, săli, holuri, toalete);
 • educație sanitară;
 • Unitatea de învățământ va informa părinții referitor la necesitatea izolarii la domiciliu a elevilor în cazul apariției (la elev sau la un alt membru al familiei) a simptomelor specifice pentru COVID-19:febră, tuse, dificultate în respirație, pierderea gustului și a mirosului, manifestări gastrointestinale (vărsături, diaree) neasociate cu alimentația.
 • Conducerea unității de învățământ va avea în vedere asigurarea resurselor materiale:
 • materiale de curățenie și dezinfecție;
 • materiale de protecție pentru elevi și personal;
 • truse de prim ajutor.

 


Aveți aici Ordinul, pentru o lectură atentă!

 5,214 total views,  7 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.