Tel/fax: 0269-210082 (Învăţământ liceal) / Tel: 0269-214781 (Învăţământ primar şi gimnazial)
directiune@cnogsibiu.ro / secretariat@cnogsibiu.ro

Hotărâri ale Consiliului de Administrație în anul școlar 2018-2019

 • Hotărârea nr.1 din 6.09.2018 privind:
  • Validarea evaluărilor șefilor de catedră privind activitatea cadrelor didactice în anul școlar 2017-2018 și acordarea calificativului FOARTE BINE personalului didactic și didactic auxiliar- anul școlar 2017-2018.
  • Aprobarea încadrării personalului didactic pentru anul școlar 2018-2019.
  • Numirea următoarelor cadre didactice ca profesori diriginți în anul școlar 2018-2019:
   • Clasa a IX-a A: prof. Galaftion Camelia
   • Clasa a IX-a B: prof. Maier Nicoleta
   • Clasa a IX-a D: prof. Luca Georgeta
   • Clasa a IX-a E: prof. Aldea Daniela
   • Clasa a IX-a F: prof. Demco Andreea
   • Clasa a IX-a I: prof. Pătcaș Felicia
   • Clasa a V-a A: prof. Buican Onorița
   • Clasa a V-a B: prof. Marcu Ana Maria
   • Clasa a V-a C: prof. Pătru Dănuț
   • Clasa a V-a D: prof. Benedek Edith
   • Clasa a V-a E: prof. Gafton Alexandra
   • Clasa a V-a F: prof. Dobrescu Bogdan
   • Clasa a VII-a C: prof. Chioar Mihaela.
  • a. Validarea șefilor de catedră și a coordonatorului pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare, pentru anul școlar 2018-2019, după cum urmează:
   • Limba și literatura română / Limba latină – prof. Achim Stoian
   • Limba engleză – prof. Cosmina Almășan
   • Limba franceză / germană / maghiară – prof. Monica Man
   • Matematică – prof. Ileana Oțoiu
   • Chimie – prof. Delia Nemeș
   • Fizică – prof. Anca Ighișan
   • Biologie – prof. Codruța Burlea
   • Aria curriculară Om și societate – prof. Rodica Stănculescu
   • Informatică și Arte – prof. Demco Andreea
   • Educație fizică – prof. Raul Mihaly
   • Comisia metodică a învățătorilor – prof. Marcela Bratu
   • Coordonator pt. proiecte și programe educative școlare și extrașcolare – prof. Delia Nemeș.
  • b. Aprobarea comisiilor cu caracter permanent și temporar pentru anul școlar 2018-2019
  • Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare pentru anul școlar 2018-2019, în conformitate cu OMEN nr.3027/08.01.2018 pentru modificarea și completarea Anexei – Regulament – cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar la OMENCȘ nr.5079/31.08.2016 privind aprobarea Regulamentului – cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar.
  • Aprobarea modificărilor și completărilor la Codul de etică deontologică a cadrelor didactice.
  • Aprobarea încadrării cu normă de predare de 16 ore pentru următorii profesori: Oțoiu Ileana, Vlad Petru, Grozav Petre, Crăciunaș Niculina, Albu Gabriela, Ciucur Paulina, Man Monica, Moldovan Teodora, Pătcaș Felicia, Buican Onorița, Ionescu Cimarron, Bratu Luiza, Marcu Viorica și salarizarea în regim de plata cu ora pentru 15,23 posturi didactice.
  • Aprobarea cererii de detașare în interesul învățământului la Colegiul Național ,,Octavian Goga” Sibiu, a doamnei Cotea Anca, profesor titular pentru învățământul primar.
  • Soluționarea cererilor de transfer ale elevilor, în anul școlar 2018-2019, după cum urmează:
   1. Nivelul de învățământ primar: 3 cereri aprobate și 2 cereri respinse (conform Anexei nr. 4).
   2. Nivelul de învățământ gimnazial: 9 cereri aprobate și 2 cereri respinse (conform Anexei nr. 4).
   3. Nivelul de învățământ liceal: 4 cereri aprobate și 2 cereri respinse
  • Aprobarea intervalului 22-26 octombrie 2018 pentru desfășurarea programului ”Școala Altfel”.
 • Hotărârea nr.2 din 3.10.2018 privind:
  • Aprobarea echipei de proiect Erasmus + M.O.V.I.E.S. (2018-2020) cu următoarea componență:
   • Coordonator proiect: prof. Almășan Cosmina- Elena
   • Membrii comisiei: director prof. Dumitru Laura- Florentina
   • Director adj. prof. Apostol Cornelia
   • Contabil Trif Liliana (responsabil financiar)
   • Prof. Tintea Alina- Maria (responsabil financiar)
   • Prof. Sibișan  Ana- Mădălina
   • Prof. Săvescu Georgiana Mona
   • Prof. Nemeș Delia
   • Prof. Cătălișan Mircea
   • Prof. Ducu Luminița
   • Prof. Maier Nicoleta
   • Prof. Crăciunaș Niculina
   • Prof. Ciucur Paulina Mioara
   • Prof. Istrate-Mateescu Mirela
   • Prof. Pătru Dănuț
  • Aprobarea R.A.E.I. pentru anul școlar 2017-2018.
  • Propuneri privind îmbunătățirea serviciului pe școală al profesorilor și achiziționarea a două fotocopiatoare în anul școlar 2018-2019.
  • Aprobarea programului de activități în intervalul orar 8-14, pentru toate nivelurile de învățământ- vineri, 05.10.2018, Ziua Internațională a Educației.
  • Stabilirea intervalului orar 11:50-12.10 pentru desfășurarea pauzei mari. Obligația participării unui profesor de serviciu de la nivelul de învățământ liceal la efectuarea atribuțiilor ce îi revin, în această calitate, la intrarea din Corpul B, în intervalul orar 11.50-12.10 (în vederea facilitării intrării și ieșirii elevilor de la nivelurile de învățământ primar și gimnazial).
  • Aprobarea accesului cadrelor didactice cu autoturismul personal în incinta școlii NUMAI în locurile destinate (zona din apropierea zidului istoric și de sub geamurile holului din Corpul A de clădire – unde se află birourile directorilor) și doar în afara pauzelor elevilor. Se interzice intrarea și ieșirea cu autoturismul personal în și din incinta curții Colegiului în intervalul orar 11:45-12.15.
  • Aprobarea cererilor de învoire formulate de către părinții a 2 elevi din clasele a IX-a, respectiv a X-a, conform art. 102, alin. 5 din O.F.U.I.P. și art. 21, alin. 5 din R.O.F.
  • Aprobarea înscrierii în vederea obținerii gradul didactic I a domnului profesor Mihaly Raul.
 • Hotărârea nr.3 din 29.10.2018 privind:
  • Aprobarea cererilor formulate de cadrele didactice privind înscrierea în vederea obținerii gradului didactic II și a gradului didactic I, după cum urmează:
   a. Prof. Uzuneanu Maria Cristina solicită validarea în Consiliul de administrație a cererii privind înscrierea în vederea obținerii gradului didactic II în sesiunea 2019-2021, specializarea învățământ primar;
   b. Prof. Gafton Alexandra solicită validarea în Consiliul de administrație a cererii privind înscrierea în vederea obținerii gradului didactic II în sesiunea 2019-2021, specializarea matematică;
   c. Prof. Guib Henriette solicită validarea în Consiliul de administrație a cererii privind înscrierea în vederea obținerii gradului didactic I în sesiunea 2020, specializarea învățământ primar – limbă de predare germană;
   d. Prof. Ban Monica solicită validarea în Consiliul de șdministrație a cererii privind înscrierea în vederea obținerii gradului didactic I în sesiunea 2020-2022, specializarea învățământ primar.
 • Hotărârea nr.4 din 6.12.2018 privind:
  • Aprobarea Proiectului planului de școlarizare pentru anul școlar 2019-2020.Propunerile Proiectului planului de școlarizare pentru anul școlar 2019-2020 au respectat prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 48 / 2018 privind drepturile elevilor școlarizați în unități de învățământ înființate în procesul de organizare a rețelei școlare și pentru modificarea Legii educației naționale Nr. 1 / 2011, precum și prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 75 / 2005 privind asigurarea calității educației (aprobată cu modificări prin Legea nr. 87 / 2006, cu modificările și completările ulterioare).
  • Propunerile Proiectului planului de școlarizare pentru anul școlar 2019-2020 sunt următoarele:
   a. Învățământ primar – 4,5 clase pregătitoare: 3 clase pregătitoare, limba de predare română; 1 clasă pregătitoare, limba de predare germană; 0,5 clasă pregătitoare, limba de predare maghiară (în regim simultan).
   b. Învățământ gimnazial –6 clase a V-a: 4 clase, limba de predare română; 1 clasă, limba de predare germană; 1 clasă, limba de predare maghiară.
   c. Învățământ liceal –7 clase a IX-a cu următoarele specializări:
   • profil real: științe ale naturii – bilingv engleză, științe ale naturii – intensiv engleză, științe ale naturii simplu, matematică – informatică, intensiv informatică;
   • profil uman: filologie – bilingv engleză, filologie – intensiv engleză, științe sociale.
  • Prezentarea Raportului final al activităților desfășurate în săptămâna Școala Altfel (22-26.10.2018).
  • Aprobarea neparticipării la cursuri a elevilor din clasele a VIII-a și a XII-a, implicați în data de 07.12.2018 în Simularea probei de Limba și literatura română din cadrul examenelor naționale.
  • Aprobarea programului școlar pentru ziua de 21.12.2018 la învățământul primar și gimnazial, după cum urmează: orele 8-11 pentru învățământul primar și orele 11-14 pentru învățământul gimnazial.
  • Acordul în vederea formulării unei adrese de înaintare către Inspectoratul Școlar Județean Sibiu, în vederea suplimentării cu 1 loc al efectivului de elevi ai clasei a IV-a A.
  •  Aprobarea cererilor formulate de către dl. Jiman Adrian privind învoirea elevilor capabili de performanță din clasa a VI-a E și a IV-a E, conform R.O.F. al Colegiului Național ,,Octavian Goga”, Sibiu.
  • Formularea unei solicitări către Asociația de Părinți a Colegiului Național ,,Octavian Goga” Sibiu, în vederea obținerii sprijinului pentru asigurarea pazei Corpului B al Colegiului, începând cu orele 16:00.
  • Aprobarea lucrărilor de reparații aferente lunii decembrie 2018.
  • Prezentarea întâlnirii de organizare a Proiectului Erasmus + MOV.I.E.S, care a avut loc în Turcia în perioada 18-24.11.2018
 • Hotărârea nr.6 din 4.02.2019 privind:
  • Aprobarea cererilor de transfer ale elevilor care solicită dobândirea calității de elev în Colegiul Național ”Octavian Goga”, Sibiu, după cum urmează:
   • 7 cereri la nivelul de învățământ primar,
   • 10 cereri la nivelul de învățământ gimnazial
   • 8 cereri la nivelul de învățământ liceal.
  • Exprimarea acordului în ceea ce privește cererile formulate de către două cadre didactice privind menținerea în activitate ca titulare peste limita de vârstă, la împlinirea vârstei de 65 de ani, în anul școlar 2019-2020.
  • Aprobarea cererii cu nr. 146/29.01.2019 privind întregirea de normă începând cu anul școlar 2019-2020.
  • Respingerea, ca nefondate, a sesizărilor cu nr. 161/30.01.2019 și 185/31.01.2019 formulate de către mama unui elev din clasa a IV-a A.
  • Formularea unor solicitări către Direcția Județeană de Protecție a Copilului Sibiu și către Inspectoratul Județean de Poliție Sibiu, în vederea obținerii sprijinului acestor instituții în soluționarea petiției înregistrate de părinții elevilor din clasa a IV-a A la secretariatul Colegiului Național ”Octavian Goga”, Sibiu (petiția cu nr. 191 din 01.02.2019).
  • Aprobarea solicitărilor cu nr. 34 și 35 din 14.01.2019 formulate de către părinții a 2 elevi privind învoirea celui dintâi pentru perioada 11.02-29.03.2019, respectiv retragerea de la frecventarea cursurilor în anul școlar curent întrucât eleva a fost înscrisă la o unitate de învățământ din străinătate.
  • Aprobarea cererii cu nr. 152/30.01.2019 privind încetarea frecventării de către un elev a orei de religie (conform art. 125, alin. 2-3 din ROFUIP aprobat prin OMEN 4742/10.08.2018).
  • Respingerea cererii cu nr. 179/31.01.2019 privind înscrierea fiului lor în clasa a VII-a, secția germană, motivul respingerii fiind reprezentat de lipsa locurilor în clasa a VII-a E.
  • Formularea unui răspuns în scris la informarea înregistrată cu nr. 184/31.01.2019, pentru un elev din clasa a V-a B.
  • Formularea unei adrese către Primăria Municipiului Sibiu și Inspectoratul Școlar Județean Sibiu, în vederea obținerii sprijinului acestor instituții pentru a asigura paza elevilor care efectuează cursuri în Corpul B, după ora 16.00.
 • Hotărârea nr.7 din 27.02.2019 privind:
  • Aprobarea criteriilor specifice pentru înscrierea copiilor în clasa pregătitoare, în anul școlar 2019-2020, în conformitate cu O.M.E.N. nr. 318/18.02.2019 de aprobare a Metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2019-2020, după cum urmează:
   • Pentru secția română, criteriul specific se referă la copiii ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate, iar copilul este încredințat cu documente legale unei persoane cu domiciliul în circumscripția școlii, dovadă făcând documentele legale de încredințare a copilului (cf. art. 10 (5, 6, 7) din Metodologia de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2019-2020).
   • Pentru secțiile germană și maghiară criteriul specific vizează cunoașterea limbii de predare germane, respectiv maghiare, dovadă făcând listele semnate și ștampilate de către președintele de comisie, privind rezultatul evaluării în cadrul școlii, având calificativul ADMIS (cf. art. 11 (4) și 31 din Metodologia de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2019-2020).
  • Aprobarea criteriilor specifice de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante în cadrul etapelor specifice de mobilitate: restrângere de activitate, transfer consimțit între unitățile de învățământ preuniversitar, pre-transfer consimțit între unitățile de învățământ preuniversitar, pentru anul școlar 2019-2020, după cum urmează:
   • Promovarea examenului din cadrul concursului național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante în învățământul preuniversitar cu nota minimă de 8,50 sau la repartiția guvernamentală cu nota 8,50;
   • Obținerea punctajului minim de 30 de puncte în urma evaluării conform Anexei 2 din Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2018-2019;
   • Susținerea în cadrul Colegiului a unei lecții demonstrative în profilul postului didactic/catedrei vacante, pe o temă propusă de comisie, evaluată cu nota minim 9,50;
 • Hotărârea nr.8 din 7.03.2019 privind:
  • Aprobarea modalităților alternative la programul de recuperare a orelor corespunzătoare perioadei 6-10 mai 2019, urmare a adresei Inspectoratului Școlar Județean Sibiu, înreg. cu nr. 2515/01.03.3019, astfel: în săptămânile 25-32 din anul școlar curent se va prelungi orarul zilei cu 1 oră la toate nivelurile de învățământ. Astfel, la nivel primar ora va avea 45 de minute și pauza 5 minute, iar la nivelurile gimnazial și liceal, ora va avea 50 de minute, iar pauza 10 minute, eliminându-se pauza mare.
  • Aprobarea orarului special la nivel liceal în zilele de luni, 11.03.2019, marți, 12.03.2019, luni, 18.03.2019, miercuri, 20.03.2019 și joi, 21.03.2019, când vor avea loc probele Simulării Examenelor Naționale. Ca urmare, programul va începe la ora 11.15 și se va încheia la ora 17.00 sau 18.00, după caz, cu eliminarea pauzei mari.
  • Aprobarea cererii înreg. cu nr. 441 / 06.03.2019 privind reînscrierea elevului M. D. în Clasa Pregătitoare A.
  • Amânarea pronunțării unei hotărâri în cazul cererilor înreg. cu 439 / 06.03.2019 și 440 / 06.03.2019 privind înscrierea în clasa pregătitoare, respectiv a II-a, până la soluționarea demersurilor de echivalare a studiilor.
 • Hotărârea nr.9 din 15.03.2019 privind:
  • Aprobarea Procedurii operaționale specifice privind aplicarea criteriului specific de departajare – cunoașterea limbii germane, limba de predare, în vederea înscrierii în învățământul primar, anul școlar 2019-2020.
  • Aprobarea Comisiei de organizare a testării la limba germană în vederea înscrierii în învățământul primar – 2019, cu următoarea componență: Președinte: dir. adj. prof. Ducu Luminița, membri: prof. Guib Heriette, prof. Ban Monica (realizare subiecte), prof. Guib Henriette, prof. Ban Monica, prof. Canciu Teodora (evaluare) și prof. Vintilă Claudia (asistent).
  • Aprobarea învoirii cadrelor didactice de la nivelul de învățământ primar, limbă de predare germană, în data de 15.03.2019, pentru a participa la cercul pedagogic- învățământ primar, secția germană, la nivelul județului Sibiu, organizat în colaborare cu Centrul pentru formare continuă în limba germană, Mediaș.
 • Hotărârea nr.10 din 25.03.2019 privind:
  • Prezentarea situației înscrierii copiilor în clasa pregătitoare, etapa 1, faza 1, pentru anul școlar 2019-2020 – secția română.
  • Aprobarea modificării planului de școlarizare pentru clasele pregătitoare, anul școlar 2019 – 2020 prin renunțarea la 0,5 clasă – limbă de predare maghiară.
  • Aprobarea suplimentării cu 5 locuri pentru clasa pregătitoare, secția cu limbă de predare germană.
 • Hotărârea nr.11 din 9.04.2019 privind:
  • Aprobarea componenței Comisiilor de evaluare a lecţiei demonstrative pentru ocuparea posturilor /catedrelor vacante în cadrul etapei de pretransfer consimțit între unitățile de învățământ preuniversitar:
   • Președinte, prof. Dumitru Laura-Florentina- director al unității școlareM
   • Membri: prof. Ducu Luminița – director adjunct al unității școlare, prof. Apostol Cornelia – director adjunct al unității școlare (pentru toate specializările), prof. Cosmina Almășan-Elena, prof. Georgiana Săvescu (limba engleză), prof. Istrate – Mateescu Mirela, prof. Monica Man (limba franceză), prof. Tintea Alina, prof. Oțoiu Ileana (matematică), prof. Jinariu Carmen-Mihaela, prof. Neamțu Adrian (religie ortodoxă), prof. Helju Teodora – inspector istorie și socio-umane, prof. Luca Georgeta, prof. Neamțu Adrian, prof. Ciucur Paulina-Mioara (istorie / științe socio-umane).
  • Aprobarea componenței Comisiilor de evaluare a interviului susținut de candidați.
   • Președinte, prof. Dumitru Laura-Florentina- director al unității școlare
   • Membri:
   a. Limba engleză: prof. Ducu Luminița – director adjunct al unității școlare, prof. Apostol Cornelia – director adjunct al unității școlare, prof. Cosmina Almășan-Elena, prof. Georgiana Săvescu;
   b. Limba franceză: prof. Ducu Luminița – director adjunct al unității școlare, prof. Apostol Cornelia – director adjunct al unității școlare, prof. Istrate – Mateescu Mirela, prof. Monica Man;
   c. Matematică: prof. Ducu Luminița – director adjunct al unității școlare, prof. Apostol Cornelia – director adjunct al unității școlare, prof. Tintea Alina, prof. Oțoiu Ileana;
   d. Religie ortodoxă: prof. Ducu Luminița – director adjunct al unității școlare, prof. Apostol Cornelia – director adjunct al unității școlare, prof. Jinariu Carmen-Mihaela, prof. Neamțu Adrian;
   e. Istorie / științe socio-umane: prof. Ducu Luminița – director adjunct al unității școlare, prof. Apostol Cornelia – director adjunct al unității școlare, prof. Helju Teodora – inspector istorie și socio-umane, prof. Luca Georgeta, prof. Neamțu Adrian, prof. Ciucur Paulina-Mioara.
  • Aprobarea tematicii probei de interviu: metodica predării disciplinei și noțiuni fundamentale de psihopedagogie, adaptate particularităților de vârstă ale elevilor și conformă legislației specifice în vigoare. Grila de interviu va fi întocmită de către fiecare comisie cu 24 de ore înainte de susținerea lecției demonstrative de către candidat.
  •  Organizarea concursului pentru ocuparea postului vacant de secretar- studii superioare, în luna mai 2019 și aprobarea componenței Comisiei de organizare a concursului:
   • Președinte: prof. Laura -Florentina Dumitru, director
   • Membri: Mariana Stănese – secretar șef, Liliana Trif- contabil șef, prof. Cornelia Apostol- director adjunct al unității școlare
   • Secretar: Ramona Schiau
  • Aprobarea cererii cu numărul 649 / 05.04.2019.
  • Aprobarea cererilor cu nr. 623 / 02.04.2019, 624 / 02.04.2019, 676 / 08.04.2019.
  • Aprobarea solicitării d-nei profesor Doriana Dorca, privind acordul pentru pretransferul consimțit între unitățile de învățământ preuniversitar, începând cu data de 1 septembrie 2019, la Colegiul Național ,,Gheorghe Lazăr”, Sibiu, pe catedra de matematică.
  • Aprobarea decontării transportului pentru luna martie pentru 6 cadre didactice.
 • Hotărârea nr.12 din 18.04.2019 privind:
  • Aprobarea cererii cu nr. 745 / 16.04.2019 privind modificarea duratei Contractului individual de muncă din perioadă determinată în contract individual de muncă pe durata de viabilitate a catedrei de limba engleză, conform art. 4, alin.1, lit. i din O.M.E.N. nr. 3886/11.04.2019 pentru modificarea și completarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2019-2020, aprobată prin Ordinul Ministrului Interimar al Educației Naționale, nr. 5460/2018.
  • Formularea răspunsului la cererea cu nr. 757 / 17.04.2019, prin care se solicită prelungirea contractului de muncă pe perioadă determinată, în anul școlar 2019-2020, pe un post de profesor pentru învățământ primar, limbă de predare maghiară, în perioada prevăzută în Calendarul mobilității personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2019-2020.
  • Formularea răspunsului la cererea cu nr. 755 / 17.04.2019 după obținerea acordului scris al doamnei profesor pentru învățământ primar – clasa I C
 • Hotărârea nr.13 din 16.05.2019 privind:
  • Prezentarea Raportului Comisiei de mobilitate a personalului didactic de la nivelul Colegiului Național ”Octavian Goga”, referitor la cadrele didactice care au solicitat pre-transferul consimțit între unitățile de învățământ, pe un post didactic/catedră vacant(ă). Au depus solicitări următoarele cadre didactice:
   a. Aleman I. Ioana Ștefania – profesor titular la Liceul Tehnologic de Construcții și Arhitectură Carol I, Sibiu- catedra de matematică.
   b. Anton N. Simona – profesor titular la Școala Gimnazială nr. 10, Sibiu – catedra de limba engleză.
   c. Crețulescu P. Livia Maria – profesor titular la Colegiul Tehnic Independența, Sibiu – catedra de istorie.
   d. Frățilă P. Maria Gabriela – profesor titular la Școala Gimnazială nr. 2, Sibiu și Școala Gimnazială nr. 2, Cisnădie – catedra de religie ortodoă.
   e. Rotaru M.D. Florentina Mădălina – profesor titular la Liceul Tehnologic ”Henri Coandă”, Sibiu, pentru catedra de matematică.
   f. Szabo G. Szemida – profesor titular pe postul de profesor pshiopedagogie specială la Școala Gimnazială ”I. Ghe. Duca”, Petroșani, pentru postul de profesor pentru învățământ primar – limbă de predare maghiară.
   g. Voica S. Robert Ioan – profesor titular la Școala Gimnazială ”Mihai Eminescu”, Mediaș, pentru catedra de educație fizică și sport.
   În urma analizei documentelor anexate solicitărilor cadrelor didactice menționate, propunerea Comisiei de mobilitate este următoarea:
   – emiterea acordului pentru pretransfer la Colegiul Național ”Octavian Goga”, Sibiu, d-nelor profesoare: Aleman I. Ioana Ștefania, Crețulescu P. Livia Maria, Frățilă P. Maria Gabriela.
  • Aprobarea cererii cu nr. 871 / 14.05.2019 prin care se solicită prelungirea contractului de individual de muncă pe perioadă determinată în anul școlar 2019-2020 (post de profesor pentru învățământ primar, limbă de predare maghiară).
  • Aprobarea cererii cu nr. 881 / 15.05.2019 prin care se solicită prelungirea contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul școlar 2019-2020 ( 7 ore vacante de geografie).
  • Aprobarea orarului special la nivelul liceal, în 17.05.2019, când se va desfășura Proba de verificare a cunoștințelor de limba engleză pentru admiterea în clasa a IX-a cu program bilingv de predare, sesiunea 2019
 • Hotărârea nr.14 din 18.06.2019 privind:
  • Aprobarea propunerilor Consiliului Profesoral întrunit în data de 14.06.2019, privind cadrele didactice – profesori pentru învățământ primar, care vor participa la cursul de formare CRED, conform adresei Ministerului Educației Naționale nr. 1590/CRED/04.06.2019, înregistrată la Inspectoratul Școlar Județean Sibiu cu nr. 7162/05.06.2019. La cursul de formare vor participa următoarele cadre didctice – profesori pentru învățământ primar din Colegiul Național ”Octavian Goga”, Sibu:
   • Blăguțiu Cornelia, limba de predare română;
   • Bratu Marcela, limba de predare română;
   • Bugner Mirela, limba de predare română;
   • Cristea Claudia, limba de predare română;
   • Martin Georgiana, limba de predare română;
   • Știrbeți Felicia, limba de predare română;
   • Vasiu Crina, limba de predare română;
   • Varro Margit, limba de predare maghiară;
   • Ban Monica, limba de predare germană;
 • Hotărârea nr.15 din 02.08.2019 privind:
  • Prezentarea solicitării formulate către Inspectoratul Școlar Județean Sibiu în vederea suplimentării efectivelor maxime pentru clasele care au constituit obiectul cererilor de transfer al elevilor de la nivelul de învățământ liceal și, după caz, primar și gimnazial, acolo unde efectivele de elevi sunt maxime, conform art. 150, alin. 2 din Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin O.M.E.N. nr. 5079/31.08.2016, modificat și completat prin O.M.E.N. nr. 3027/08.01.2018;
  • Aprobarea următorului criteriu de departajare, având în vedere numărul mare de cereri de transfer al elevilor de la nivelul de învățământ liceal pentru anul școlar 2019-2020: respingerea cererilor de transfer al elevilor care provin din unități de învățământ de pe filieră tehnologică și analiza, respectiv soluționarea, exclusiv a cererilor de transfer al elevilor care provin din unități de învățământ de pe filieră teoretică;
  • Analiza și soluționarea cererilor de transfer al elevilor de la nivelul de învățământ primar, gimnazial și liceal pentru anul școlar 2019-2020, după cum urmează:
   1. Clasa pregătitoare: 1 cerere depusă – respingerea unei cereri.
   2. Clasele I: 13 cereri depuse – aprobarea unui număr de 6 cereri și respingerea unui număr de 7 cereri.
   3. Clasele a II-a: 4 cereri depuse – aprobarea unui număr de 2 cereri de echivalare.
   4. Clasele a III-a: 1 cerere depusă la secția română – respingerea unei cereri și 2 cereri depuse la secția germană – respingerea unui număr de 2 cereri.
   5. Clasele a IV-a: 2 cereri depuse la secția romană – aprobarea unui număr de 2 cereri și 1 cerere depusă la secția germană – aprobarea acestei cereri.
   6. Clasele a V-a: 32 cereri depuse la secția română – aprobarea unui număr de 12 cereri și respingerea unui număr de 20 de cereri, iar la secția germană aprobarea unui număr de 4 cereri.
   7. Clasele a VI-a: 3 cereri depuse la secția română – aprobarea unei cereri și respingerea unui număr de 2 cereri, și aprobarea unui număr de 2 cereri depuse la secția germană.
   8. Clasele a VII-a: 7 cereri depuse – aprobarea unui număr de 3 cereri și respingerea unui număr de 4 cereri.
   9. Clasele a VIII-a: 2 cereri depuse – aprobarea unui număr de 2 cereri.
   10. Clasele a IX-a: 2 cereri depuse – aprobarea unei cereri și respingerea unei cereri.
   11. Clasele a X-a: la clasa a X-a A (filologie – intensiv engleză) au fost depuse 7 cereri, din care se aprobă 3 cereri. La clasa a X-a B (filologie – bilingv engleză) au fost depuse 5 cereri, din care se aprobă 5 cereri. La clasa a X-a D (științe sociale) au fost depuse 4 cereri, din care se aprobă 1 cerere. La clasa a X-a E (științe ale naturii – bilingv engleză) au fost depuse 2 cereri, din care se aprobă 1 cerere. La clasa a X-a F (științe ale naturii – intensiv engleză) au fost depuse 14 cereri, din care se aprobă 4 cereri. La clasa a X-a I (matematică – informatică – intensiv informatică) au fost depuse 5 cereri, din care se aprobă 3 cereri.
   12. Clasele a XI-a: la clasa a XI-a A (filologie – intensiv engleză) au fost depuse 2 cereri care se resping. La clasa a XI-a B (filologie – bilingv engleză ) au fost depuse 4 cereri, din care se aprobă 2 cereri. La clasa a XI-a D (științe sociale) a fost depusă 1 cerere, care se aprobă. La clasa a XI-a E (științe ale naturii – bilingv engleză) au fost depuse 3 cereri, care se aprobă, cu mențiunea că în cazul uneia dintre cereri, transferul se va aproba după parcurgerea etapei de echivalare a studiilor și după parcurgerea de către elev a stadiului de audient. La clasa a XI-a F (științe ale naturii – intensiv engleză) a fost depusă 1 cerere, care se aprobă, cu mențiunea că transferul se va face la clasa a XI-a D, conform celei de a doua opțiuni exprimate în cerere. La clasa a XI-a I (matematică – informatică – intensiv informatică ) a fost depusă o cerere, care se aprobă.
   13. Clasele a XII-a: la clasa a XII-a A (filologie – intensiv engleză) au fost depuse 2 cereri, din care se aprobă 1 cerere și se respinge 1 cerere.
  • Aprobarea lucrărilor de reparații propuse pentru perioada 15.06-31.08.2019, după cum urmează: Corpul B – zugrăvire pereți/tavane și rașchetat parchet în 7 săli de clasă; montare lambriuri în 7 săli de clasă; montare videoproiectoare în 8 săli de clasă; înlocuire corpuri de iluminat în 12 săli de clasă. Corpul A: zugrăvire pereți/tavane în 3 săli de clasă; rașchetare parchet în 7 săli de clasă; montare parchet laminat în 4 săli de clasă; montare lambriuri în 1 sală de clasă; montare videoproiector în 1 sală de clasă și zugrăvire pereți/tavan în sala profesorală.
  • Formularea, în termenul legal, a unui răspuns la adresa înregistrată cu nr. 1767/01.08.2019.
  • Aprobarea formulării unei solicitări privind suplimentarea posturilor de portar și contabil, având în vedere numărul mare de elevi și programul de după-masă desfășurat în Colegiul Național ”Octavain Goga”, Sibiu.
 • Hotărârea nr. 16 din 21.08.2019 privind:
  • Aprobarea cererilor următoarelor cadre didactice, privind detașarea în interesul învățământului la Colegiul Național ”Octavian Goga”, Sibiu, în anul școlar 2019-2020:
   • Popa Roxana-Antonia – economie (8 ore)
   • Sacarelis Daniela-Ioana – chimie (6 ore)
   • Rotaru Florentina-Mădălina – matematică (12 ore), cu mențiunea că norma didactică se va constitui cu ore de TIC după 01.09.2019, în urma soluționării în ședința de catedră a profesorilor de informatică și TIC
   • Oancea Carmen-Adina – matematică (12 ore), cu mențiunea că norma didactică se va constitui cu ore de fizică după 01.09.2019, în urma soluționării în ședința de catedră a profesorilor de fizică
   • Leu Cornelia Maria – limba engleză (18 ore)
   • Florea Dorin-Cornel – istorie (18 ore – catedră rezervată)
   • Canțer Maria – informatică/TIC (18 ore – catedră rezervată)
   • Bolnăvoaia-Vasu Mariana – Cornelia – profesor pentru învățământ primar, limba de predare română (18 ore).
  • Discutarea și soluționarea cererilor de transfer al elevilor pentru anul școlar 2019-2020, după cum urmează:
   • Aprobarea unui număr de 2 cereri de transfer la clasa I, doar cu condiția obținerii acordului scris al profesorului pentru învățământ primar de la clasa (cererea nr. 1812 din 12.08.2019 și cererea nr. 1868 din 20.08.2019)
   • Aprobarea unei cereri de transfer la clasa a IV-a (cererea nr. 1872 din 20.08.2019).
   • Aprobarea unei cereri de transfer la clasa a V-a (cererea nr. 1558 din 16.07.2019).
   • Aprobarea unei cereri de transfer la clasa a VII-a (cererea nr. 1571 din 16.07.2019)
   • Aprobarea unei cereri de transfer la clasa a X-a (cererea nr. 1801 din 08.08.2019) și respingerea unei cereri de transfer la clasa a X-a (cererea nr. 1751 din 06.08.2019)
  • Prezentarea deciziei Comisiei Paritare întrunită la nivelul instituției de a acorda un număr suplimentar de 5-10 zile de concediu de odihnă pentru personalul didactic auxiliar și nedidactic, conform Contractului Colectiv de Muncă, art. 29, alin. 5.

 960 total views,  4 views today