Consiliul de administratie

Componența:

 • Președinte: prof. Dumitru  Laura Florentina – director
 • prof. Podia Alexandra – director adjunct
 • prof. Ducu Luminița – director adjunct
 • prof. Achim Stoian – reprezentant al cadrelor didactice
 • prof. Nemeș Delia – reprezentant al cadrelor didactice
 • prof. Băguțiu Cornelia – reprezentant al cadrelor didactice
 • d-na Tucă Mariana, consilier superior Serviciu Buget-Contabilitate, reprezentant al Primarului Municipiului Sibiu
 • d-l Cândea Ioan Ciprian – reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Sibiu
 • d-na Grecu Bianke Marion – reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Sibiu
 • d-nul Cotârlă Liviu – reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Sibiu
 • Conf. univ. dr. Cristina Oneţ – Preşedinte al Consiliului reprezentativ al părinţilor
 • Florin Popovici – reprezentant al părinţilor
 • Buta Teodora Eveline (clasa a XII-a D)- reprezentant al Consiliului elevilor


Hotărâri ale Consiliului de Administrație în anul școlar 2019-2020:

 • Hotărârea nr.1 din 05.09.2019 privind:
  • Validarea evaluărilor și acordarea calificativului FOARTE BINE cadrelor didactice și personalului didactic auxiliar pentru anul școlasr 2018-2019.
  • Aprobarea încadării personalului didactic pentru anul școlar 2019-2020.
  • Aprobarea detașării în interesul învățământului a doamnei profesor pentru învățământ primar Grovu Andreea, la clasa I F, ca urmare a renunțării la detașarea în interesul învățământului a doamnei profesor pentru învățământ primar Bolnăvoaia – Vasu Mariana Cornelia.
  • Numirea următoarelor cadre didactice ca profesori diriginți în anul școlar 2019-2020:
   1. Clasa a IX-a A: prof. Vișan Ramona
   2. Clasa a IX-a D: prof. Ciucur Paulina
   3. Clasa a IX-a E: prof. Pircă Lidia
   4. Clasa a IX-a F: prof. Crăciunaș Niculina
   5. Clasa a IX-a I: prof. Sibișan Mădălina
   6. Clasa a V-a A: prof. Dragoman Corina
   7. Clasa a V-a B: prof. Orăștean Simona
   8. Clasa a V-a C: prof. Albu Gabriela
   9. Clasa a V-a D: prof. Szekely Eniko
   10. Clasa a V-a E: prof. Chirilă Mioara
   11. Clasa a V-a F: prof. Aleman Ioana
   12. Clasa a VI-a E: prof. Juncu Maria
   13. Clasa a VII-a B: prof. Cozmiuc Ana Maria
   14. Clasa a VIII-a C: prof. Bogorin Anișoara
   15. Clasa a VIII-a E: prof. Kovacs Alexandra (cu mențiunea că, dirigenția la clasa a IX-a B, va fi acordată d-nei prof. Săvescu Georgiana Mona, în urma afișării rezultatelor la interviul pentru ocuparea postului de director adjunct la Colegiul Național ”Octavian Goga”, Sibiu).
  • Discutarea și soluționarea Petiției nr. 1767 din 01.08. 2019.
  • Validarea șefilor de catedră și a coordonatorului pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare, pentru anul școlar 2019-2020, după cum urmează:
   • Limba și literatura română / Limba latină – prof. Achim Stoian
   • Limba engleză – prof. Cosmina Almășan
   • Limba franceză / germană / maghiară – prof. Monica Man
   • Matematică – prof. Ileana Oțoiu
   • Chimie – prof. Delia Nemeș
   • Fizică – prof. Anca Ighișan
   • Biologie – prof. Codruța Burlea
   • Aria curriculară Om și societate – prof. Georgeta Luca
   • Aria curriculară Tehnologii – prof. Mădălina Sibișan
   • Educație fizică – prof. Raul Mihaly
   • Comisia metodică a profesorilor pentru învățământ primar – prof. Crina Vasiu
   • Coordonator pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare – prof. Delia Nemeș.
  • Aprobarea încadrării cu normă de predare de 16 ore pentru următoarele cadre didactice: Oțoiu Ileana, Vlad Petru, Grozav Petre, Crăciunaș Niculina, Albu Gabriela, Ciucur Paulina, Man Monica, Moldovan Teodora, Pătcaș Felicia, Buican Onorița, Luca Georgeta, Canțer Maria, Stănculescu Rodica, Stoian Achim, Bratu Luiza, Filip Dan.
  • Aprobarea salarizării în regim de plata cu ora pentru cadrele didactice.
  • Soluționarea cererilor de transfer al elevilor, în anul școlar 2019-2020, după cum urmează:
   1. Nivelul de învățământ primar: 5 cereri aprobate și 1 cerere respinsă.
   2. Nivelul de învățământ gimnazial: 4 cereri aprobate și 4 cereri respinse.
   3. Nivelul de învățământ liceal: 2 cereri respinse.
  • Verificarea respectării cadrului legal (Procedura nr. 374 din 27.02.2019, înregistrată la Inspectoratul Școlar Județean Sibiu cu nr. 2663 din 04.03.2019) referitor la repartizarea elevilor în clasele Pregătitoare, în anul școlar 2019-2020.
  • Încadrarea prin decizie internă a următoarelor cadre didactice cu statut de pensionar:
   • Ciovică Mariana – limba engleză – 5 ore
   • Ionescu Cimarron – fizică – 6 ore
   • Ionescu Mara – fizică – 3 ore
   • Galață Ion – educație fizică și sport – 7 ore
   • Keresztes Coloman – matematică, limbă de predare maghiară – 7 ore
   • Keresztes Ghezila – matematică, limbă de predare maghiară – 8 ore
   • Hariga Valentina – istorie, limbă de predare germană – 12 ore.
  • Soluționarea cererii nr. 1998/02.09.2019.
  • Exprimarea acordului de principiu pentru o poziție de antrenament pe săptămână, în intervalul orar 19.00-20.30, în cazul cererilor nr. 1945 din 27.08.2019 și nr. 2008 din 02.09.2019.
  • Aprobarea programului pentru ziua de 02.09.2019, după cum urmează: ora 9.00 – festivitatea de deschidere a anului școlar 2019-2020; orele 10.00-12.00 – dirigenție/activități cu clasa la nivelul liceal și primar; orele 12.00-14.00 – dirigenție la nivelul gimnazial
 • Hotărârea nr.2 din 20.09.2019 privind:
  • Validarea selecției următoarelor cadre didactice din învățământul gimnazial, pentru a participa la Proiectul de formare continuă CRED ”Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți”, conform Adresei M.E.N. nr. 1949 din 11.09.2019:
   1. Limba și literatura română: prof. Ducu Luminița, prof. Bratu Luiza, prof. Radu Laura, prof. Bratu Manuela
   2. Limba engleză: prof. Orăștean Simona
   3. Matematică: prof. Oancea Adina, prof. Aleman Ioana
   4. Fizică: prof. Borza Horia, prof. Ileșan Florentina
   5. Chimie: prof. Nemeș Delia
   6. Biologie: prof. Dragoman Corina
   7. Limba germană maternă: prof. Minea Ana Maria
   8. Limba maghiară maternă: prof. Benedek Edith.
  • Aprobarea perioadei 30.03-03.04. 2020 pentru desfășurarea săptămânii ,,Școala Altfel”, la Colegiul Național Octavian Goga,
  • Aprobarea Planului managerial al Colegiului Național Octavian Goga pentru anul școlar 2019-2020.
 • Hotărârea nr.3 din 10.10.2019 privind: 
  • Aprobarea înscrierii în vederea obținerii gradului didactic II în sesiunea/seria 2020-2022, a următoarelor cadre didactice:
   1. dr. Hăbean Ioan-Mirel, limba germană
   2. Spulber Mădălina, limba engleză
   3. Știucă Mariana–Lucreția, geografie
   4. Raicovici Ramona, profesor pentru învățământul primar
  • Aprobarea Raportului Anual de Evaluare Internă a Calității pentru anul școlar 2018-2019.
  • Aprobarea posturilor didactice, didactice-auxiliare și nedidactice de la Colegiul Național ,,Octavian Goga” Sibiu în anul școlar 2019-2020.
  • Solicitare formulată către Inspectoratul Școlar Județean Sibiu privind aprobarea unui post de portar.
  • Aprobarea propunerilor pentru fundamentarea bugetului- anul financiar 2020.
  • Revizuirea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Colegiului Național ”Octavian Goga”, Sibiu, pentru anul școlar curent.
  • Aprobarea cererilor privind decontarea navetei pe luna septembrie 2019, formulate de către următoarele cadre didactice: dr.Pircă Lidia Carmen, Tischer Alexandra Maria, Neamțu Adrian Ioan, Cristea Claudia, Stănculescu Rodica Florina, Lita Ilie, Popa Mihaela.
  • Aprobarea Calendarului activităților extrașcolare și extracurriculare pentru semestrul I al anului școlar 2019 -2020.
  • Aprobarea desfășurării Programului ,,Școala după Școală” la Colegiul Național ,,Octavian Goga” Sibiu, în anul școlar 2019-2020, de către următoarele cadre didactice: Blăguțiu Cornelia, Vintilă Claudia, Bădilă Ioan, Știrbeți Felicia.
  • Aprobarea perioadelor de efectuare a concediului de odihnă de către personalul didactic, didactic-auxiliar și nedidactic în anul școlar 2019-2020, conform planificărilor care se vor realiza avându-se în vedere atât interesul învățământului cât și al angajatului, conform art. 1 din O.M.E.N.C/T/Ș. Nr 5559/2011.
  • Soluționarea următoarelor cereri, astfel:
   • Cererea nr. 2347/27.09.2019 – se aprobă.
   • Cererea nr. 2438/27.09.2019 – se aprobă.
   • Cererea nr. 2093/11.09.2019 – se respinge.
   • Cererea nr. 2075/09.09.2019 – se respinge.
   • Cererea nr. 2242 /24.09.2019 – se respinge
   • Cererea nr. 2125/13.09.2019 – se respinge.
 •  

Cadru legislativ:

4,607 total views, 2 views today

Top