Consiliul de administrație

Componența Consiliului de Administrație:

 • Președinte: prof. Dumitru  Laura Florentina – director
 • prof. Apostol Cornelia – director adjunct
 • prof. Ducu Luminița – director adjunct
 • prof. Achim Stoian
 • prof. Nemeș Delia
 • prof. Băguțiu Cornelia
 • d-na Tucă Mariana, consilier superior Serviciu Buget-Contabilitate, reprezentant al Primarului Municipiului Sibiu
 • d-na Brunchea Mariana Gabriela – reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Sibiu
 • d-na Grecu Bianke Marion – reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Sibiu
 • d-nul Cotârlă Liviu – reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Sibiu
 • d-na Oneţ Cristina – președintele Consiliului reprezentativ al părinților
 • d- nul Popovici Florin – reprezentant al părinților
 • d-ra Frătean Denisa Maria, clasa a XII-a B – reprezentant al elevilor

Hotărări ale Consiliului de Administrație:

 • Hotarârea nr.1 din 7.09.2017 privind:
  • acordarea calificativelor cadrelor didactice / personalului didactic;
  • aprobarea încadrării personalului didactic pentru anul școlar 2017-2018;
  • desemnarea diriginților la clasele a V-a și a IX-a;
  • validarea șefilor de catedră și a coordonatorului pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare;
  • revizuirea R.O.F. și aprobarea R.I.;
  • arpobarea încadrării cu normă de predare de 16 ore pentru 10 profesori;
  • desemnarea responsabililor comisiilor metodice cu caracter permanent pentru anul școlar 2017-2018 și a celor cu caracter temporar;
  • stabilirea intervalului 6-10 noiembrie 2017 pentru desfășurarea programului ”Școala altfel”;
  • transferurile elevilor de la nivel primar și gimnazial au fost consemnate în Anexa Nr. 6 a Registrului de Procese verbale ale Consiliului de Administrație.
 • Hotarârea nr.2 din 6.10.2017 privind:
  • aprobarea programului ”Școală după școală” de la Colegiul Național ”Octavian Goga”, Sibiu, în anul școlar 2017-2018;
  • aprobarea propunerilor pentru achiziţionarea obiectelor de inventar și pentru lucrările de reparații în anul financiar 2018;
  • colaborarea cu Universitatea ”Lucian Blaga”, Sibiu, în cadrul proiectului ”ULBS-Universitatea elevilor CNFIS-FDI-2017-0434”;
  • aprobarea detașării pentru doamna profesor Gafton Alexandra, ca urmare a vacantării catedrei de matematică, nivelul de învăţământ gimnazial – limbă de predare germană
  • aprobarea Raportului anual de evaluare internă a calității pentru anul școlar 2016-2017.
 • Hotarârea nr.3 din 7.12.2017 privind:
  • Aprobarea Proiectului Planului de școlarizare pentru învățământul primar, gimnazial și liceal pentru anul școlar 2018-2019;
  •  Aprobarea Raportului final privind activitățile desfășurate în săptămâna Școala altfel (6-10 noiembrie 2017);
  •  Aprobarea decontării navetei cadrelor didactice, pentru lunile septembrie, octombrie și noiembrie;
  •  Aprobarea eliberării duplicatului diplomei de bacalaureat, d-lui Slavu Ioan-Teodor, absolvent al Colegiului Național Octavian Goga Sibiu, în anul școlar 2016-2017;
  •  Acordul de principiu la solicitarea domnului Luca Dan Horațiu, administrator la S.C. Tourism & Hospitality S.R.L., în vederea închirierii unui teren de 8mp, în incinta școlii, pentru amplasarea chioșcului de comercializarea a produselor alimentare pentru elevi. Acordul de principiu la solicitarea domnului Crișca Daniel, reprezentantul firmei S.C. Oprița Business S.R.L., în vederea închirierii unui teren de 8mp, în incinta școlii, pentru amplasarea chioșcului de comercializarea a produselor alimentare pentru elevi;
  •  Aprobarea cererii cu nr. 2460 / 04.12.2017 a d-lui Paraipan Dragoș Constantin, tatăl elevilor: Paraipan David Mircea- cl.a VI-a E, Paraipan Vlad Andrei- cl. I E, Paraipan Diana Elena- cl.a XI-a E;
  •  Aprobarea cererii cu nr. 2449 / 27.11.2017 a d-lui prof. Ioan Galață;
  •  Aprobarea Programului zilei de 22.12.2017

Cadru legislativ:

Top