Consiliul de administrație

Componența:

 • Președinte: prof. Dumitru  Laura Florentina – director
 • prof. Apostol Cornelia – director adjunct
 • prof. Ducu Luminița – director adjunct
 • prof. Achim Stoian – reprezentant al cadrelor didactice
 • prof. Nemeș Delia – reprezentant al cadrelor didactice
 • prof. Băguțiu Cornelia – reprezentant al cadrelor didactice
 • d-na Tucă Mariana, consilier superior Serviciu Buget-Contabilitate, reprezentant al Primarului Municipiului Sibiu
 • d-l Cândea Ioan Ciprian – reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Sibiu
 • d-na Grecu Bianke Marion – reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Sibiu
 • d-nul Cotârlă Liviu – reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Sibiu
 • d-na Oneţ Cristina – președintele Consiliului reprezentativ al părinților
 • d- nul Popovici Florin – reprezentant al părinților
 • d-ra Tîlvan Denisa-Sînziana, clasa a XII-a E – reprezentant al elevilor


Hotărâri ale Consiliului de Administrație în anul școlar 2018-2019:

 • Hotărârea nr.1 din 6.09.2018 privind:
  • Validarea evaluărilor șefilor de catedră privind activitatea cadrelor didactice în anul școlar 2017-2018 și acordarea calificativului FOARTE BINE personalului didactic și didactic auxiliar- anul școlar 2017-2018.
  • Aprobarea încadrării personalului didactic pentru anul școlar 2018-2019.
  • Numirea următoarelor cadre didactice ca profesori diriginți în anul școlar 2018-2019:
   • Clasa a IX-a A: prof. Galaftion Camelia
   • Clasa a IX-a B: prof. Maier Nicoleta
   • Clasa a IX-a D: prof. Luca Georgeta
   • Clasa a IX-a E: prof. Aldea Daniela
   • Clasa a IX-a F: prof. Demco Andreea
   • Clasa a IX-a I: prof. Pătcaș Felicia
   • Clasa a V-a A: prof. Buican Onorița
   • Clasa a V-a B: prof. Marcu Ana Maria
   • Clasa a V-a C: prof. Pătru Dănuț
   • Clasa a V-a D: prof. Benedek Edith
   • Clasa a V-a E: prof. Gafton Alexandra
   • Clasa a V-a F: prof. Dobrescu Bogdan
   • Clasa a VII-a C: prof. Chioar Mihaela.
  • a. Validarea șefilor de catedră și a coordonatorului pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare, pentru anul școlar 2018-2019, după cum urmează:
   • Limba și literatura română / Limba latină – prof. Achim Stoian
   • Limba engleză – prof. Cosmina Almășan
   • Limba franceză / germană / maghiară – prof. Monica Man
   • Matematică – prof. Ileana Oțoiu
   • Chimie – prof. Delia Nemeș
   • Fizică – prof. Anca Ighișan
   • Biologie – prof. Codruța Burlea
   • Aria curriculară Om și societate – prof. Rodica Stănculescu
   • Informatică și Arte – prof. Demco Andreea
   • Educație fizică – prof. Raul Mihaly
   • Comisia metodică a învățătorilor – prof. Marcela Bratu
   • Coordonator pt. proiecte și programe educative școlare și extrașcolare – prof. Delia Nemeș.
  • b. Aprobarea comisiilor cu caracter permanent și temporar pentru anul școlar 2018-2019
  • Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare pentru anul școlar 2018-2019, în conformitate cu OMEN nr.3027/08.01.2018 pentru modificarea și completarea Anexei – Regulament – cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar la OMENCȘ nr.5079/31.08.2016 privind aprobarea Regulamentului – cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar.
  • Aprobarea modificărilor și completărilor la Codul de etică deontologică a cadrelor didactice.
  • Aprobarea încadrării cu normă de predare de 16 ore pentru următorii profesori: Oțoiu Ileana, Vlad Petru, Grozav Petre, Crăciunaș Niculina, Albu Gabriela, Ciucur Paulina, Man Monica, Moldovan Teodora, Pătcaș Felicia, Buican Onorița, Ionescu Cimarron, Bratu Luiza, Marcu Viorica și salarizarea în regim de plata cu ora pentru 15,23 posturi didactice.
  • Aprobarea cererii de detașare în interesul învățământului la Colegiul Național ,,Octavian Goga” Sibiu, a doamnei Cotea Anca, profesor titular pentru învățământul primar.
  • Soluționarea cererilor de transfer ale elevilor, în anul școlar 2018-2019, după cum urmează:
   1. Nivelul de învățământ primar: 3 cereri aprobate și 2 cereri respinse (conform Anexei nr. 4).
   2. Nivelul de învățământ gimnazial: 9 cereri aprobate și 2 cereri respinse (conform Anexei nr. 4).
   3. Nivelul de învățământ liceal: 4 cereri aprobate și 2 cereri respinse
  • Aprobarea intervalului 22-26 octombrie 2018 pentru desfășurarea programului ”Școala Altfel”.
 • Hotărârea nr.2 din 3.10.2018 privind:
  • Aprobarea echipei de proiect Erasmus + M.O.V.I.E.S. (2018-2020) cu următoarea componență:
   • Coordonator proiect: prof. Almășan Cosmina- Elena
   • Membrii comisiei: director prof. Dumitru Laura- Florentina
   • Director adj. prof. Apostol Cornelia
   • Contabil Trif Liliana (responsabil financiar)
   • Prof. Tintea Alina- Maria (responsabil financiar)
   • Prof. Sibișan  Ana- Mădălina
   • Prof. Săvescu Georgiana Mona
   • Prof. Nemeș Delia
   • Prof. Cătălișan Mircea
   • Prof. Ducu Luminița
   • Prof. Maier Nicoleta
   • Prof. Crăciunaș Niculina
   • Prof. Ciucur Paulina Mioara
   • Prof. Istrate-Mateescu Mirela
   • Prof. Pătru Dănuț
  • Aprobarea R.A.E.I. pentru anul școlar 2017-2018.
  • Propuneri privind îmbunătățirea serviciului pe școală al profesorilor și achiziționarea a două fotocopiatoare în anul școlar 2018-2019.
  • Aprobarea programului de activități în intervalul orar 8-14, pentru toate nivelurile de învățământ- vineri, 05.10.2018, Ziua Internațională a Educației.
  • Stabilirea intervalului orar 11:50-12.10 pentru desfășurarea pauzei mari. Obligația participării unui profesor de serviciu de la nivelul de învățământ liceal la efectuarea atribuțiilor ce îi revin, în această calitate, la intrarea din Corpul B, în intervalul orar 11.50-12.10 (în vederea facilitării intrării și ieșirii elevilor de la nivelurile de învățământ primar și gimnazial).
  • Aprobarea accesului cadrelor didactice cu autoturismul personal în incinta școlii NUMAI în locurile destinate (zona din apropierea zidului istoric și de sub geamurile holului din Corpul A de clădire – unde se află birourile directorilor) și doar în afara pauzelor elevilor. Se interzice intrarea și ieșirea cu autoturismul personal în și din incinta curții Colegiului în intervalul orar 11:45-12.15.
  • Aprobarea cererilor de învoire formulate de către părinții a 2 elevi din clasele a IX-a, respectiv a X-a, conform art. 102, alin. 5 din O.F.U.I.P. și art. 21, alin. 5 din R.O.F.
  • Aprobarea înscrierii în vederea obținerii gradul didactic I a domnului profesor Mihaly Raul

Cadru legislativ:

2,053 total views, 1 views today

Top