Consiliul de administrație

Componența Consiliului de Administrație:

 • Președinte: prof. Dumitru  Laura Florentina – director
 • prof. Apostol Cornelia – director adjunct
 • prof. Ducu Luminița – director adjunct
 • prof. Achim Stoian
 • prof. Nemeș Delia
 • prof. Băguțiu Cornelia
 • reprezentant al Primarului Municipiului Sibiu
 • consilier local
 • consilier local
 • consilier local
 • Președinte al Consiliului reprezentativ al părinților
 • reprezentant al părinților
 • reprezentant al elevilor

Hotărări ale Consiliului de Administrație:

 • Hotarârea nr.1 din 7.09.2017 privind:
  • acordarea calificativelor cadrelor didactice / personalului didactic;
  • aprobarea încadrării personalului didactic pentru anul școlar 2017-2018;
  • desemnarea diriginților la clasele a V-a și a IX-a;
  • validarea șefilor de catedră și a coordonatorului pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare;
  • revizuirea R.O.F. și aprobarea R.I.;
  • arpobarea încadrării cu normă de predare de 16 ore pentru 10 profesori;
  • desemnarea responsabililor comisiilor metodice cu caracter permanent pentru anul școlar 2017-2018 și a celor cu caracter temporar;
  • stabilirea intervalului 6-10 noiembrie 2017 pentru desfășurarea programului ”Școala altfel”;
  • transferurile elevilor de la nivel primar și gimnazial au fost consemnate în Anexa Nr. 6 a Registrului de Procese verbale ale Consiliului de Administrație.
 • Hotarârea nr.2 din 6.10.2017 privind:
  • aprobarea programului ”Școală după școală” de la Colegiul Național ”Octavian Goga”, Sibiu, în anul școlar 2017-2018;
  • aprobarea propunerilor pentru achiziţionarea obiectelor de inventar și pentru lucrările de reparații în anul financiar 2018;
  • colaborarea cu Universitatea ”Lucian Blaga”, Sibiu, în cadrul proiectului ”ULBS-Universitatea elevilor CNFIS-FDI-2017-0434”;
  • aprobarea detașării pentru doamna profesor Gafton Alexandra, ca urmare a vacantării catedrei de matematică, nivelul de învăţământ gimnazial – limbă de predare germană

Cadru legislativ:

Top