Tel. 0269.210082
colegiul.goga.sb@gmail.com

Consiliul de administratie 2019-2020

Componența:

 • Președinte: prof. Dumitru  Laura-Florentina – director
 • prof. Tischer Alexandra – director adjunct
 • prof. Ducu Luminița – director adjunct
 • prof. Achim Stoian – reprezentant al cadrelor didactice
 • prof. Nemeș Delia – reprezentant al cadrelor didactice
 • prof. Băguțiu Cornelia – reprezentant al cadrelor didactice
 • d-na Tucă Mariana, consilier superior Serviciu Buget-Contabilitate, reprezentant al Primarului Municipiului Sibiu
 • d-l Cândea Ioan Ciprian – reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Sibiu
 • d-na Grecu Bianke Marion – reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Sibiu
 • d-nul Cotârlă Liviu – reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Sibiu
 • Conf. univ. dr. Cristina Oneţ – Preşedinte al Consiliului reprezentativ al părinţilor
 • Florin Popovici – reprezentant al părinţilor
 • Buta Teodora Eveline (clasa a XII-a D)- reprezentant al Consiliului elevilor


Hotărâri ale Consiliului de Administrație în anul școlar 2019-2020:

 • Hotărârea nr.1 din 05.09.2019 privind:
  • Validarea evaluărilor și acordarea calificativului FOARTE BINE cadrelor didactice și personalului didactic auxiliar pentru anul școlasr 2018-2019.
  • Aprobarea încadării personalului didactic pentru anul școlar 2019-2020.
  • Aprobarea detașării în interesul învățământului a doamnei profesor pentru învățământ primar Grovu Andreea, la clasa I F, ca urmare a renunțării la detașarea în interesul învățământului a doamnei profesor pentru învățământ primar Bolnăvoaia – Vasu Mariana Cornelia.
  • Numirea următoarelor cadre didactice ca profesori diriginți în anul școlar 2019-2020:
   1. Clasa a IX-a A: prof. Vișan Ramona
   2. Clasa a IX-a D: prof. Ciucur Paulina
   3. Clasa a IX-a E: prof. Pircă Lidia
   4. Clasa a IX-a F: prof. Crăciunaș Niculina
   5. Clasa a IX-a I: prof. Sibișan Mădălina
   6. Clasa a V-a A: prof. Dragoman Corina
   7. Clasa a V-a B: prof. Orăștean Simona
   8. Clasa a V-a C: prof. Albu Gabriela
   9. Clasa a V-a D: prof. Szekely Eniko
   10. Clasa a V-a E: prof. Chirilă Mioara
   11. Clasa a V-a F: prof. Aleman Ioana
   12. Clasa a VI-a E: prof. Juncu Maria
   13. Clasa a VII-a B: prof. Cozmiuc Ana Maria
   14. Clasa a VIII-a C: prof. Bogorin Anișoara
   15. Clasa a VIII-a E: prof. Kovacs Alexandra (cu mențiunea că, dirigenția la clasa a IX-a B, va fi acordată d-nei prof. Săvescu Georgiana Mona, în urma afișării rezultatelor la interviul pentru ocuparea postului de director adjunct la Colegiul Național ”Octavian Goga”, Sibiu).
  • Discutarea și soluționarea Petiției nr. 1767 din 01.08. 2019.
  • Validarea șefilor de catedră și a coordonatorului pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare, pentru anul școlar 2019-2020, după cum urmează:
   • Limba și literatura română / Limba latină – prof. Achim Stoian
   • Limba engleză – prof. Cosmina Almășan
   • Limba franceză / germană / maghiară – prof. Monica Man
   • Matematică – prof. Ileana Oțoiu
   • Chimie – prof. Delia Nemeș
   • Fizică – prof. Anca Ighișan
   • Biologie – prof. Codruța Burlea
   • Aria curriculară Om și societate – prof. Georgeta Luca
   • Aria curriculară Tehnologii – prof. Mădălina Sibișan
   • Educație fizică – prof. Raul Mihaly
   • Comisia metodică a profesorilor pentru învățământ primar – prof. Crina Vasiu
   • Coordonator pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare – prof. Delia Nemeș.
  • Aprobarea încadrării cu normă de predare de 16 ore pentru următoarele cadre didactice: Oțoiu Ileana, Vlad Petru, Grozav Petre, Crăciunaș Niculina, Albu Gabriela, Ciucur Paulina, Man Monica, Moldovan Teodora, Pătcaș Felicia, Buican Onorița, Luca Georgeta, Canțer Maria, Stănculescu Rodica, Stoian Achim, Bratu Luiza, Filip Dan.
  • Aprobarea salarizării în regim de plata cu ora pentru cadrele didactice.
  • Soluționarea cererilor de transfer al elevilor, în anul școlar 2019-2020, după cum urmează:
   1. Nivelul de învățământ primar: 5 cereri aprobate și 1 cerere respinsă.
   2. Nivelul de învățământ gimnazial: 4 cereri aprobate și 4 cereri respinse.
   3. Nivelul de învățământ liceal: 2 cereri respinse.
  • Verificarea respectării cadrului legal (Procedura nr. 374 din 27.02.2019, înregistrată la Inspectoratul Școlar Județean Sibiu cu nr. 2663 din 04.03.2019) referitor la repartizarea elevilor în clasele Pregătitoare, în anul școlar 2019-2020.
  • Încadrarea prin decizie internă a următoarelor cadre didactice cu statut de pensionar:
   • Ciovică Mariana – limba engleză – 5 ore
   • Ionescu Cimarron – fizică – 6 ore
   • Ionescu Mara – fizică – 3 ore
   • Galață Ion – educație fizică și sport – 7 ore
   • Keresztes Coloman – matematică, limbă de predare maghiară – 7 ore
   • Keresztes Ghezila – matematică, limbă de predare maghiară – 8 ore
   • Hariga Valentina – istorie, limbă de predare germană – 12 ore.
  • Soluționarea cererii nr. 1998/02.09.2019.
  • Exprimarea acordului de principiu pentru o poziție de antrenament pe săptămână, în intervalul orar 19.00-20.30, în cazul cererilor nr. 1945 din 27.08.2019 și nr. 2008 din 02.09.2019.
  • Aprobarea programului pentru ziua de 02.09.2019, după cum urmează: ora 9.00 – festivitatea de deschidere a anului școlar 2019-2020; orele 10.00-12.00 – dirigenție/activități cu clasa la nivelul liceal și primar; orele 12.00-14.00 – dirigenție la nivelul gimnazial
 • Hotărârea nr.2 din 20.09.2019 privind:
  • Validarea selecției următoarelor cadre didactice din învățământul gimnazial, pentru a participa la Proiectul de formare continuă CRED ”Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți”, conform Adresei M.E.N. nr. 1949 din 11.09.2019:
   1. Limba și literatura română: prof. Ducu Luminița, prof. Bratu Luiza, prof. Radu Laura, prof. Bratu Manuela
   2. Limba engleză: prof. Orăștean Simona
   3. Matematică: prof. Oancea Adina, prof. Aleman Ioana
   4. Fizică: prof. Borza Horia, prof. Ileșan Florentina
   5. Chimie: prof. Nemeș Delia
   6. Biologie: prof. Dragoman Corina
   7. Limba germană maternă: prof. Minea Ana Maria
   8. Limba maghiară maternă: prof. Benedek Edith.
  • Aprobarea perioadei 30.03-03.04. 2020 pentru desfășurarea săptămânii ,,Școala Altfel”, la Colegiul Național Octavian Goga,
  • Aprobarea Planului managerial al Colegiului Național Octavian Goga pentru anul școlar 2019-2020.
 • Hotărârea nr.3 din 10.10.2019 privind:
  • Aprobarea înscrierii în vederea obținerii gradului didactic II în sesiunea/seria 2020-2022, a următoarelor cadre didactice:
   1. dr. Hăbean Ioan-Mirel, limba germană
   2. Spulber Mădălina, limba engleză
   3. Știucă Mariana–Lucreția, geografie
   4. Raicovici Ramona, profesor pentru învățământul primar
  • Aprobarea Raportului Anual de Evaluare Internă a Calității pentru anul școlar 2018-2019.
  • Aprobarea posturilor didactice, didactice-auxiliare și nedidactice de la Colegiul Național ,,Octavian Goga” Sibiu în anul școlar 2019-2020.
  • Solicitare formulată către Inspectoratul Școlar Județean Sibiu privind aprobarea unui post de portar.
  • Aprobarea propunerilor pentru fundamentarea bugetului- anul financiar 2020.
  • Revizuirea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Colegiului Național ”Octavian Goga”, Sibiu, pentru anul școlar curent.
  • Aprobarea cererilor privind decontarea navetei pe luna septembrie 2019, formulate de către următoarele cadre didactice: dr.Pircă Lidia Carmen, Tischer Alexandra Maria, Neamțu Adrian Ioan, Cristea Claudia, Stănculescu Rodica Florina, Lita Ilie, Popa Mihaela.
  • Aprobarea Calendarului activităților extrașcolare și extracurriculare pentru semestrul I al anului școlar 2019 -2020.
  • Aprobarea desfășurării Programului ,,Școala după Școală” la Colegiul Național ,,Octavian Goga” Sibiu, în anul școlar 2019-2020, de către următoarele cadre didactice: Blăguțiu Cornelia, Vintilă Claudia, Bădilă Ioan, Știrbeți Felicia.
  • Aprobarea perioadelor de efectuare a concediului de odihnă de către personalul didactic, didactic-auxiliar și nedidactic în anul școlar 2019-2020, conform planificărilor care se vor realiza avându-se în vedere atât interesul învățământului cât și al angajatului, conform art. 1 din O.M.E.N.C/T/Ș. Nr 5559/2011.
  • Soluționarea următoarelor cereri, astfel:
   • Cererea nr. 2347/27.09.2019 – se aprobă.
   • Cererea nr. 2438/27.09.2019 – se aprobă.
   • Cererea nr. 2093/11.09.2019 – se respinge.
   • Cererea nr. 2075/09.09.2019 – se respinge.
   • Cererea nr. 2242 /24.09.2019 – se respinge
   • Cererea nr. 2125/13.09.2019 – se respinge.
 • Hotărârea nr.4 din 28.11.2019 privind:
  • Aprobarea Proiectului Planului de Școlarizare pentru anul școlar 2020 -2021, astfel: clasa pregătitoare – 3 clase la secția română, 1 clasă la secția germană și 0,5 clase în regim simultan la secția maghiară; clasa a V-a – 4 clase la secția română, 1 clasă la secția germană, 1 clasă la secția maghiară; clasa a IX-a – 6 clase: filologie – intensiv engleză, filologie – bilingv engleză, științe sociale la profilul umanist și științe ale naturii – intensiv engleză, științe ale naturii – bilingv engleză și matematică-informatică – intensiv informatică la profilul real.
  • Oferirea acordului de principiu pentru închirierea sălii de sport a Colegiului pe perioada desfășurării Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu, anul 2021.
  • Aprobarea statului de funcții: 115, 26 posturi personal didactic, 10 posturi personal didactic auxiliar, 12 posturi personal nedidactic.
  • Aprobarea decontării navetei aferente lunii noiembrie 2019 pentru următoarele cadre didactice: dr.Pircă Lidia Carmen, Tischer Alexandra Maria, Neamțu Adrian Ioan, Cristea Claudia, Stănculescu Rodica Florina, Lita Ilie, Popa Mihaela.
  • Aprobarea echivalării programelor speciale, derulate în ultimii 2 ani școlari, pentru următoarele cadre didactice: dr.Pircă Lidia Carmen, Istrate –Mateescu Mirela, Minea Ana Maria, Pătcaș Felicia, Canțer Maria, Almășan Cosmina, Săvescu Georgiana.
  • Aprobarea proiectului de activități pentru sărbătorirea Zilei de 1 Decembrie.
  • Aprobarea reprezentanților Colegiului Național ”Octavian Goga” la negocierea Contractului Colectiv de Muncă: director prof. Dumitru Laura Florentina și director adjunct prof. Ducu Luminița, precum și a reprezentanților Colegiului Național ”Octavian Goga” în Comisia Paritară, astfel: director prof. Dumitru Laura Florentina și director adjunct prof. Ducu Luminița, prof. Luca Georgeta, reprezentant SIP și prof. Neamțu Adrian – Ioan, reprezentant FSLI.
  • Soluționarea cererii nr. 2456/08.10.2019 – oferirea acordului de principiu.
 • Hotărârea nr.5 din 09.01.2020 privind:
  • Soluționarea cererilor de transfer ale elevilor după cum urmează:
   • Nivelul primar:
    • Clasele pregătitoare: 3 cereri aprobate și 10 cereri respinse
    • Clasele I: 1 cerere aprobată
    • Clasele a II-a: 2 cereri respinse.
   • Nivelul gimnazial:
    • Clasele a V-a: 1 cerere aprobată, 1 cerere respinsă
    • Clasele a VI-a: 3 cereri aprobate
    • Clasele a VII-a: 1 cerere aprobată, 1 cerere respinsă.
   • Nivelul liceal:
    • Clasele a IX-a: 2 cereri aprobate, 2 cereri respinse
    • Clasele a X-a: 4 cereri aprobate, 5 cereri respinse
  • Aprobarea cererii formulate de către doamna profesor pentru învățământul primar Canciu Alexandra Andreea, în vederea preluării clasei I E din semestrul al II-lea al anului școlar curent, ca urmare a intrării doamnei profesor pentru învățământul primar Canciu Teodora în concediu prenatal.
  • Aprobarea cererilor formulate de doamnele profesor pentru învățământul primar Stanciu Andreea, Constantin Gabriela si Popa Alina Mirela pentru organizarea taberei de schi la Păltiniș, în perioada 3-7.02.2020, respectiv 9-14.02.2020.
  • Aprobarea cererii nr. 3161 din 18.12.2019, formulată de domnul profesor Adrian Neamțu.
  • Aprobarea propunerii de încadrare pe catedra de matematică (clase de la nivelul de învățământ liceal) a doamnei profesor Mihaela Chioar, începând cu semestrul al II-lea al anului școlar curent.
 • Hotărârea nr.6 din 14.01.2020 privind:
  • Formularea unui răspuns în scris la adresele nr. 42/10.01.2020 și 56/13.01.2020, cu următoarele precizări:
   • În Metodologia de înscriere a copiilor în învățământul primar, aprobată prin O.M.E.N. nr. 3181/18.02.2019, nu este prevăzut dreptul de opțiune al părinților cu privire la limba modernă de studiu;
   • În Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin O.M.E.N.C.Ș, nr. 5079/31.08.2016 nu se menționează obligativitatea de a aproba cereri de transfer al elevilor până la efectivul de 25 elevi/clasă.
   • Decizia membrilor Consiliului de administrație de a respinge în bloc toate cererile de transfer în Clasa Pregătitoare a survenit ca urmare a faptului inexistenței niciunui criteriu de departajare și a rezultării unor dezechilibre de efectiv la nivelul Claselor Pregătitoare, una dintre clase urmând să aibă un efectiv de peste 30 de elevi.
   • Decizia membrilor Consiliului de administrație de a respecta Procedura operațională privind constituirea formațiunilor de studiu la clasele pregătitoare cu predare în limba română și de repartizare a profesorilor pentru învățământul primar/învățătorilor la clasele pregătitoare cu limba de predare română 374/27.02.2019, aprobată în Consiliului de administrație din 27.02.2019 și înregistrată la Inspectoratul Școlar Județean Sibiu cu nr. 2663/04.03.2019, astfel: repartizare alfabetică a elevilor în clase și tragerea la sorți a cadrului didactic și a limbii moderne de studiu.
 • Hotărârea nr.7 din 30.01.2020 privind:
  • Aprobarea cererilor de pensionare formulate de profesorii care împlinesc vârsta legală de pensionare la 01.09.2020, conform prevederilor Articolului 28 din Metodologia –cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2020-2021, aprobată prin O.M.E.N. nr. 5259 din 12.11.2019:
   • Cererea nr. 214 din 27.01.2020, formulată de doamna profesor Monica Elena Man
   • Cererea nr. 213 din 27.01.2020, formulată de doamna profesor Rodica-Florina Stănculescu.
  • Aprobarea cererii nr. 225 din 28.01.2020, formultă de domnul profesor Vlad Petru, privind menținerea în activitate peste limita de vârstă de pensionare, ca titular în funcția didactică, în anul școlar 2020-2021.
  • Aprobarea Proiectului de încadrare a unității de învățământ cu personal didactic de predare pentru anul școlar 2020-2021; aprobarea listei posturilor didactice vacante și rezervate, complete și incomplete pentru anul școlar 2020-2021.
  • Aprobarea ofertei curriculare a școlii pentru anul școlar 2020-2021.
  • Amânarea oferirii unei rezoluții în cazul cererii nr. 144 din 17.01.2020, până la furnizarea de către solicitan, în termend de 10 zile, a unor detalii suplimentare.
  • Aprobarea componenței comisiei pentru organizarea și evaluarea Olimpiadei de educație civică- nivel primar, clasele a III-a și a IV-a (faza pe școală).Aprobarea componenței comisiei pentru ocuparea postului de profesor pentru învățământul primar – limbă de predare română, vacantat începând cu semestrul al II-lea, după cum urmează:
   1. Președinte: Ducu Luminița, director adjunct
   2. Membri: prof. Keresztes Eugenia, prof. Ban Monica, prof. Bugner Mirela
   3. Secretar: Vulcan Mirela
  • Aprobarea decontării navetei – luna ianuarie 2020 – pentru următoarele cadre didactice: Cristea Claudia, Pircă Lidia Carmen, Tischer Alexandr a- Maria, Lita Ilie, Stănculescu Rodica Florina, Neamțu Ioan Adrian, Popa Mihaela.
  • Prezentarea raportului mobilității, în cadrul Proiectului Erasmus + Stem, ICT, Coding and Robtics desfășurate în Italia, 19-25.01.2020, de către profesor coordonator, Nemeș Delia.
 • Hotărârea nr.8 din 13.02.2020 privind:
  • Analiza și discutarea Memoriului 15123 / 27.01.20120, înaintat către Ministerul Educației și Cercetării.
  • Constituirea comisiei de cercetare disciplinară, cu următoarea componență:
   • Neamțu Adrian, reprezentantul SLIJS;
   • Vasiu Crina, responsabilul comisiei metodice a învățătorilor / profesorilor pentru învățământul primar;
   • Stoian Achim, consilier pe probleme de etică la Colegiul Național ,,Octavian Goga”.
  • Prezentarea acordurilor de parteneriat în vederea organizării de activități extracurriculare:
   • Acord de parteneriat cu Teatrul Național ”Radu Stanca”, Sibiu.
   • Acord de parteneriat în vederea desfășurării Proiectului ,,Ora de lectură”, în colaborare cu actrița Ioana Blaga Frunzescu.
   • Acord de parteneriat cu Studiourile Abis în vederea desfășurării proiectului ,,Ora de Film”.
 •  

Cadru legislativ:

 

 6,914 total views,  4 views today