Consiliul de administratie

Componența:

 • Președinte: prof. Dumitru  Laura Florentina – director
 • prof. Apostol Cornelia – director adjunct
 • prof. Ducu Luminița – director adjunct
 • prof. Achim Stoian – reprezentant al cadrelor didactice
 • prof. Nemeș Delia – reprezentant al cadrelor didactice
 • prof. Băguțiu Cornelia – reprezentant al cadrelor didactice
 • d-na Tucă Mariana, consilier superior Serviciu Buget-Contabilitate, reprezentant al Primarului Municipiului Sibiu
 • d-l Cândea Ioan Ciprian – reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Sibiu
 • d-na Grecu Bianke Marion – reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Sibiu
 • d-nul Cotârlă Liviu – reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Sibiu
 • d-na Oneţ Cristina – președintele Consiliului reprezentativ al părinților
 • d- nul Popovici Florin – reprezentant al părinților
 • d-ra Tîlvan Denisa-Sînziana, clasa a XII-a E – reprezentant al elevilor


Hotărâri ale Consiliului de Administrație în anul școlar 2018-2019:

 • Hotărârea nr.1 din 6.09.2018 privind:
  • Validarea evaluărilor șefilor de catedră privind activitatea cadrelor didactice în anul școlar 2017-2018 și acordarea calificativului FOARTE BINE personalului didactic și didactic auxiliar- anul școlar 2017-2018.
  • Aprobarea încadrării personalului didactic pentru anul școlar 2018-2019.
  • Numirea următoarelor cadre didactice ca profesori diriginți în anul școlar 2018-2019:
   • Clasa a IX-a A: prof. Galaftion Camelia
   • Clasa a IX-a B: prof. Maier Nicoleta
   • Clasa a IX-a D: prof. Luca Georgeta
   • Clasa a IX-a E: prof. Aldea Daniela
   • Clasa a IX-a F: prof. Demco Andreea
   • Clasa a IX-a I: prof. Pătcaș Felicia
   • Clasa a V-a A: prof. Buican Onorița
   • Clasa a V-a B: prof. Marcu Ana Maria
   • Clasa a V-a C: prof. Pătru Dănuț
   • Clasa a V-a D: prof. Benedek Edith
   • Clasa a V-a E: prof. Gafton Alexandra
   • Clasa a V-a F: prof. Dobrescu Bogdan
   • Clasa a VII-a C: prof. Chioar Mihaela.
  • a. Validarea șefilor de catedră și a coordonatorului pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare, pentru anul școlar 2018-2019, după cum urmează:
   • Limba și literatura română / Limba latină – prof. Achim Stoian
   • Limba engleză – prof. Cosmina Almășan
   • Limba franceză / germană / maghiară – prof. Monica Man
   • Matematică – prof. Ileana Oțoiu
   • Chimie – prof. Delia Nemeș
   • Fizică – prof. Anca Ighișan
   • Biologie – prof. Codruța Burlea
   • Aria curriculară Om și societate – prof. Rodica Stănculescu
   • Informatică și Arte – prof. Demco Andreea
   • Educație fizică – prof. Raul Mihaly
   • Comisia metodică a învățătorilor – prof. Marcela Bratu
   • Coordonator pt. proiecte și programe educative școlare și extrașcolare – prof. Delia Nemeș.
  • b. Aprobarea comisiilor cu caracter permanent și temporar pentru anul școlar 2018-2019
  • Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare pentru anul școlar 2018-2019, în conformitate cu OMEN nr.3027/08.01.2018 pentru modificarea și completarea Anexei – Regulament – cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar la OMENCȘ nr.5079/31.08.2016 privind aprobarea Regulamentului – cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar.
  • Aprobarea modificărilor și completărilor la Codul de etică deontologică a cadrelor didactice.
  • Aprobarea încadrării cu normă de predare de 16 ore pentru următorii profesori: Oțoiu Ileana, Vlad Petru, Grozav Petre, Crăciunaș Niculina, Albu Gabriela, Ciucur Paulina, Man Monica, Moldovan Teodora, Pătcaș Felicia, Buican Onorița, Ionescu Cimarron, Bratu Luiza, Marcu Viorica și salarizarea în regim de plata cu ora pentru 15,23 posturi didactice.
  • Aprobarea cererii de detașare în interesul învățământului la Colegiul Național ,,Octavian Goga” Sibiu, a doamnei Cotea Anca, profesor titular pentru învățământul primar.
  • Soluționarea cererilor de transfer ale elevilor, în anul școlar 2018-2019, după cum urmează:
   1. Nivelul de învățământ primar: 3 cereri aprobate și 2 cereri respinse (conform Anexei nr. 4).
   2. Nivelul de învățământ gimnazial: 9 cereri aprobate și 2 cereri respinse (conform Anexei nr. 4).
   3. Nivelul de învățământ liceal: 4 cereri aprobate și 2 cereri respinse
  • Aprobarea intervalului 22-26 octombrie 2018 pentru desfășurarea programului ”Școala Altfel”.
 • Hotărârea nr.2 din 3.10.2018 privind:
  • Aprobarea echipei de proiect Erasmus + M.O.V.I.E.S. (2018-2020) cu următoarea componență:
   • Coordonator proiect: prof. Almășan Cosmina- Elena
   • Membrii comisiei: director prof. Dumitru Laura- Florentina
   • Director adj. prof. Apostol Cornelia
   • Contabil Trif Liliana (responsabil financiar)
   • Prof. Tintea Alina- Maria (responsabil financiar)
   • Prof. Sibișan  Ana- Mădălina
   • Prof. Săvescu Georgiana Mona
   • Prof. Nemeș Delia
   • Prof. Cătălișan Mircea
   • Prof. Ducu Luminița
   • Prof. Maier Nicoleta
   • Prof. Crăciunaș Niculina
   • Prof. Ciucur Paulina Mioara
   • Prof. Istrate-Mateescu Mirela
   • Prof. Pătru Dănuț
  • Aprobarea R.A.E.I. pentru anul școlar 2017-2018.
  • Propuneri privind îmbunătățirea serviciului pe școală al profesorilor și achiziționarea a două fotocopiatoare în anul școlar 2018-2019.
  • Aprobarea programului de activități în intervalul orar 8-14, pentru toate nivelurile de învățământ- vineri, 05.10.2018, Ziua Internațională a Educației.
  • Stabilirea intervalului orar 11:50-12.10 pentru desfășurarea pauzei mari. Obligația participării unui profesor de serviciu de la nivelul de învățământ liceal la efectuarea atribuțiilor ce îi revin, în această calitate, la intrarea din Corpul B, în intervalul orar 11.50-12.10 (în vederea facilitării intrării și ieșirii elevilor de la nivelurile de învățământ primar și gimnazial).
  • Aprobarea accesului cadrelor didactice cu autoturismul personal în incinta școlii NUMAI în locurile destinate (zona din apropierea zidului istoric și de sub geamurile holului din Corpul A de clădire – unde se află birourile directorilor) și doar în afara pauzelor elevilor. Se interzice intrarea și ieșirea cu autoturismul personal în și din incinta curții Colegiului în intervalul orar 11:45-12.15.
  • Aprobarea cererilor de învoire formulate de către părinții a 2 elevi din clasele a IX-a, respectiv a X-a, conform art. 102, alin. 5 din O.F.U.I.P. și art. 21, alin. 5 din R.O.F.
  • Aprobarea înscrierii în vederea obținerii gradul didactic I a domnului profesor Mihaly Raul.
 • Hotărârea nr.3 din 29.10.2018 privind:
  • Aprobarea cererilor formulate de cadrele didactice privind înscrierea în vederea obținerii gradului didactic II și a gradului didactic I, după cum urmează:
   a. Prof. Uzuneanu Maria Cristina solicită validarea în Consiliul de administrație a cererii privind înscrierea în vederea obținerii gradului didactic II în sesiunea 2019-2021, specializarea învățământ primar;
   b. Prof. Gafton Alexandra solicită validarea în Consiliul de administrație a cererii privind înscrierea în vederea obținerii gradului didactic II în sesiunea 2019-2021, specializarea matematică;
   c. Prof. Guib Henriette solicită validarea în Consiliul de administrație a cererii privind înscrierea în vederea obținerii gradului didactic I în sesiunea 2020, specializarea învățământ primar – limbă de predare germană;
   d. Prof. Ban Monica solicită validarea în Consiliul de șdministrație a cererii privind înscrierea în vederea obținerii gradului didactic I în sesiunea 2020-2022, specializarea învățământ primar.
 • Hotărârea nr.4 din 6.12.2018 privind:
  • Aprobarea Proiectului planului de școlarizare pentru anul școlar 2019-2020.Propunerile Proiectului planului de școlarizare pentru anul școlar 2019-2020 au respectat prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 48 / 2018 privind drepturile elevilor școlarizați în unități de învățământ înființate în procesul de organizare a rețelei școlare și pentru modificarea Legii educației naționale Nr. 1 / 2011, precum și prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 75 / 2005 privind asigurarea calității educației (aprobată cu modificări prin Legea nr. 87 / 2006, cu modificările și completările ulterioare).
  • Propunerile Proiectului planului de școlarizare pentru anul școlar 2019-2020 sunt următoarele:
   a. Învățământ primar – 4,5 clase pregătitoare: 3 clase pregătitoare, limba de predare română; 1 clasă pregătitoare, limba de predare germană; 0,5 clasă pregătitoare, limba de predare maghiară (în regim simultan).
   b. Învățământ gimnazial –6 clase a V-a: 4 clase, limba de predare română; 1 clasă, limba de predare germană; 1 clasă, limba de predare maghiară.
   c. Învățământ liceal –7 clase a IX-a cu următoarele specializări:

   • profil real: științe ale naturii – bilingv engleză, științe ale naturii – intensiv engleză, științe ale naturii simplu, matematică – informatică, intensiv informatică;
   • profil uman: filologie – bilingv engleză, filologie – intensiv engleză, științe sociale.
  • Prezentarea Raportului final al activităților desfășurate în săptămâna Școala Altfel (22-26.10.2018).
  • Aprobarea neparticipării la cursuri a elevilor din clasele a VIII-a și a XII-a, implicați în data de 07.12.2018 în Simularea probei de Limba și literatura română din cadrul examenelor naționale.
  • Aprobarea programului școlar pentru ziua de 21.12.2018 la învățământul primar și gimnazial, după cum urmează: orele 8-11 pentru învățământul primar și orele 11-14 pentru învățământul gimnazial.
  • Acordul în vederea formulării unei adrese de înaintare către Inspectoratul Școlar Județean Sibiu, în vederea suplimentării cu 1 loc al efectivului de elevi ai clasei a IV-a A.
  •  Aprobarea cererilor formulate de către dl. Jiman Adrian privind învoirea elevilor capabili de performanță din clasa a VI-a E și a IV-a E, conform R.O.F. al Colegiului Național ,,Octavian Goga”, Sibiu.
  • Formularea unei solicitări către Asociația de Părinți a Colegiului Național ,,Octavian Goga” Sibiu, în vederea obținerii sprijinului pentru asigurarea pazei Corpului B al Colegiului, începând cu orele 16:00.
  • Aprobarea lucrărilor de reparații aferente lunii decembrie 2018.
  • Prezentarea întâlnirii de organizare a Proiectului Erasmus + MOV.I.E.S, care a avut loc în Turcia în perioada 18-24.11.2018

Cadru legislativ:

2,519 total views, 2 views today

Top