Tel. 0269.210082
colegiul.goga.sb@gmail.com

Concursul național de creație literară și de traduceri ”Octavian Goga sau ecoul cântecului pătimirii noastre în mileniul III”

Stimați elevi și profesori,

Colegiul Naţional „Octavian Goga” Sibiu în parteneriat cu Asociațiunea ASTRA Sibiu, Inspectoratul Şcolar Judeţean, Universitatea “Lucian Blaga” și Biblioteca Astra din Sibiu, vă invită să participați la cea de-a IX-a ediție a Concursului Național Octavian Goga sau Ecoul cântecului pătimirii noastre în mileniul III, cuprins în CAERI 2017- 2018.

Concursul se desfășoară în perioada ianuarie-mai 2018.

Precizări generale:

Concursului Național Octavian Goga sau Ecoul cântecului pătimirii noastre în mileniul III cuprinde următoarele secțiuni:

  • Interpretare critică, participarea se face cu o lucrare de maximum 3 (trei) pagini A4 cuprinzând analiza literară a unui/unor texte din creația poetului
  • Creaţie literară liberă sau inspirată din opera lui Octavian Goga; se va trimite un set de 3 texte pentru secțiunea poezie şi un set de 1-2 texte ce nu vor depăşi 2 (două) pagini A4, pentru secțiunea proză.
  • Traduceri, se vor traduce 2 (două) texte lirice la alegere, din opera poetului Octavian Goga, într-una din limbile de circulație internațională: engleză, franceză, germană etc.

NU se percepe taxă de participare.

 Participanții vor trimite lucrările critice/literare sau traduceri împreună cu fișa de înscriere într-un fișier atașat pe una din adresele lpirca@yahoo.com, concursogoga@yahoo.com. până la data de 15 martie 2018. Un profesor poate participa cu maximum 4 elevi.

Lucrările participante nu trebuie să mai fi participat la alte concursuri sau să cuprindă compilații. Autorii își asumă originalitatea lucrărilor.

Precizări specifice:

Grup ţintă:  Cadre didactice, elevi de gimnaziu și/sau de liceu

Pentru redactare se vor respecta următoarele instrucţiuni: formatul paginii va fi A4 cu margini egale de 25 mm; conţinutul va fi redactat în fontul Times New Roman, 12, la 1 rând, text aliniat „justified”; titlul va fi scris cu majuscule, Times New Roman, 14, Bold, centrat; la două rânduri de titlu se vor scrie autorul şi instituţia, județul, cu Times New Roman 12; la două rânduri de numele autorului se începe scrierea textului; bibliografia se va consemna la sfârşitul lucrării, în ordinea următoare: numele şi prenumele autorului, titlul lucrării, oraşul, editura, anul, pag.

Tehnoredactarea se va realiza obligatoriu cu diacritice (ă, â, î, ş, ţ).

Responsabilitatea pentru conţinutul lucrărilor revine participanţilor. Nerespectarea acestor precizări atrage descalificarea participantului.

Organizatorii vor edita un volum cu ISSN  2067-922X   conţinând lucrările premianților. Elevii premianți vor primi diplome şi volumul cu lucrări, profesorii îndrumători vor primi adeverințe. Profesorii/elevii premianți sunt rugați să trimită un plic autoadresat pe adresa Colegiului Național “Octavian Goga” Sibiu: Strada Mitropoliri Nr. 34, Județul Sibiu, cod 550179, pentru a li se expedia documentele.

JURIZAREA LUCRĂRILOR ȘI PREMIEREA

 În perioada 16 martie – 01 mai 2018 juriul alcătuit din profesori de specialitate și critici literari va selecta creațiile cele mai valoroase care vor fi publicate în revista concursului.

Rezultatele concursului vor fi afișate pe pagina web a  colegiului: cnogsibiu.ro.

Se acordă următoarele premii: câte un Premiu I, un Premiu al II-lea, un Premiu al III-lea pentru fiecare dintre următoarele secţiuni: interpretare critică, creaţie literară-poezie, creaţie literară-proză, traduceri.

Festivitatea de premiere va avea loc în data de 04 mai 2018 la Biblioteca Astra Sibiu.

  • Mențiune: Concursul face parte din programul Anul Centenarului MARII UNIRI desfășurat sub patronatul Asociațiunii ASTRA în colaborare cu toate despărțămintele din România, Ucraina, Republica Moldova și Serbia.

 6,925 total views,  4 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.