Tel. 0269.210082
colegiul.goga.sb@gmail.com

Comenius G.R.E.E.N

PARTENERIAT COMENIUS G.R.E.E.N  „Go Re-Educate Earth Now”

sigle

Începând cu anul şcolar 2012-2013, Colegiul Naţional „Octavian Goga” din Sibiu este implicat în proiectul de parteneriat şcolar multilateral Comenius cu titlul “Go Re-Educate Earth Now” (G.R.E.E.N), care se derulează în cadrul Programului de Învăţare pe tot parcursul vieţii şi este finanţat cu sprijinul Comisiei Europene. Pe parcursul a doi ani – 2012-2014 – se vor desfăşura activităţi comune sub sigla acestui proiect în Turcia (Iskenderun Lisesi), Germania (Kaufmannisches Berufskolleg Oberberg), Ungaria(Lutheran Petöfi Secondary School), Italia (InstitutoTecnico Aeronautico “Antonio Ferrarin” )şi  Spania (IES Galileo Galilei).

Scopul proiectului are o dimensiune ştiinţifică, urmărind trezirea interesului elevilor, a profesorilor şi a întregii comunităţi locale pentru problemele mediului şi socială, având drept scop realizarea unui parteneriat comunicaţional, social, cultural între instituţiile şi colaboratorii implicaţi. În acest sens, elevi şi profesori vor fi antrenaţi în găsirea unor soluţii de reducere a poluării mediului şi de  promovare a unor iniţiative în sfera protecţiei naturii, în iniţierea unei campanii educative în vederea protecţiei mediului, a reciclării, a economisirii resurselor naturale, precum şi în realizarea unor studii care vor deveni materiale didactice servind unor discipline de specialitate (biologie, chimie, geografie), limbi străine sau pot deveni opţionale (CDŞ).

Obiectivele fundamentale ale proiectului vizează atât elevii, profesorii, părinţii, cât şi membrii comunităţii locale. În ceea ce-i priveşte pe elevii CNOG, aceştia vor avea oportunitatea de a lucra în echipă pentru interesul comun, de a-şi îmbunătăţi competenţele lingvistice, de a-şi exersa cunoştinţele de limba engleză în situaţii reale de viaţă, de a utiliza a calculatorul pentru a crea o comunitate educaţională la nivel internaţional pe o platformă de comunicare online, de a face experimente, de a cunoaşte în mod real ţările participante cu elementele specifice de cultură, tradiţii, istoria acestora, mentalităţile, sistemul educaţional. Temele supuse cercetărilor şi dezbaterilor de-a lungul derulării prezentului proiect suntpoluarea, reciclarea, tehnologii nepoluante, încălzirea globală şi lanţul trofic, iar site-ul oficial al proiectului este w.w.w.futuregreeners.com.

Activităţile sunt variate şi au în vedere documentarea în legătură cu temele propuse (motiv pentru care s-au realizat parteneriate cu instituţiile abilitate în domeniu, respectiv Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului  Garda Naţională de Mediu, Facultatea de Ştiinţe din cadrul Universităţii ŢLucian BlagaŢ din Sibiu), organizarea unor conferinţe cu participare largă şi invitaţi din aceste instituţii, realizarea unor broşuri (atât în limba engleză, care este limba  proiectului, cât şi în limba română), a unor materiale media în scopul diseminării informaţiei, a unor expoziţii tematice, a unor acţiuni concrete de promovare a conduitei ecologice. De asemenea, elevii vor avea ocazia de a găzdui elevi din ţările partenere, vor organiza dezbateri, workshopuri, excursii tematice care vor avea rolul de a sensibiliza tânăra generaţie în legătură cu necesitatea de a acţiona în sensul păstrării unui mediu ambiant cât mai sănătos.

Până în prezent, cele mai importante acţiuni au fost Conferinţele G.R.E.E.N pe teme ecologice(Reciclarea, Poluarea) desfăşurată în 13 decembrie 2012, la care au participat reprezentanţi ai instituţiilor partenere, elevi şi profesori ai CNOG. Prezentările media în legătură cu principalele surse de poluare în judeţul Sibiu şi acţiunile menite a restabili echilibrul ecologic al regiunii au alternat cu dezbateri asupra rezultatelor unor chestionare şi ale unor interviuri realizate de membrii echipei, concluziile vizând punerea în practică imediată a unor iniţiative ecologice la nivelul şcolii, de exemplu realizarea de materiale de informare şi conştientizare a întregii comunităţi, campanii de colectare selectivă, workshop-uri de reciclare creativă, expoziţii de produse artistice realizate din deşeuri etc.                                                           

În perioada 13-17 mai 2013, s-au desfăşurat în colegiul nostru o serie de activităţi sub titlul” Săptămâna Comenius”, un proiect educativ care se va regăsi şi în agenda anului şcolar 2013-2014. Cuprinzând o gamă variată de acţiuni, acest proiect a avut un impact deosebit asupra profesorilor şi a elevilor în special, care au găsit un cadru propice pentru valorificarea talentelor creative – prin expoziţiile de pictură, obiecte artistice din materiale reciclabile, dorinţei de a cunoaşte cât mai multe despre proiectele internaţionale – prin diseminări, de exerciţiu al prezentărilor de proiecte ştiinţifice cu ajutorul materialelor media, implicării active într-un proiect al şcolii.

Întâlnire de proiect

climat-changeÎncepând cu anul şcolar 2012-2013, Colegiul Naţional „Octavian Goga” din Sibiu este implicat în proiectul de parteneriat şcolar multilateral Comenius cu titlul “Go Re-Educate Earth Now” (G.R.E.E.N), care se derulează în cadrul Programului de Învăţare pe tot parcursul vieţii şi este finanţat cu sprijinul Comisiei Europene. Pe parcursul a doi ani – 2012-2014 – se vor desfăşura activităţi comune sub sigla acestui proiect în Turcia (Iskenderun Lisesi), Germania (Kaufmannisches Berufskolleg Oberberg), Ungaria (Lutheran Petöfi Secondary School), Italia (InstitutoTecnico Aeronautico “Antonio Ferrarin” )şi  Spania (IES Galileo Galilei).

Temele supuse cercetărilor şi dezbaterilor de-a lungul derulării prezentului proiect sunt poluarea, reciclarea, tehnologii nepoluante, încălzirea globală şi lanţul trofic, iar site-ul oficial al proiectului este www.futuregreeners.com .

Activităţile sunt variate şi au în vedere documentarea în legătură cu temele propuse (motiv pentru care s-au realizat parteneriate cu instituţiile abilitate în domeniu, respectiv Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului  Garda Naţională de Mediu, Facultatea de Ştiinţe din cadrul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu), organizarea unor conferinţe cu participare largă şi invitaţi din aceste instituţii, realizarea unor broşuri (atât în limba engleză, care este limba  proiectului, cât şi în limba română), a unor materiale media în scopul diseminării informaţiei, a unor expoziţii tematice, a unor acţiuni concrete de promovare a conduitei ecologice. De asemenea, elevii vor avea ocazia de a găzdui elevi din ţările partenere, vor organiza dezbateri, workshopuri, excursii tematice care vor avea rolul de a sensibiliza tânăra generaţie în legătură cu necesitatea de a acţiona în sensul păstrării unui mediu ambiant cât mai sănătos.

Până în prezent, cele mai importante acţiuni au fost Conferinţele G.R.E.E.N pe teme ecologice(Reciclarea, Poluarea), la care au participat reprezentanţi ai instituţiilor partenere, elevi şi profesori ai CNOG.

Întâlnirea de proiect din România, găzduită de Colegiul Naţional „Octavian Goga” din Sibiu, s-a  desfăşurat în perioada 23-27 septembrie 2013, cu participare internaţională din Italia, Germania, Spania, Turcia, Ungaria. Au fost prezente 12 cadre didactice de la şcolile partenere şi 22 de elevi, antrenaţi în dezbaterea unei teme de mare actualitate – încălzirea globală. Acţiunile incluse în programul acestei întâlniri au vizat atât latura de socializare şi culturalizare, prin vizite la Muzeul Civilizaţiei Populare ASTRA, Muzeul Brukenthal,  cetatea Sighişoara, castelul Peleş – obiective de patrimoniu cultural reprezentative pentru ţara noastră, cât şi sesiuni de comunicări ştiinţifice şi prezentări PPT, menite a oferi elevilor, profesorilor, părinţilor, invitaţilor o imagine amplă, surprinsă în cele mai fine detalii, a fenomenului încălzirii globale. Punctele importante ale întâlnirii de proiect au fost deschiderea oficială, programată luni, ora 9.30 a.m., în incinta Colegiului, urmată de prezentarea şcolii, a programului evenimentului, activităţi de socializare, participare la ore ca schimb de experienţă didactică şi un spectacol internaţional, susţinut de elevii din cele 6 ţări participante, vizitarea Primăriei şi a obiectivelor de importanţă culturală din oraş, desfăşurată marţi, 24 septembrie. De asemenea,  miercuri, 25 septembrie a.c., în sala de festivităţi a Colegiului, a avut loc prezentarea şi susţinerea materialelor tematice informative pregătite de partenerii implicaţi în acest proiect, lansarea unor chestionare cu tematică ecologică şi a unor dezbateri în legătură cu problemele de actualitate ale mediului,  în prezenţa unor distinşi invitaţi din cadrul Inspectoratului Şcolar Sibiu ( Inspector Anca Voineag), Casa Corpului Didactic ( Director prof. Carmen Voinea), Agenţia de Mediu ( Director Ing. Bogdan Trif şi Ing. Cecilia Dobrotă) şi Garda de Mediu Sibiu  (Director Ing. Constantin Dragomir şi Ing.Adina Isailă), elevi şi profesori din liceele sibiene care au dorit să se informeze în legătură cu problematica întâlnirii. Prof.Andra Tischer, coordonatorul proiectului , a subliniat importanţa evenimentului, care” a adus în prim-plan Sibiul, cetatea din inima ţării, inteligenţa şi spiritul viu al elevilor români , ospitalitatea şi prietenia ardelenilor, într-o întâlnire ce a avut ca liant preocuparea tinerei generaţii de a transforma, atât cât este cu putinţă şi neprecupeţind niciun efort, universul în care trăim într-o lume curată şi ferită de pericole”. Proiectul multilateral Comenius G.R.E.E.N se desfăşoară în cadrul programului  Învăţare pe tot parcursul vieţii (LLP), coordonat de AGENTIA NAŢIONALĂ PENTRU PROGRAME COMUNITARE ÎN DOMENIUL EDUCAŢIEI ŞI FORMĂRII PROFESIONALE.

Comenius Teams in Romania


Mobilități


Conferinţă ECO


Atelier de reciclare creativă


Materiale

Broșuri

Minuta Subproiect Scientific Camp “Rosenau”

Click aici pentru a deschide proiectul.

Jurnal Comenius Sibiu

Click aici pentru a deschide Jurnalul Comenius Sibiu.

Apariţii în Presă


Echipa de proiect 2012-2014

Echipa Comenius

 • COSMINA ALMĂŞAN –LB. ENGLEZĂ
 • LIDIA  PIRCĂ –LB.ROMÂNĂ
 • ANDRA TISCHER–LB.ROMÂNĂ, COORDONATOR
 • LAURA DUMITRU – ŞTIINŢE SOCIALE, PSIHOLOGIE, DIRECTOR CNOG
 • CODRUŢA COLPOŞ–LB. ENGLEZĂ
 • CODRUŢA BURLEA-BIOLOGIE
 • NICOLETA CRĂCIUNAŞ-BIOLOGIE
 • CARMEN MĂRCULESCU-DESEN
 • RODICA STĂNCULESCU- GEOGRAFIE
 • DIANA CHIRILĂ -INFORMATICĂ
 • ELENA GABOS–LB. ENGLEZĂ
 • ION TURCU-MUZICĂ
 • FELICIA PĂTCAŞ-INFORMATICĂ
 • DELIA NEMEŞ-CHIMIE
 • LABORANT MIHAELA POPA

Parteneri

1. Kaufmännisches Berufskolleg Oberberg, Germania

 • Hans Böckler Straβe, 51643, Gummersbach , NORDHREIN- WESTFALLEN
 • Tel. 0049 2261 92960
 • Fax. 0049 2261929666
 • Mail. Info@bko-kfm.de
 • Contact : Caroline Lenz, Alexander Götz

2. Istituto Tecnico Aeronautico „Ferrarin“

 • Via Mantova 6, 21013, Gallarate, Lombardia, Italia
 • Tel. 0331780290
 • Email. info@istitutivinci.it
 • Contact: Massimiliano Moscatelli

3. IES Galileo Galilei

 • Francisco Pizzaro St. Nr. 16, 14010, Cordoba, Andalucia, Spania
 • Tel. 0034 957734752
 • Fax. 957734752
 • Email> 14007659.edu@juntadeandalucia.es
 • Contact: Trinidad Zarza Alabanda:  trinizarza@yahoo.es
 • Francisco Martinez Camino :

4. Az Evangélikus Egyház Aszódi Petőfi Gimnáziuma, Szakképző Iskolája és

 • Kollégiuma, Aszod, Ungaria ,OM-azonosító: 032582
 • 2170 Aszód, Régész utca 34. Pf. 2.
 • Telefon: +36(28)400-611, fax: +36(28)400-612,
 • weblap: www.aszevgim. hu, e-mail: aszevgim@gmail.com
 • Contact: Penzesne Györ Enikö

5. İskenderun Anadolu Lisesi

 • Kurtuluş Mahallesi, Şehit Pamir Caddesi No 51 31200 Iskenderun Hatay Turkey
 • Tel: 0090 326 614 99  99
 • e mail: iskenderunlise@gmail.com
 • Contact person e mail: postbox031@gmail.com

 17,033 total views,  2 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.