Tel/fax: 0269-210082 (Învăţământ liceal) / Tel: 0269-214781 (Învăţământ primar şi gimnazial)
directiune@cnogsibiu.ro / secretariat@cnogsibiu.ro

CNOG Sibiu în parteneriat cu U.L.B.S – Proiectul “SMART-HUB”

Un parteneriat care ne onorează, sub coordonarea Conf.univ.dr.habil Marius Milcu, prin Centrul de Servicii Integrate pentru Studenți – SmartHub. Într-o lume în care tânăra generaţie îşi caută cu greu drumul printre capcanele întinse de atâţia factori externi care, din nefericire, au şi impact emoţional, U.L.B.S vine cu un nou program de consiliere psihologică şi orientare în carieră, webinarii şi workshopuri, un parteneriat pe termen lung, în folosul tuturor celor interesaţi.

Iată despre ce este vorba: 

SmartHub – Centrul de Servicii Integrate pentru Studenți 

PREAMBUL: Toate activitățile menționate mai jos sunt realizate în mod gratuit, spre beneficiul social, academic și profesional al elevilor și studenților, pe baza Regulamentului de Organizare și Funcționare al SmartHub, a procedurilor / instrucțiunilor de lucru specifice, a unor protocoale / acorduri-cadru cu instituțiile partenere.

Centrul de Servicii Integrate pentru Studenți SMARTHUB are în structura sa Biroul Consiliere Psihologică și Orientare în Carieră, Centrul de Învățare și Biroul Alumni.

Biroul Consiliere Psihologică și Orientare în Carieră furnizează următoarele activități:

 • Activități care facilitează trasarea unui parcurs educațional și profesional de către studenți și elevi de liceu din anii terminali:
 • Consiliere în carieră;
 • Consiliere vocațională;
 • Informarea privind ofertele de joburi disponibile pe plan local.
 • Activități care vizează adaptarea optimă la cerințele mediului academic, asigurarea stării de bine a studenților / elevilor din anii terminali de liceu:
 • Evaluare psihologică;
 • Consiliere psihologică;
 • Psihoterapie individuală și de grup.
 • Analiză și intervenție la nivel de microgrup educațional și de organizație
 • Activități care vizează adaptarea relaționării și comunicării cu persoane / grupuri / instituții din alte culturi:
 • Consiliere interculturală (dezvoltarea competențelor interculturale): capacitatea de a transmite în mod clar un mesaj, competența în limba străină, flexibilitatea și gestionarea propriului comportament social într-un context multicultural, creșterea abilității de a lucra în echipe și contexte multiculturale, conștientizarea culturală de sine și înțelegerea influenței culturii asupra comportamentului, valorilor și credințelor.

Centrul de învățare asigură studenților resurse digitale care facilitează procesul de învățare și servicii de consultanță oferite de profesori sau studenți din ani mai mari pe anumite teme de interes. În cadrul Centrului de Învățare studenții/elevii pot accesa diferite programe de voluntariat, practică de specialitate, se pot implica în proiecte de cercetare și își pot dezvolta competențele de scriere academică.

Biroul Alumni menține și dezvoltă relațiile cu angajatorii / piața muncii, cu absolvenții ULBS, cu elevii de liceu. În cadrul Biroului Alumni sunt derulate:

 • Sesiuni de formare pentru dezvoltarea competențelor transversale ale elevilor și studenților;
 • Informare privind oferte educaționale, programe de studiu, parcurs academic pentru accesarea cu succes a formelor de pregătire specifice unei profesii sau alta;
 • Studii și analize periodice privind abandonul școlar / universitar, integrarea în mediul universitar, integrarea studenților pe piața muncii, impactul serviciilor de consiliere și orientare profesională, precum și propunerea de măsuri pentru ameliorarea acestora.

 

Centrul de Servicii Integrate pentru Studenți – SmartHub

Conf.univ.dr.habil Marius Milcu

Ce trebuie să faceţi, dragi elevi? E foarte simplu, completaţi un formular necesar înscrierii voastre în platforma pusă la dispoziţie de U.L.B.S, desigur, după ce vă consultaţi cu părinţii voştri şi primiţi acceptul lor pentru a desfăşura aceste activităţi.

Cui îi este adresat proiectul? Deocamdată, elevilor claselor a 11-a şi a 12-a, care doresc să descopere o carieră în care să se regăsească şi în care să performeze. 

Succes!

https://forms.office.com/r/LxEKdTNNp6

 3,593 total views,  12 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.