Tel/fax: 0269-210082 (Învăţământ liceal) / Tel: 0269-214781 (Învăţământ primar şi gimnazial) Formularul 230
directiune@cnogsibiu.ro / secretariat@cnogsibiu.ro

Atestat DSD (DEUTSCHES SPRACHDIPLOM)

dsdColegiul Naţional “Octavian Goga” este centru de examinare pentru Atestatul de limba
german
ă DSD II (Deutsches Sprachdiplom),care înseamnă nivelul european B2 / C1. Nivelul cunoaşterii limbii germane este conform Cadrului European de Referinţă pentru limbi străine, iar atestatul este recunoscut la nivel naţional şi internaţional.

Examenul este gratuit şi numai pentru profesorii şi elevii colegiului.

Avantajul acestui atestat este că se pot obţine şi diplome parţiale, adică se pot promova şi probe singulare.

Probele de examen sunt :

– Probă de înţelegere a textelor scrise (LV) şi audiate (HV), precum şi de producere de mesaje scrise (SK) – începutul lunii decembrie. Lucrările sunt corectate la Köln.

– Probă orală – elaborarea unei prezentări orale pe baza unor elemente date la prima vedere (MK1) şi prezentarea proiectului (mapei) cercetat şi conceput timp de 5 luni (mai – noiembrie). – mijlocul lunii ianuarie din anul următor.

Comisia de examinare orală e formată din 2 profesori români şi un consilier german..

Rezultatele oficiale şi înmânarea diplomelor se face în luna mai.

Înscrierea se face în clasa a XI – a în luna mai. Condiţia este ca toţi candidaţii să aibă 800 de ore de limba germană (la şcoală şi în particular)

Numărul de elevi înscrişi la Sprachdiplom în mai 2013 în centrul de examinare al Colegiului Naţional “Octavian Goga”pentru examenele din 2014 : 13 candidaţi.

Ministerul Educaţiei Naţionale recunoaşte DSD II ca examen care certifică nivelul de competenţe lingvistice pentru absolvenţii învăţămăntului liceal de stat, certificatele putând fi echivalate astfel încât posesorii lor să nu mai trebuiască să susţină examenul de competenţe lingvistice într-o limbă străină în cadrul examenului de Bacalaureat.

Persoană de contact: Prof. Nicoleta-Elena Maier

Mai multe informaţii:

Google – DSD II cu site-uri cuprinzând toate informaţiile


http://www.kmk.org/bildung-schule/auslandsschulwesen/deutsches-sprachdiplom.html

http://www.bva.bund.de/DE/Organisation/Abteilungen/Abteilung_ZfA/zfa_node.html

Examenul este coordonat de ZfA şi supravegheat de consiliera care răspunde de Şcolile acreditate din Transilvania, Doamna Annette Richter-Judt.

back button Înapoi la pagina de atestate