Tel/fax: 0269-210082 (Învăţământ liceal) / Tel: 0269-214781 (Învăţământ primar şi gimnazial)
directiune@cnogsibiu.ro / secretariat@cnogsibiu.ro

Asociația „Prietenii Colegiului Național Octavian Goga”

Asociația „Prietenii Colegiului Național Octavian Goga” și-a propus, ca în fiecare an, următoarele obiective generale:
 • Implicarea in îmbunatatirea calităţii vieţii şi activităţii elevilor;
 • Propunerea de discipline şi domenii care să se studieze prin curricula la decizia conducerii Colegiul Național “Octavian Goga” Sibiu;
 • Identificarea surselor de finanţare extrabugetară şi folosirea în atingerea scopului asociaţiei;
 • Sprijinirea parteneriatelor educationale dintre unităţile de învăţământ şi instituţiile cu rol educativ în plan local, natţonal şi internaţional;
 • Organizarea şi desfăşurarea unor concursuri locale, naţionale sau internationale în domeniile de învăţământ stabilite, precum si susţinerea elevilor în participarea la astfel de evenimente;
 • Sustinerea Colegiul Național “Octavian Goga” Sibiu  în  organizarea  şi  desfăşurarea  unor festivităţi semestriale şi anuale;
 • Întreţinerea si modernizarea bazei materiale a colegiului;
 • Sprijinirea financiară a unor activităţi extraşcolare;
 • Acordarea de burse extraşcolare elevilor cu rezultate exceptionale;
 • Sprijinirea iniţiativelor si proiectelor elevilor, inclusiv cele care privesc caracterul practic aplicativ şi valorificarea pregatirii elevilor;
 • Gestionarea fondurilor provenite din cotizaţii şi alte surse;
 • Promovarea şi cunoaşterea tradiţiilor culturale specifice poporului român, dezvoltarea multiculturalismului si a dialogului social;
 • Organizarea de manifestari pentru promovarea talentelor elevilor Colegiul Național “Octavian Goga” Sibiu;
 • Tiparirea de diverse materiale pentru promovarea activităţilor Colegiului Național “Octavian Goga” Sibiu;
 • Alte activităţi care privesc bunul mers al colegiului;
 • Atragerea şi menţinerea cadrelor didactice tinere defavorizate social.

În plus, anul acesta, având în vedere dubla sărbătoare: 135 de ani de la înființare și 140 de ani de la nașterea poetului, Colegiul și-a propus o serie de activități cultural-artistice și de acțiuni concrete care să ridice nivelul de performanță și vizibilitatea a instituției la un nivel superior, pe drept meritat.

Astfel,  regăsiți ataşat aici  contractul de sponsorizare și  formularul 230 prin care puteți deveni parte a acestui amplu proiect dedicat școlii care ne-a transformat pe toți în oameni adevărați, modele pentru societatea în care trăim.

Totodată, facem un APEL către toți prietenii Colegiului/absolvenții noștri care pot sprijini Colegiul pe partea de renovare și modernizare a clădirii (arhitecți,  ingineri) și care pot oferi suport tehnic în vederea reabilitării corpurilor de clădire în care funcționează acum Colegiul Național “Octavian Goga” Sibiu.

 

Vă mulțumim!

 1,206 total views,  12 views today