Tel/fax: 0269-210082 (Învăţământ liceal) / Tel: 0269-214781 (Învăţământ primar şi gimnazial) Formularul 230
directiune@cnogsibiu.ro / secretariat@cnogsibiu.ro

Acreditare Erasmus pentru Colegiul Național „Octavian Goga” Sibiu- o cale spre dezvoltare instituțională în spirit european

Colegiul nostru continuă eforturile de dezvoltare instituțională în spirit european, potrivit misiunii și viziunii Colegiului. În acest sens, instituția noastră a reușit să obțină acreditarea Erasmus din partea Agenției Naționale.

Acreditarea Erasmus reprezintă instrumentul prin care organizațiile și instituțiile pot participa într-un mod continuu în cadrul programului Erasmus+ 2021-2027, având anual acces simplificat la finanțare în cadrul Acțiunii-cheie 1, proiecte de mobilitate.

 

Acordarea acreditării Erasmus confirmă faptul că organizația noastră este capabilă să implementeze un plan de dezvoltare strategică pe termen mediu și lung, de punere în aplicare a unor activități de mobilitate de înaltă calitate, ca parte a unui efort organizațional amplu dezvoltare instrituțională.

 

Aplicația a avut ca punct de plecare beneficiile observate asupra elevilor și cadrelor didactice participante la cele 8 proiecte Erasmus organizate până acum de instituția noastră. Acestea ne motivează să continuăm colaborarea cu parteneri europeni în scopul îmbunătățirii actului educațional, deprinderii de bune practici în domeniul educațional și optimizării aspectelor organizatorice.

Planul European de dezvoltare instituțională, disponibil pe site-ul școlii, conține obiective care privesc implicarea elevilor, cadrelor didactice și personalului administrativ în activități de formare organizate în spațiul European.

 

Obiectivele pe care ni le propunem pentru perioada 2022-2027 sunt următoarele

  • Implicarea unui număr mare de elevi în activități de mobilități transnaționale menite să ducă la îmbunătățirea competențelor din spectrul dezvoltării durabile şi cetățeniei active

Considerăm că prin contactul cu elevi din medii educaționale europene, în care spiritul cetățenesc este mult mai activ și integrat în activitățile școlare, elevii vor deprinde noi competențe privind comportamentul social, civic și economic. Prin activitățile de proiect planificate, elevii vor veni în contact cu exemple de bune practici în domeniul dezvoltării durabile și vor fi astfel stimulați să aplice principiile dezvoltării durabile în activități școlare și extracurriculare în mediul lor.

Elevii care vor participa la mobilități/ activități de schimb de experiență vor fi atât din ciclul gimnazial cât și din ciclul liceal. Selecția elevilor participanți va avea în vedere criterii nediscriminatorii, asigurându-se egalitatea de șanse.

 

  • Dezvoltarea de practici educaționale moderne,  specifice unui mediu școlar care promovează  echitatea și incluziunea

Catedrele didactice vor fi implicate în activități de formare care vor duce la deprinderea unor metode noi, activ-participative, care să asigure motivarea elevilor. Dorim să limităm, astfel, utilizarea unor metode de predare tradiționale, neadaptate procesului educativ online/hibrid. De asemenea se are în vedere o îmbunătățire a stării de bine a elevilor proveniți din diverse medii sociale, economice și multiculturale, ca urmare a integrării lor mai eficiente în colectivul clasei, facilitată de către cadrele didactice participante la cursuri

 

  • Îmbogățirea ofertei curriculare cu o serie de cursuri opționale cu tematică ce încorporează realitățile transnaționale

Participarea cadrelor didactice la cursuri de formare în spațiul european este justificată și de nevoia de extindere a ofertei curriculare a școlii, astfel încât să cuprindă cursuri noi, transdisciplinare. Acestea vor  încorpora  noile realități transnaționale în activitățile didactice, pentru a putea răspunde nevoilor unei societăți deschise spre integrare în spațiul european.

 

  • Extinderea digitalizării și optimizarea procesului de comunicare instituțională prin dezvoltarea abilităților digitale ale membrilor echipei de management/administrativ a instituției

Se urmărește  îmbunătățirea comunicării la nivel instituțional, atât pe  verticală, cât și pe orizontală, prin îmbunătățirea competențelor digitale ale personalului managerial/administrativ, precum și un progres în comunicarea personalului managerial/administrativ cu beneficiarii direcți și indirecți.

 

 6,744 total views,  4 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.